2021-2022 Eğitim-öğretim Dönemi İletişim Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Duyurusu


2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi İletişim Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Duyurusu:

2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi kısmi zamanlı öğrenci başvuruları 1 Ekim-8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacaktır.

Başvurular ekte linki verilen başvuru formunun doldurularak, Gazetecilik Bölümü için gzt@mersin.edu.tr, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü için rts@mersin.edu.tr adresine mail ile yapılacaktır.

Bölüm

Çalışacağı Birim

Aranan Özellikler

Gazetecilik Bölümü

İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi ve Haber Atölyesi

Haber yazımı ve fotoğraf çekiminde ve masa başı yayıncılık alanında çalışabilecek öğrenciler tercih edilecektir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

MEÜ Radyosu

Radyo program yapım süreçlerinde görev alabilecek, kurgu ve seslendirme yapabilecek öğrenciler tercih edilecektir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

MEÜ Televizyonu

Televizyon program yapım süreçlerinde görev alabilecek, stüdyo ve aktüel kamera kullanabilecek,  kurgu ve seslendirme yapabilecek öğrenciler tercih edilecektir.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

1.    Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

2.    Disiplin cezası almamış olmak,

3.    Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

4.    Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

5.    Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

6.    Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

7.    Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.


Başvuru formu için tıklayınız

  • 2021-10-01 15:30:05
  • 2490

"A World University In The Light of Science and Modernity"