2020-2021 Yaz Staj Uygulaması


MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

STAJLARDA İZLENECEK YOL

 

Üniversitemiz Senatosunun 27.05.2021 tarih ve 2021/44 sayılı kararı çerçevesinde 2020-2021 Akademik Yılı ile sınırlı kalmak üzere yaz stajları, isteğe bağlı olarak yüz yüze veya belirli kısıtlar altında ödev/proje yöntemi ile yapılacaktır.

 

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa veya üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrenciler 20 iş günü staj yapabileceklerdir. Ancak, dördüncü sınıfa geçen öğrenciler işletme stajlarını ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle stajlarının tamamlanmasıyla mezun olabilecek durumda olan öğrenciler her iki stajlarını da ödev/rapor şeklinde yapabileceklerdir.

 

Mezun durumda olup stajlarını tamamlamamış öğrencilerin zorunlu stajlarının tamamını bu staj döneminde gerçekleştirebileceklerdir. 40 gün zorunlu stajlarını yapacak öğrenciler, stajlarını iki ayrı tarih aralığında (20 gün + 20 gün) tamamlayacaklardır. İlk staj raporunu teslim etmeden, ikinci staja başlanamayacaktır.

 

Yüzyüze staj için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:

 

1. Yüz yüze staj yapacak öğrenciler, staja başlamadan en az 5 gün önce 2021 Staj Dilekçesi, EK-1 Staj Başvuru Formu ve Staj Ücretlerine İşsizlik katkısı başvuru formu belgelerini doldurup, tüm bu belgeleri PDF formatında denizcilikfakultesi@mersin.edu.tr adresine e-posta ile göndereceklerdir. İlan edilen tarihlere riayet edilmesi, Dekanlık tarafından sigorta girişlerinin yapılabilmesi için önemlidir. (Başvuru formunda, öğrenci imzası ve öğrenciden sorumlu eğitici personelin ıslak imzalarının bulunması zorunludur.)
  2.    Stajlarla ilgili belge ve formlara Fakültemiz WEB sayfası Pano kısmında ulaşılabilir.

   

  Ödev/Proje Yöntemine göre staj için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:

   

  1.   Sadece mezun durumda olan ve üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrenciler stajlarını ödev/proje şeklinde yapabilirler. 2020-2021 yaz döneminde ödev/proje yöntemi ile staj yapmak isteyen öğrencilerin, imzalı dilekçelerini (2021 Staj Dilekçesi) 25 Haziran 2021 Cuma günü Saat 17:00’ye kadar Fakülte e-posta adresine (denizcilikfakultesi@mersin.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir

   

  2.   Stajlarını Ödev/Proje Yöntemi ile yapacak olan öğrenciler atanacakları danışman hocaları koordinatörlüğünde Staj Komisyonunca belirlenen 2020/2021 Yaz Dönemi Staj Uygulanmasına Yönelik Esaslara göre yürütülecektir.

   

  3.   Ödevlerin değerlendirilmesinde intihal tespit programı kullanılabilecektir. Farklı öğrenciler tarafından aynı metinler ve fotoğraflarla oluşturulmuş staj ödevleri başarısız sayılır. Bu ve buna benzer usulsüzlüklerin tespiti halinde stajlar geçersiz sayılarak, adı geçen öğrenciler hakkında gereken disiplin soruşturması yapılacaktır.

   

  4.   Staj ödevleri bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilecek ve öğrenciler sözlü sınava tabi tutulacaktır.

   

  • 2021-06-16 13:33:26
  • 1891

  "A World University In The Light of Science and Modernity"