2. Nüsha Diploma, Diploma Eki ve Transkript Talebinde Bulunan Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler


    Üniversitemizde öğrenimini tamamlayıp mezun olan öğrencilere verilen diploma, diploma eki, transkript belgelerinin ikinci nüshasının gerekli olduğu hallerde öğrencilerin dilekçeleri ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.03.2024 tarih ve 2024/5-53 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen tutarın Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığının  "TR 0800 0100 2181 4031 8666 5329" nolu hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

    Diploma ve diploma eki için başvuran öğrencilerin ayrıca ilgili belgeler için kayıp ilanı vermesi gerekmektedir. Bu ilanda; belgenin nereden alındığı mezuniyet veya bitirme yılı ve dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı,belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.

 


Diploma için            500,00 TL
Diploma Eki için      250,00 TL
Transkript  için        100,00 TL


Not:Yangın,sel, deprem gibi nedenlerle belgeleri kaybolanlar veya çalınanlar ilgili makamlarca düzenlenmiş durumu bildirir belgenin bir suretini dilekçesine ekleyerek başvurması halinde ilan şartı aranmamaktadır.

  • 2024-03-19 14:58:04
  • 748

"A World University In The Light of Science and Modernity"