3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Staj Duyurusu


“Covid-19 Pandemisi Nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine ve Sınavlarına İlişkin Uygulama İlkeleri” kapsamında bu yarıyılla sınırlı olmak kaydıyla stajlara ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Düzenleme kapsamında Fakültemiz 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin stajlarını ödev ve proje şeklinde yapılabilmeleri uygun görülmüştür. Hazırlanan ödev ve projeler danışmanlar ve ilgili öğretim elemanları tarafından Bölüm Staj Komisyonları’na iletilecek, nihai değerlendirme ise komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Öğrencilerimizin ilk olarak aşağıda linki bulunan Staj Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak 12-22 Nisan 2021 tarihleri arasında Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin gzt@mersin.edu.tr adresine, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin ise rts@mersin.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçelerinin belirtilen süre içerisinde danışmanlara iletilmemesi halinde ödev/proje teslimi yapılsa dahi staj geçersiz sayılacaktır.

 

Başvurunun ardından öğrencilerimizin; bölümlere göre ayrılan ve aşağıdaki “Staj Ödevi” dosyalarında belirtilen staj ödev/proje konulardan bir tanesini seçerek bu konulara göre içerik oluşturmaları ve oluşturdukları içerikleri 26 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilgili e-posta adreslerine ulaştırmaları gerekmektedir. Staj Komisyonu tarafından değerlendirmenin zamanında yapılabilmesi için son gönderme tarihinin ardından gönderilen ödev/projeler geçersiz sayılacaktır.

 

 

Staj Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

 

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Staj Ödevi için tıklayınız.

 

Gazetecilik Bölümü Staj Ödevi için tıklayınız.

 

NOT: Stajını dönem sonunda kurumlarda ve yüz yüze yapmak isteyenlerin ise Kurumda/Yüz Yüze Staj Başvuru Dilekçesi’ni doldurması gerekmektedir.

 

Kurumda/Yüz Yüze Staj Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.





  • 2021-04-13 18:26:30
  • 3291

"A World University In The Light of Science and Modernity"