2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Azami Süresi Biten Öğrenciler Hakkında


2547 sayılı Kanun’un 44. maddesi (c) fıkrası ve Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesi ile Üniversitemiz Senatosunun 13.09.2023 tarih ve 2023/105 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarına istinaden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran Fakültemiz öğrencilerine 2 ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu sınavlar yüz yüze yapılacak olup katılmak isteyen Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümü öğrencilerinin aşağıda belirtilen tarih aralığında başvuru formunu doldurarak kayıtlı bulundukları Bölümlere teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav tarihleri Bölüm Sekreterliklerinden öğrenilebilecektir.

 

 Başvuru Tarihi      : 01-10 Temmuz 2024

1.Ek Sınav Tarihi     : 11-19 Temmuz 2024

 2.Ek Sınav Tarihi    : 22-26 Temmuz 2024


Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız


Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ

  • 2024-06-05 16:48:19
  • 587

"A World University In The Light of Science and Modernity"