Management Commision

  Professor Aygül Uçar
Profile
:
Department
:
Faculty Of Humanities And Social Sciences .
BIRTH DATE
:
26 June 1976 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
14650 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-06-15 12:24:38 .
Last Modification
:
2024-03-12 14:20:40 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
8
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BA ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE MERSIN UNIVERSITY 2000
MA ENGLISH LINGUISTICS MERSIN UNIVERSITY 2003
PHD LINGUISTICS ANKARA UNIVERSITY 2009
ASSOCIATE PROFESSOR LINGUISTICS UAK 2015
Doctorate Thesis

1. Türkçe eylemlerde çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı çerçevesinde bir çözümleme, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Leyla Uzun, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Other Department, Ankara, Turkey, 2009.

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5501/6176.pdf?show">http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5501/6176.pdf?show

Master Thesis

1. Analysis of some semantic primitives in Turkish with special reference to Jackendoff’s Conceptual Semantics, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Yeşim Aksan, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, English Linguistics Department, Mersin, Turkey, 2003.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2000-11-13 - 2004-08-26
RESEARCH ASSISTANT ANKARA UNIVERSITY 2004-09-01 - 2009-06-02
DR. RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2009-06-03 - 2010-01-21
ASSISTANT PROFESSOR DR. MERSIN UNIVERSITY 2010-01-22 - 2015-04-26
ASSOCIATE PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2015-04-21 - 2021-03-18
PROF. DR. MERSIN UNIVERSITY 2021-03-18 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2023-03-17 - Continue
2024-02-23 - 2027-02-23
2024-02-23 - 2027-02-23
2023-04-03 - 2025-04-03
HEAD OF THE DEPARTMENT DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2022-09-08 - 2025-09-08
2022-09-08 - 2025-09-08
2022-09-08 - 2025-09-08
2022-09-08 - 2025-09-08
HEAD OF THE DEPARTMENT HEAD OF THE DEPARTMENT MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 2015-03-02 - 2016-06-15
International - publications.sections.8 800
2018
8. UÇAR, A. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2018, 15, 45-62. 100 + 0
2014
7. UÇAR, A. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2014, 11, 17-43. 100 + 0
6. UÇAR, A. . DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2014, 2014, 1-30. 100 + 0
2011
5. UÇAR, A.; KOCA, C. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2011, 8, 39-63. 100 + 0
2010
4. UÇAR, A. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2010, 7, 1-17. 100 + 0
2006
3. UÇAR, A. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2006, 3, 61-77. 100 + 0
2005
2. UÇAR, A. . DILBILIM ARASTIRMALARI, 2005, 2005, 13-32. 100 + 0
1. UÇAR, A. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2005, 2, 33-50. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2022
1. İBE AKCAN, P.; UÇAR, A. . ANKARA UNIVERSITESI DIL VE TARIH-COGRAFYA FAKULTESI DERGISI, 2022, 62, 701-720. 200 + 0
10.33171/10.33171/dtcfjournal.2022.62.1.28

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. UÇAR, A.; YILDIZ, İ. Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora Converging Methodologies and Analytic Procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: , 263 Page, English, Newcastle, England / United Kingdom, 2015. 0
National - Book Edited 0
1. AKSAN, M.; UÇAR, A. 5 Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Bildirileri Mersin 5 6 Temmuz 2012, ISBN: 9789756900369, Mersin Üniversitesi Yayınları, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2012. 0
2. UÇAR, A.; İBE AKCAN, P.; ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-5-9, Dilbilim Derneği, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. UÇAR, A. 45. Yıl Yazıları, ISBN: 978-975-491-455-9, Hacettepe Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 409 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
2. KAYNARPINAR, F.; UÇAR, A. Dilbilimde Güncel Tartışmalar 4, ISBN: 978-605-67299-6-6, Dilbilim Derneği, Number of print: 1, Total Printing Number: , 219 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2024. 0
3. UÇAR, A. Derlem-Temelli ve Derlem-Çıkışlı Çözümlemeler, ISBN: 978-605-9613-16-3, Toros Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 75 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2023. 0
4. KURTOĞLU ZORLU, Ö.; UÇAR, A. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ISBN: 978-975-441-332-8, Dokuz Eylül Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 420 Page, Turkish, , , 2011. 0
5. UÇAR, A. Türkçede Yapı ve İşlev: Şükriye Ruhi Armağanı, ISBN: 978-6052229026, BilgeSu, Number of print: 1, Total Printing Number: , 288 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 0
6. KURTOĞLU ZORLU, Ö.; UÇAR, A. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ISBN: 978-605-364-378-4, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 527 Page, Turkish, , , 2012. 0
7. ERKÖSE, Y.; UÇAR, A. Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-5-9, Dilbilim Derneği, Number of print: 1, Total Printing Number: , 170 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
8. AKSAN, S.; UÇAR, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, ISBN: 978-975-690-037-6, Mersin Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 170 Page, Turkish, , Turkey, 2012. 0
International - Full text - Oral 1000

