Administration

  Professor Neriman Açıkalın
Profile
:
Department
:
Faculty of Humanities And Social Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2015-10-12 09:36:44 .
Last Modification
:
2024-02-02 15:13:46 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1988
1996
2004
2015
Doctorate Thesis

1. A sociological study of working urban poor in Istanbul and Gaziantep, Supervisor: Dr. Sibel Hediye Kalaycıoğlu, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Sociology Department, Ankara, Turkey, .

Master Thesis

1. The Spontaneous ideolgy of the scientists a case study sociologist in Turkey, Supervisor: Dr. Hasan Ünal Nalbantoğlu, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Sociology Department, Ankara, Turkey, .

International - Covered by Other International Indexes 1600
2021
8. Açıkalın, N. DIFFERENT VIEWS OF FLIRTING VIOLENCE: THE CASE OF MERSIN UNIVERSITY. ULUSLARARASI ANADOLU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2021, 5, 800-820. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid

Publications_013.pdf

2018
7. Şahin, B.; Açıkalın, N. CHILDHOOD, POVERTY AND SOCIAL STIGMA IN BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA’S RED LIGHT KIDS. , JASS STUDIES-THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2018, 65, 471-482. 200 + 0
Publications_002.pdf

2014
6. Şahin, B.; Açıkalın, N. School as a Jugde in The Class. SINECINE, 2014, 5, 97-113. 200 + 0
Publications_009.pdf

2013
5. Açıkalın, N. Being Capital in Prostitution Market: The Case of Mersin. CALISMA VE TOPLUM, 2013, 3, 243-282. 200 + 0
Publications_008.pdf

2011
4. Aşkın, Z.; Açıkalın, N. Turkish Prostitution Regulations as a Masculine Official Discourse) . KADIN/WOMAN 2000 KADIN ARAĢTIRMALARI DERGISI - JOURNAL FOR WOMEN’S STUDIES , 2011, 11, 45-63. 200 + 0
Publications_006.pdf

2009
3. Açıkalın, N. Sex Worker Concept As a So-called Modern Reflection of Patriarchal Ideology: Mersin Case . KADIN / WOMAN 2000 KADIN ARASTIRMALARI DERGISI - JOURNAL FOR WOMAN STUDIES , 2009, 7, 1-20. 200 + 0
Publications_005.pdf

2008
2. Açıkalın, N. Poverty and The Social Mobility Chances Of Youth Generations: A Case Study in İstanbul and Gaziantep . CALISMA VE TOPLUM, 2008, 17, 131-154. 200 + 0
Publications_004.pdf

1. Açıkalın, N. “THE MYTHS IN THE SOCIETY ON THE INDISPENSABILITY OF THE INSTITUTION OF PROSTITUTION: A CASE STUDY IN MERSIN” . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH , 2008, 1, 11-35. 200 + 0
Publications_007.pdf

International - publications.sections.8 200
2021
2. AÇIKALIN, N.; ŞAHİN, B. . ULUSLARARASI ANADOLU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2021, 5, 800-820. 100 + 0
10.47525/ulasbid.898284

2018
1. ŞAHİN, B.; AÇIKALIN, N. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2018, , 71-97. 100 + 0
International - publications.sections.62 100
2016
1. AÇIKALIN, N.; Şahin, B. "Everything Happens Spontaneously Here": A Case Study on Romani Communities Living in Mersin. ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI, 2016, 36, 71-97. 100 + 0
10.16917/sd.11769

Publications_003.pdf

National - Other 300
2012
3. Şahin, B.; Açıkalın, N. Gated Communities as a Spatial Manifestation of Security Myth: The Analysis of La Zona. IDEALKENT, 2012, 6, 242-255. 100 + 0
Publications_012.pdf

2008
2. Açıkalın, N. Conceptualization of Culture of Poverty: Concealing the Distribution Relations. FINANS POLITIK & EKONOMIK YORUMLAR, 2008, 45, 17-33. 100 + 0
Publications_011.pdf

