Uluslararası Öğrencilerin Dikkatine (ikamet İzin İşlemleri)


     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik olarak 15 Kasım 2023 tarihinde "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır.


    Bu bağlamda 29.11.2023 tarihinden önce öğrencilik kaydı yapılan ve öğrencilikleri devam etmesine rağmen ikamet ihlalinden dolayı eğitim süreci kesintiye uğramış uluslararası öğrenciler HARİÇ, Uluslararası Öğrencilerimiz vize/ikamet izni başvurusunda bulunabileceklerdir.


Başvuru işlemleri kapsamında;

    İkamet izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak bir dosya düzeninde hazırlayıp, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü’ ne başvurmaları halinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ikamet izni için başvuruda bulunulacaktır.


İkamet İzin Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:

 Beyan/Kontrol Belgesi (Öğrenci tarafından indirilerek doldurulmalı ve dosya ile birlikte teslim edilmelidir.)

⫸ İkamet İzni Kayıt/Başvuru Formu (Öğrenci Tarafından https://e-ikamet.goc.gov.tr/ web sayfasına giriş yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra ekrana gelen form çıktı alınır ve ıslak imzalı şekilde teslim edilir.)

 Pasaport ya da Pasaport Yerine Geçen Belge (Aslı Görüldü Şeklinde)

 Öğrencilik Durumunu Gösterir Belge

 4 Adet Biyometrik Fotoğraf, PTT'den UETS hesabı açıldığına dair belge.

 Geçerli Sağlık Sigortası (GSS Ya da İkamet İzni Talep Süresini Kapsayan Özel Sağlık Sigortası)

 Kalacağı Adres Bilgilerini Gösterir Belge

    • Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir)

    • Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği

    • Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge

    • Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge

    • Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

 İkamet İzni Belge Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz

 18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle ((öğrenim vizesi)) gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)

  • 2024-05-09 08:58:03
  • 2499

"A World University In The Light of Science and Modernity"