Administration

  Professor Mustafa Öncü
Profile
:
Department
:
Faculty of Divinity/ Department of Arabic Language And Rhetoric .
Business Address
:
.
Mobile Phone
:
+90 -544-7618070 .
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2018-12-19 13:00:06 .
Last Modification
:
2024-03-11 13:25:08 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
MASTER ARABIC LANGUAGE AND RHETORIC UNIVERSTY OF MARMARA 2009
DR ARABIC LANGUAGE AND RHETORIC UNIVERSITY OF DICLE 2013
ASSOCIATE PROFESSOR THEOLOGY INTER-UNIVERSITY COMMITTEE 2016
Doctorate Thesis

1. Analysing Molla Hali̇l es-Si̇irdî's of the book named Basîretu-l-kulûb fî kelâmi allâmi-l-ğuyûb in terms of Arabic language, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Mehmet Edip Çağmar, Others, Others, Other Department, DİYARBAKIR, Turkey, Continue.

Master Thesis

1. Study and crimitial edition of the book named " Fethu'l Esrar fi Kitabi'l İzhar ", Supervisor: Dr. Prof. Dr. Ahmet Turan ) Arslan, Others, Others, Other Department, İSTANBUL, Turkey, Continue.

International - Other 100
2022
1. ÖNCÜ, M. . DICLE ILAHIYAT DERGISI, 2022, 25, 428-444. 100 + 0
International - publications.sections.8 200
2. ÖNCÜ, M. . KURDINAME AKADEMIK, 2022, , -. 100 + 0
2018
1. ÖNCÜ, M.; NAASAN, M.; ilhan, h. . ARTUKLU AKADEMI, 2018, , -. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2020
1. ÖNCÜ, M.; BALTACI, A. . FIRAT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2020, 25, -. 200 + 0
International - Book Edited 0
1. ÖNCÜ, M. MOLLÂ CÂMÎ'NİN KELAM ANLAYIŞI, ISBN: 978-625-6961-08-1, İLAHİYAT YAYINLARI, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2022. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÖNCÜ, M. MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ’xxNİN ”BASÎRETU’xxL-KULÛB” ADLI TEFSİRİNİN ARAP DİLİ VE BELAGATI AÇISINDAN TAHLÎLİ, ISBN: 9786257000307, SONÇAĞ AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 455 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2019. 0
2. ÖNCÜ, M. SOBUCALI MEHMED EFENDİ VE FETHU’xxL-ESRÂR FÎ KİTÂBİ’xxL-İZHÂR ADLI ESERİ, ISBN: 9786257714662, SONÇAĞ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 400 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 0
3. ÖNCÜ, M. DİL-DÜŞÜNCE MÜLAHAZALAR, ISBN: 978-605-2226-37-7, SEYDA YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 153 Page, Turkish, , , 2018. 0
1. ÖNCÜ, M.; SEVGİLİ, M.; ÖZCAN, A. MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ HAYATI,ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ, ISBN: 9789754738957, BEYAN, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2019. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÖNCÜ, M. MOLLA HÜSEYİN KÜÇÜK VE ŞERHU R RİSÂLETİ L BEKRİYYE ADLI ESERİ, ISBN: , A GRAFİK, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2014. 0
1. ÖNCÜ, M. Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye, ISBN: 978-605-9276-32-0, İSAR YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 32 Page, Turkish, İSTANBUL, , 2021. 0
International - Full text - Oral 400

2. ÖNCÜ, M., İCAZETNAMELERDE MOLLA HALİL ES-SİİRD3İ. MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ, 2018-05-04, 2018-05-06, , , . 200

1. ÖNCÜ, M., Selahuddin Eyyubî Döneminden Günümüze Mısır. Uluslararsası Selahuddin Eyyubi Sempozyumu, 2016-09-23, 2016-09-25, , , . 200

International - Full text - Davetli 0

1. ÖNCÜ, M.; NAASAN, M., Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Arapça Eğitim Ve Öğretimi İle İlgili Beklentileri, Türkiye’deki Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri. Hazırlık Sınıfı Arapça Öğretimi, 2016-12-15, 2017-07-11, , , . 0

International - Abstract - Oral 200

2. ÖNCÜ, M., Molla Hüseyin Küçük ve el-Kavlu’l--Mevsûk Adlı Eseri. TANZİMATTAN CUMHURİYETE DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, 2017-11-02, , , , . 100

1. ÖNCÜ, M., ARAP KAYNAKLARINDA KURD TEFSİR KİTAPLARI ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-09-14, 2017-09-17, , , . 100

National - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Oral 0

1. ÖNCÜ, M., OSMANLI ULEMASINDAN SOBUCALI MEHMED EFENDİ’NİN MİRSÂDU’L-HEVÂDİ ADLI BELAGAT ESERİ. OSMANLI’xxDA ULÛM-İ ARABİYYE, 2020-12-18, 2020-12-19, , Turkey, . 0

National - Manager 100

1. , BAP, Project Number: , EUR, Manager, 2017,Completed. 100

National - Researcher 50

1. A NEW PERSPECTIVE FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING: E-LUGA , BAP, Project Number: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Researcher, Continue... 50

Supervised Master Theses 0

11. İLYAS HAZNEVİ, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

10. SADIK OĞUL, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

9. YUNUS ATLI, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

8. NEDİM AVCI, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

7. MEHMET NAZIM EFE, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

6. İMRAN ARSLAN, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

5. MAHMOUD NAASSAN, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

4. MEHMET GÜLNİHAL, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

3. HARBİ JALALALDİN IBRAİM, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

2. NAİROUZA ABDULMAJİD MAHMOUD, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

1. HÜSEYİN ZAMUR, , Graduate School of Social Sciences, Dicle University, Completed. 0

International Journal [Year, Count] 0
1. E ŞARKIYAT , [ 2019 : 1 ] . 0
International
1. TRT KURDİ ROJ BAŞ, , , , 2017-12-22-2017-12-22, , ,

"A World University In The Light of Science and Modernity"