Academic Staff

  Lecturer Şanser Delioğlan
Profile
:
Department
:
Vocational School of Maritime/Ship Machinery Management .
BIRTH DATE
:
02 September 1972 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-7131522 .
Internal
:
136 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-12-03 12:58:14 .
Last Modification
:
2024-05-31 14:18:32 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1998
2012
Master Thesis

1. THE EFFECTS OF ORGANIC AND INORGANIC SELENİUM ON GROWTH, MUSCLE COMPOSITION İN NİLE TİLAPİA (Oreochromis niloticus, L., 1758), Supervisor: Dr. Arzu Özlüer Hunt, Mersin University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Fisheries Basic Sciences Department, MERSİN, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2022-01-07 - Continue
2022-01-07 - Continue
2018-01-16 - Continue
2018-01-16 - Continue
2021-04-27 - 2024-04-27
2021-04-27 - 2024-04-27
2021-04-27 - 2024-04-27
2021-04-27 - 2024-04-27
2020-08-07 - 2023-08-07
2020-08-07 - 2023-08-07
2020-08-07 - 2023-08-07
2020-08-07 - 2023-08-07
YUKSEKOKUL YONETIM KURULU UYESI SILIFKE MESLEK YUKSEKOKULU MERSIN UNIVERSITESI SILIFKE MESLEK YUKSEKOKULU 2018-04-26 - 2022-04-26
International - SCI/SCI-Expanded category 1700
2010
2. Rad, S.; Çelik Ates, H.; Delioğlan, S.; Polatöz, S.; Özçömlekçi, G. Participation of rural women in sustainable development - demographical and socio-economic determinants. WILEY-BLACKWELL, 2010, 20, 71-84. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/sd.451

2008
1. Rad, S.; Delioğlan, Ş. Economic structure and performance of trawlers in Taşucu (Turkey). SCIENTIFIC WEB JOURNALS (SWJ), 2008, 216-223. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3153/jfscom.mug.200705

International - Covered by Other International Indexes 150
2017
1. Özlüer Hunt, A.; Özkan-Yılmaz, F.; Delioğlan, Ş.; Berkoz, M. Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus ’da Antioksidan ve İmmün Sistem Parametrelerinin Araştırılması. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (TURJAF), 2017, 5, 1454-1454. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v5i12.1454-1460.1388

National - Chapter(s) in Book 6531
1. Delioğlan, Ş. Kent Stratejisi ''Silifke,,, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 312 Page, Turkish, KONYA, Turkey, 2016. 3250
2. Delioğlan, Ş. Kent Stratejisi ''Silifke,,, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Number of print: 2, Total Printing Number: 1000, 372 Page, Turkish, KONYA, Turkey, 2017. 3250
National - Book Edited 6531
1. SAYGIN, M.; AKSAY, S.; YARŞİ, G.; SARIOĞLU, E.; DELİOĞLAN, S.; ÇELİK, Y.; YILDIZ, N.; DEMET, M. II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-9831-15-4, EĞİTİM YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 640 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2015. 31
International - Full text - Oral 200

1. DELİOĞLAN, Ş.; SAYGIN, M., Sosyo-Demografik Özelliklerin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Örneği. 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, YALOVA, Turkey, 2015. 200

National - Full text - Oral 370

4. DELİOĞLAN, Ş.; İNCE, F., ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ İLE AİDİYET DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE MYO ÖRNEĞİ. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-12-22, 2015-12-24, MERSİN, Turkey, 2015. 100

3. RAD, S.; ÖZÇÖMLEKÇİ, G.; DELİOĞLAN, Ş.; POLATÖZ, S.; ÇELİK, H., Mersin'de Kırsal Kadının İşgücüne Katılımı ve İstihdamı. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Turkey, 2008. 70

2. Rad, S.; DELİOĞLAN, Ş., Taşucun'da Trol Tekne Balıkçıları ve Sosya -Ekonomik Göstergeler. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Antalya, Turkey, 2006. 100

1. Bobat, A.; DELİOĞLAN, Ş., Balık Tüketiminde Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2001-09-04, 2001-09-06, Hatay, Turkey, 2001. 100

National - Abstract - Oral 150

3. DELİOĞLAN, Ş.; DURAN, E., Çevre Eğitim Paneli Verimlilik Analizi:Silifke Örneği. Lİderlik Akademisi ve Stratejisi Çalıştayı, 2018-10-18, 2018-10-20, MERSİN, Turkey, 2018. 50
http://www.sitsoakademi.com

2. ÖZLÜER HUNT, A.; DELİOĞLAN, Ş., Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerin Nil Tilapya (Oreochromis niloticus , L.,1758 ) 'sında Büyüme ve Besin Bileşenleri Üzerine Etkisi. Fhabesas V. Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu, 2012-11-08, 2012-11-11, Antalya, Turkey, 2012. 50

1. RAD, S.; DELİOĞLAN, Ş., Taşucu trol Teknelerin Ekonomik Performansı. XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, MUĞLA, Turkey, 2007. 50

National - Abstract - Poster 13

1. ÖZER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ÜLGER, S.; DELİOĞLAN, Ş.; DÖKENEL, G.; GÖÇMEN, N., TatlısudaYetiştirilen Levrek Balıklarında (Dicentrarchuslabrax) Aeromonassobria İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlığının Belirlenmesi. 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İZMİR, Turkey, 2015. 13

National - Researcher 50

1. Mersin İli Kırsal Alanında Kadınların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, BAP, Project Number: SMYO TP (SR) 2006-1, 0 TL, Researcher, 2006,Completed. 50

"A World University In The Light of Science and Modernity"