Azami Sürelerini Dolduranlara Yönelik Ek Sınav Duyurusu


Azami sürelerini doldurmuş olan öğrencilerin başarısız oldukları bütün dersler için (öğrencinin hiç almadığı veya alamadığı dersler de dahil) öğrenci bilgi sistemine ek sınav tanımlanmıştır. Bu ek sınava katılmak isteyen öğrencilerin 4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında bölüm sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Sınavların ilki 8-9 Mayıs tarihleri arasında ikincisi ise 11-12 Mayısta yapılacaktır.

NOT: Yapılan sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını 5 ve 5'in altına indiremeyen öğrencilerin ilişkileri kesilecektir.

  • 2023-05-04 12:16:09
  • 947

"A World University In The Light of Science and Modernity"