Staj Yapacak Gazetecilik Öğrencilerinin Dikkatine!


Bölümümüzde 2021-2022 Eğitim Öğretim staj yapacak öğrenciler sınavlarının bitimini takiben staj yapmaya başlayabilirler. Staj ile ilgili bilgilere ve staj dosyasına İletişim Fakültesi web sayfasında bulunan https://www.mersin.edu.tr/akademik/iletisim-fakultesi/ogrenci/staj linkinden ulaşılabilir.

1.     Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz ilk olarak yukarıdaki linkte bulunan staj dosyasını indirmeli ve Staj dosyasının içerisindeki 1. Sayfa olan “Staj Etkinlikleri Başvuru Formu”nun Bölüm Başkanlığı’na yazan ilk bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak (staj başlama ve bitiş tarihlerini de mutlaka belirterek) kendileri doldurmalı ve  imzalamalıdır. Daha sonra “Şimdi staj yapılacak İşyerinin” başlıklı bölümde yer alan bilgileri staj yapılacak kuruma doldurtmalı ve bu bölümün altında yer alan isim ve imza alanlarını imzalatmalı ve işyerine kaşeletmelidir. Ardından “UYGUNDUR” alanı için bölüm başkanına onaylatmalıdır.

2.     Ardından aynı linkte bulunan “Staj SGK Taahhütnamesi” belgesini indirerek doldurmalı ve imzalanmalıdır. Bu belgenin altında EK’ler olarak belirtilen E-Devlet platformundan alınacak barkodlu “SPAS Müstehaklık Sorgulama Belgesi”i ile birlikte elden bölüm sekreterliğine ya da mail ile gzt@mersin.edu.tr  adresinden  Staj iletilmesi gerekmektedir.

3.     Staj yapmayı düşündüğünüz kurumun uygunluğu için bölüm başkanlığı ile görüşmek isteyen öğrencilerimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde Gazetecilik Bölüm sekreterliğinden veya gzt@mersin.edu.tr  mail adresinden bilgi alabilirler.

4.     Staj yapacakları kuruma onaylattıktan sonra tekrar Mersin’e dönemeyecek olanlar Staj dosyasının içerisindeki “Staj Etkinlikleri Başvuru Formu”nun ilgili alanlarını doldurduktan sonra, STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE gzt@mersin.edu.tr mail adresine bu sayfayı en az 15 gün önce mail atmalıdırlar. Bu belgede hangi tarihler arasında staj yapılacağı mutlaka belirtilmelidir. Bu sayfaya istinaden sigorta girişleri yapılacaktır.

5.     Stajını bitiren öğrencilerimizin süre kaybetmeden tüm “Staj Dosyası”nı bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimiz tüm sorularını ve yazışmalarını gzt@mersin.edu.tr adresi üzerinden iletebilirler. Sorularınıza dönüşler de bu mail adresi üzerinden olacaktır.

  • 2022-06-22 09:28:23
  • 1444

"A World University In The Light of Science and Modernity"