Ekap'ta Yenilikler


20.12.2021

  • İhale dokümanları, standart formlar ve teklif değerlendirme ekranlarının, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

15.10.2021

  • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.4 maddesi kapsamındaki ihalelerde sınır değer tespitinin bu maddeye uygun şekilde yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

  • Elektronik ihalelerin birinci oturumları tamamlandığında, isteklilere 1. oturumun tamamlandığı bilgisini ve tutanaklara erişebilecekleri bağlantıyı gösteren e-posta ve EKAP bildirimi gönderilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

  • Zeyilname fark dokümanına sunulmayacak belgeler tablosundaki değişikliklerin de yansımasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

  • Fiyat dışı unsurlara ilişkin sayısal bilgi girişi alanları virgülden sonra 8 haneye kadar giriş yapılabilecek şekilde güncellenmiş olup, aynı zamanda fiyat dışı unsur sayfalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

  • 2022-02-07 15:27:27
  • 1249

"A World University In The Light of Science and Modernity"