5. UÇAR, A.; GÜL, D., Prosody, Impoliteness and Humour: A Sample Analysis on Turkish. Turkish Linguistics Across Boundaries: The Adana Meeting, 2017-02-24, 2017-02-24, Adana, Turkey, . 200

4. UÇAR, A.; KURTOĞLU ZORLU, Ö., A corpus based account of polysemy in Turkish The case of the verb ver give. The Szeged Conference: Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics, 2010-08-20, 2010-08-22, Szeged, Hungary, . 200

3. UÇAR, A., Towards an OT Model of Sense Choice The Case of Polysemous gir enter in Turkish. The Szeged Conference: Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics, 2010-08-20, 2010-08-22, Szeged, Hungary, . 200

2. UÇAR, A., Anlambilimsel Bağlantılılık Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık ve Eşadlılık Ayrımı. Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, Ankara University, 2008-08-06, 2008-08-08, , Turkey, . 200

1. UÇAR, A., Can Meanings Compete With Each Other A Proposal for the Lexical Entries of Polysemous Verb çek pull in Türkçe Sözlük. The 13th International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala University, 2006-08-16, 2006-08-20, Göttingen, Germany, . 200

International - Abstract - Oral 500

5. KAYNARPINAR, F.; UÇAR, A., Tabi as an interactional marker in Turkish. 20th International Conference on Turkish Linguistics, 2021-08-02, , Eskişehir, Turkey, . 100

4. İBE AKCAN, P.; UÇAR, A., Görev mi sanat mı? Türkçede annelik ve babalığa ilişkin metaforların karşılaştırılması. 20th International Conference on Turkish Linguistics, 2021-08-02, , Eskişehir, Turkey, . 100

3. UÇAR, A., Derlem-Temelli Bir Kahkaha İncelemesi. DAM III Çalıştayı: Türkçede Biçim ve İşlev, 2017-11-02, 2017-11-03, , , . 100

2. UÇAR, A.; YILDIZ, İ., A Corpus based Account of Humor and Impoliteness in Turkish The Turkish Television Show Komedi Dükkanı Comedy Shop. 6th International Syposium on Politeness: Corpus Approaches, 2011-07-11, 2011-07-13, Ankara, Turkey, . 100

1. UÇAR, A., Conceptual Structures of the Motion Verb çek pull in Turkish and Its Counterparts in English. The 8th International Cognitive Linguistics Conference, University of La Rioja, 2003-07-20, 2003-07-25, Logroño, La Rioja, Spain, . 100

International - Abstract - Davetli 0

1. UÇAR, A., What is laughable in Turkish? A corpus-based analysis of humor degree.. The 2nd International Interdisciplinary Conference On Linguistics Affairs, 2020-11-25, , Sumatera, Indonesia, . 0

National - Full text - Oral 500

5. UÇAR, A.; KURTOĞLU ZORLU, Ö.; YILDIZ, İ., Sözcük Türlerindeki Belirsizlikler Üzerine Derlem Temelli Bağlam içi Gözlemler. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Turkey, . 100

4. UÇAR, A.; KURTOĞLU ZORLU, Ö., Eylemde Çokanlamlılık Sözlük Verisinin Derlem Temelli Görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, ODTÜ, 2010-05-17, 2010-05-18, Ankara, Turkey, . 100

