Telafi Sınavları


Öğrenci Bilgi Sisteminde karşılaşılan teknik bir sorundan dolayı öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notları 50,00'den az olduğu halde başarı notu hesaplanmasından kaynaklı olarak mağduriyet yaşayan Üniversitemiz öğrencilerinin mağduriyetinin giderilmesi adına sadece mağduriyet yaşayan öğrencilerin girebileceği şekilde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kapsamında “Bütünleme” için telafi sınavlarının yapılması Üniversitemiz Senatosunun 23.06.2021 tarihli ve 2021-7/59 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu Senato Kararına istinaden Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü derslerine ilişkin telafi sınavları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yapılacaktır.
  • 2021-06-30 00:17:51
  • 1176

"A World University In The Light of Science and Modernity"