2007
1. Açıkalın, N. Informal Sector and Poverty: Effects on Urban Labour Market, Case Study in İstanbul and Gaziantep . SOSYOEKONOMI, 2007, 2, 43-62. 100 + 0
Publications_010.pdf

International - Chapter(s) in Book 12000
1. Açıkalın, N. A New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic, ISBN: 978-1-80117-124-3, Emerald Publishing Limited, Number of print: 2000, Total Printing Number: 2000, 310 Page, English, London, England / United Kingdom, 2021. 5000
http://www.emeraldgrouppublishing.com/
2. Açıkalın, N. Language of Resistance: Ian Hancock's Contribution To Romani Studies, ISBN: 978 3 86288 851 1, LINCOM academic publishers, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 392 Page, English, muenchen, Germany, 2017. 7000
http://www.lincom-shop.eu
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 12000
1. AÇIKALIN, N. LANGUAGES OF RESISTANCE:lAN HANCOCK’xxS CONTRlBUTIONTO ROMANI STUDIES, ISBN: 9783862888511, LlNCOM GmbH, Number of print: 1, Total Printing Number: , 392 Page, English, , , 2017. 0
National - Chapter(s) in Book 11750
1. Açıkalın, N. Science, Science Policy and Universities, ISBN: 975-7696-99-4, Bağlam, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 288 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 1997. 3250
2. Açıkalın, N. sociology of law, ISBN: 978-975-06-3827-5, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 270 Page, Turkish, Eskişehir, Turkey, 2020. 250
3. Açıkalın, N. Urban Sociology, ISBN: 978-975-06-3133-7, Anadolu Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 5000, 329 Page, Turkish, Eskişehir, Turkey, 2017. 3000
4. Açıkalın, N. CHILDHOOD SOCIOLOGY, ISBN: 978-975-06-4124-4, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Number of print: 2000, Total Printing Number: 2000, 230 Page, Turkish, Eskişehir, Turkey, 2020. 250
5. AÇIKALIN, N. WOMAN BODY AND ABUSE, ISBN: 978-605-9937-11-5, OPSİYON, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 312 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2015. 2750
6. Açıkalın, N. economic sociology, ISBN: 978-625-406-281-0, Nobel yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 328 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
http://www.nobelkitap.com
7. Açıkalın, N. Poverty and Woman, ISBN: 978-975-539-844-0, Ayrıntı Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 412 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2014. 2000
National - Course Book 11750
1. GÜNEŞ, F.; KONAK, N.; ŞENGÜL, H.; ÇAĞLAYAN, S.; AÇIKALIN, N.; UĞUR, Y.; çetin, o.; ŞEN, B. kent sosyolojisi, ISBN: 978-975-06-2281-6, TC. Anadolu ünivesitesi yayını, Number of print: 1, Total Printing Number: , 310 Page, Turkish, eskişehir, Turkey, 2017. 0
2. AÇIKALIN, N. Hukuk Sosyolojisi, ISBN: 978-975-06-3827-5, Anadolu Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 275 Page, Turkish, Eskişehir, Turkey, 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 11750
1. AÇIKALIN, N. Kadın Bedeni ve İstismarı, ISBN: 978-605-9937-11-5, Opsiyon Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 312 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2015. 0
2. AÇIKALIN, N.; KIZILKAYA AYDOĞAN, E.; TORTOP, Y. İktisat Sosyolojisi, ISBN: 978-625-406-281-0, Nobel yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 328 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
International - Full text - Oral 1400

7. Şahin, B.; Açıkalın, N., Flört Şiddetinin Yeniden Üretiminde Kadınlık İdeolojisi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 2022-10-24, 2022-10-25, Erzurum, Turkey, 2022. 200
https://kadincalismalari2022.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/Sempozyum-Programi-V6.pdf

6. ŞAHİN, B.; AÇIKALIN, N., ROMANLARIN MESLEKİ OLARAK DAMGALANMASI: MERSİN ÖRNEĞİ. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19-20 Mayıs 2017 Alanya, 2017-05-18, 2017-05-20, ANTALYA, Turkey, 2017. 200
https://asoscongress.com/2017alanya/

