ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT VERİTABANI DENEME ERİŞİMİ


 

 

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT veritabanı Mayıs ayı sonuna kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim Adresi: http://www.eiu.com/

 

Veritabanının İçeriği:

o    Country Data  – Data Tool, 201 ülke hakkında 320’yi aşkın ekonomik veriye ulaşmanızı sağlayan eşsiz bir veritabanıdır. Geçmişte oluşan (1980’e kadar) ve ileriye yönelik tahmin edilen (bazı serilerde 2030’a kadar) veriye kolayca erişip ülkeleri biribiri ile karşılaştırmanızı sağlar.

o    Country Reports – 201 ülkeyi kapsar, ve ulusal, bölgesel ve global olayların kısa ve orta vadede istatistiklerini verir. Raporlarda ülkeleri biçimlendiren konular incelenir ve açıklanır: politik ortam, ekonomik politika, sektörel trendler, ve yabancı ticaret ve ödemeler vb. Analizi ayrıntılı beş yıllık tahminler tamamlar, politik ve ekonomik gelişmeler ve trendler saptanır.

o    Market Indicators and Forecasts -  Stratejistler ve iş planlamacıları tarafından talep edilen pazar verilerinin sağlanması için geliştirilmiş olan bu servis, dünya çapındaki 60 büyük ülke için, pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyelini de içeren veri ve tahmin sağlar. Tüm ülkeler için endüstri, demografik, tüketim ve ekonomik veri alanlarında doğru ve kapsamlı bilgiyi sunar.

 

  • 2011-05-03 11:17:32
  • 10369

"A World University In The Light of Science and Modernity"