Department of Physical Education and Sports

Genel Görünüm

     Yüksekokulumuzun 2547 Sayılı Yasanın 2880 Sayılı Yasasıyla değişik 7/d-2, 7/h ve 2809 Sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince, 28/05/1999 tarihinde kurulmuş olup, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 25 Kız, 25 Erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci alarak faaliyetine başlamıştır. Yüksekokulumuzda; ülkemizin mevcut spor teşkilatının yapılanma ve işleyişine hakim, kendine güveni tam, estetik duyarlığa sahip, toplum bilinci yüksek, etik değerlere saygılı, güncel değişimlere hızla uyum sağlayabilen beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanı sıra gençlerimizin fiziksel ve psikolojik bakımdan güçlü ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

      Misyon;  Yüksekokulumuzun misyonu; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu  modeller ve uygulamalarıyla bireyin ve toplumun yaşam kalitesini  yükseltmektir.

     Vizyon;  Yüksekokulumuzun vizyonu; araştırma ve eğitimde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde model bir kurum olmaktır.

      İdari Yapı ve Hizmetler;  Yüksekokulumuzda  2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle halen 100 bayan, 106 erkek olmak üzere 206 öğrenci öğrenim görmektedir. Kadromuzda 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

       Eğitim binamızda teorik derslerin yapıldığı 50 öğrenci kapasiteli 4 adet derslik, içerisinde 3 adet sahanın yer aldığı 650 seyirci kapasiteli spor salonu, 50 kişilik bir Konferans Salonu, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane ile öğrencilerimize eğitim hizmeti sunulmaktadır.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2022
1. Gülgösteren, E.; Demirci, N.; Toptaş demirci, P. . PROGRESS IN NUTRITION, 2022, 24, 1-10.
10.23751/pn.v24i4.13283

"A World University In The Light of Science and Modernity"