5. ŞAHİN, B.; AÇIKALIN, N., Romanların Mesleki Olarak Damgalanması: Mersin Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya/Alanya, Turkey, . 200

4. AÇIKALIN, N.; Şahin, B., Kadına Yönelik Şiddetin Görünmeyen Yüzünün Türk Sinemasındaki Tasviri: VesikalıYarim. 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2015-04-09, 2015-04-11, , , 2015. 200
http://dekaum.deu.edu.tr/1-uluslararasi-cukurova-kadin-calismalari-kongresi/

3. Açıkalın, N., Kadına Yönelik Şiddetin Görünmeyen Yüzü: Fuhuş Pazarı -Mersin Örneği. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Ankara, 27-28 Nisan 2012, 2012-04-27, 2012-04-28, Ankara, Turkey, 2012. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Açıkalın, N., TOPLUMSAL DEĞİŞİM PROJESİ OLARAK MİKRO KREDİ UYGULAMASI: Mersin Örneği. ULUSLARARASI YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU DENEYİMLER VE YENİ FİKİRLER, 2010-10-13, 2010-10-15, Ankara, Turkey, 2010. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Açıkalın, N., Ataerkil Önyargı ve Mitlerin Ötesinde Fuhşun Gerçek Nedenler: Mersin Örneği. 21. Yüzyılın Eşiğinde kadınlar, 2009-10-13, 2009-10-16, Ankara, Turkey, 2009. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

International - Abstract - Oral 200

2. ŞAHİN, B.; AÇIKALIN, N., Born Into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’te Yoksulluğun ve Toplumsal Damgalanmanın Varisi Olarak Çocukluk. Üçüncü Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Turkey, . 100

1. GÜLLÜPINAR, F.; AÇIKALIN, N., Maduniyet, Kimliksizlik ve YabancılıkDeneyimlerinin Yitik Özneleri: Mersin’deRomanlara Bauman Sosyolojisiyle Bakmak. I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu, 2017-05-19, 2017-05-21, , , . 100

National - Full text - Oral 200

2. Açıkalın, N., Çalışan Kent Yoksulları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri. Yoksulluk, 2003-05-31, 2003-06-01, İstanbul, Turkey, 2003. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Açıkalın, N., Göç ve Çalışan Çocukların Sorunları. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1996-11-20, 1996-11-22, Mersin, Turkey, 1996. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Supervised Master Theses 1000

5. Bediha KARAPINAR, A case of alimony in Turkey from a male perspective, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Undergraduate_Theses_001.pdf

4. Emre Doğan, The role of nationalism and militarism in the construction of masculinity in Turkey, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

3. Ömer Alkum, Spatial behavior in the context of hegemonic masculinity as an ideal masculinity as an 'ideal' form of masculinity: Male coffe houses - Batman example, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Dicle Özcan , Paradox of culture gender: Excluding and including practice with sexual transsexual women: Mersin sample, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Elif Kadılar, GENDER ROLES OF THREE GENERATIONS OF WOMEN, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Supervised Doctorate Theses 2000

5. Ahmet ÇAĞRICI, A sociological analysis of the sociological profiles of muhtars and their role and functions in rural development: The case of Mersin, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
Supervised_Doctorate_Theses_005.pdf

4. Dicle Özcan, Social construction of motherhood and women who are not and can not be mothers, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
Supervised_Doctorate_Theses_004.pdf

3. ADNAN ÇETİN, Poverty representations in Turkish cinema: Era of 1960-1975, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Burak Şahin , The evaluation of masculinity's social construction in Turkey in the context of full term and short term military service, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

1. Deniz Bilge Çatak, The established and the outsiders' in daily life: Encounters of Syrians and local people, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

International Journal [Year, Count] 0
1. DOKUZ EYLüL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 0
2. KADıN/WOMAN 2000, JOURNAL FOR WOMEN'S STUDIES'E (JWS) , [ 2020 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 0
3. MERSIN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
4. SOSYOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
5. SOSYOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
6. SOSYOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI/ JOURNAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH , [ 2017 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 0
7. SOSYOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI/ JOURNAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"