3. UÇAR, A., Çokanlamlı Eylemler Sözlükçede Nasıl Görünür Uygunluk Kuramı Çerçevesinde Bir İnceleme. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, ODTÜ, 2010-05-17, 2010-05-18, Ankara, Turkey, . 100

2. UÇAR, A., Eylemde Çokanlamlılık ve Sözlük Girdisi Olarak Katkısız Eylemler. 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniversitesi, 2007-05-10, 2007-05-11, Mersin, Turkey, . 100

1. UÇAR, A., Türkçede İyelik Uzamdışı Anlambilim Alanı. Dilbilim İncelemeleri, 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, 2004-05-20, 2004-05-21, Ankara, Turkey, . 100

National - Full text - Poster 100

2. ERKÖSE, Y.; UÇAR, A., Türkçedeki dur Konumlama Eyleminin Derlem Temelli Bilişsel Anlam Çözümlemesi. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, 2013-05-02, 2013-05-04, Antalya, Turkey, . 50

1. Yalçin Çakmak, Y.; UÇAR, A., Muhafazakarlık Söyleminde Aile Değerlendirme Kuramıyla Derlem Temelli Bir İnceleme. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, 2013-05-02, 2013-05-04, Antalya, Turkey, . 50

National - Abstract - Oral 150

3. KAYNARPINAR, F.; UÇAR, A., Türkçede Etkileşim Belirleyicisi Olarak İyi ve Doğru. 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2021-04-29, , Ankara, Turkey, . 50

2. UÇAR, A., Türkçe Sözlükte Çokanlamlı Eylemler Üzerine Gözlemler. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Maltepe Üniversitesi, 2006-05-12, 2006-05-13, İstanbul, Turkey, . 50

1. UÇAR, A., Türkçe Devinim Eylemlerinde Tarz Anlatımı. 17. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, 2003-05-22, 2003-05-23, Eskişehir, Turkey, . 50

National - Abstract - Davetli 0

1. UÇAR, A., Türkçede Komik Olan Nedir? Kahkaha ve Gülme Derecesi Üzerine Derlem Dilbilimsel Bir İnceleme. İzmir Dilbilim Çevresi, Dilbilim Konuşmaları 70, 2023-05-25, 2023-05-25, İzmir, Turkey, . 0

National - Manager 300

3. , BAP, Project Number: , 2500 TL, Manager, 2014,Completed. 100

2. , BAP, Project Number: , 2500 TL, Manager, 2014,Completed. 100

1. , BAP, Project Number: , 17974 TL, Manager, 2010,Completed. 100

National - Researcher 100

2. , BAP, Project Number: , 20000 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

1. , BAP, Project Number: , 20000 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

Supervised Master Theses 0

6. İNCİ NAİLE KARA, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 0

5. HASAN ÖZUĞURLU, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 0

4. FERDANE KAYNARPINAR, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

3. CEMİLE GÖKÇE TEZCAN, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

2. YASEMİN YALÇİN ÇAKMAK, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

1. YASEMİN ERKÖSE, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

Supervised Doctorate Theses 0

2. YASEMİN YALÇİN ÇAKMAK, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

1. YASEMİN ERKÖSE, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

International 0
1. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, 2009-01-01 - 2022-12-30. 0
International Journal [Year, Count] 48
1. DIL EğITIMI VE ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
2. DIL EğITIMI VE ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
3. DIL EğITIMI VE ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
4. DILBILIM ARAşTıRMALARı , [ 2020 : 1 ] . 4
5. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
6. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
7. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 4
8. FOLKLOR EDEBIYAT DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 0
9. GAZIANTEP ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
10. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
11. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
12. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
13. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
14. SELçUK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
15. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI TüRKOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 0
16. İNSAN VE TOPLUM DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 2
1. DIL DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 1
2. DILBILIM DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
3. HACETTEPE UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
1. Dilbilim Derneği , Member No: 019, Turkey, 2013-04-15-Continue.
2. Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği , Member No: 008, Turkey, 2013-02-10-2022-10-25.

"A World University In The Light of Science and Modernity"