The Geological Society of America (GSA) E-Dergileri Deneme Erişimi15 KASIM 2011 TARİHİNE KADAR ERİŞİLEBİLİR. 


Yer Bilimleri ile ilgili dergileri içeren The Geological Society of America (GSA) E-Dergileri Ekim ayının sonuna kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi : http://www.geosociety.org/


GSA aşağıdaki dergileri yayımlamaktadır:

 GSA Bulletin www.gsabulletin.gsapubs.org: 1890 yılından bu yana devamlı olarak yayınlanan,
derneğin ilk bilimsel dergisidir. Konular, yerbilimlerinin tüm alanlarını kapsar. 1945’den günümüze
dek olan arşivler de
online olarak mevcuttur. Erişim: http://gsabulletin.gsapubs.org/

 Geology www.geology.gsapubs.org: 1973 yılından beri yayımlanmaktadır ve makaleleri tüm
yerbilimi disiplinlerini ve
yeni araştırmaları kapsar. Erişim: http://geology.gsapubs.org/


 Geosphere www.geosphere.gsapubs.org: Tüm yerbilimi disiplinlerini, animasyon, ses
ve filmler içeren bir ortamda
bulundurmaktadır. Erişim: http://geosphere.gsapubs.org/


 Lithosphere www.lithosphere.gsapubs.org: 2009 yılında yayımlanmaya başlanan bu dergi,
kabuktan litosfere kadar
olan yüzeylerde yerküreyi etkileyen her düzeyde tektonik sürece odaklanmaktadır.
Erişim: http://lithosphere.gsapubs.org/

 

  • 2011-10-10 10:35:05
  • 10470

"A World University In The Light of Science and Modernity"