Academic Staff

  Orkun Coşkuntuncel
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Mathematics Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
1735 .
Created
:
2015-11-18 09:23:07 .
Last Modification
:
2020-09-02 16:59:24 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1997
2001
2005
Doctorate Thesis

1. ROBUST STATISTICAL ANALYSIS FOR MIXTURE EXPERIMENT AND MODELS, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Olcay ARSLAN, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mathematics Department, Adana, Turkey, 2005.

Master Thesis

1. Ill Condıtıonıng Problem In Mıxrure Experıments, Desıgns And Models, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Hamza EROL, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mathematics Department, Adana, Turkey, 2001.

Title Dutie Institution/Other Year
2018-07-26 - Continue
2017-05-03 - Continue
2017-05-03 - Continue
2020-01-11 - 2023-01-11
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
2. KURT, G.; COŞKUNTUNCEL, O. . TURK BILGISAYAR VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2020, 11, 706-732. 0 + 0
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

2014
1. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; GÜL ÖZCİHAN, H.; SU, G. . TURK BILGISAYAR VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2014, 5, 304-317. 0 + 0
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2013
2. Coskuntuncel, O. The Use of Alternative Regression Methods in Social Sciences and the Comparison of Least Squares and M Estimation Methods in Terms of the Determination of Coefficient. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2151-2158. 1000 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. . KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2139-2158. 1000 + 0
10.12738/estp.2013.4.1867

International - Covered by Other International Indexes 200
2005
1. COŞKUNTUNCEL, O. ILL-CONDITIONING PROBLEMS AND ROBUST M-ESTIMATORS FOR EXPERIMENTS WITH MIXTURES. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS , 2005, 24, 459-469. 200 + 0
International - publications.sections.8 100
1. COŞKUNTUNCEL, O. . INTERNATIONAL J. OF PURE AND APP. MATH., 2005, 24, 459-469. 100 + 0
International - publications.sections.55 100
2018
1. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, 2018, 9, 1-36. 100 + 0
10.14527/pegegog.2019.001

National - Covered by ULAKBIM 1540
2020
8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 49, 842-894. 200 + 0
10.14812/cufej.674680

2019
7. ÖZATA, M.; COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 15, 662-683. 200 + 0
2018
6. COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 1020-1037. 200 + 0
10.17860/mersinefd.443584

2014
5. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; ÖZCİHAN, H.; SU, G. Attitudes of High School Students towards Geometry. TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, 2014, 5, 304-317. 140 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/5000067806/5000077342

2011
4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
3. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Attitudes of Twelfth Grade Students towards Mathematics. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI,, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000222/1002000135

2009
2. COŞKUNTUNCEL, O. Comparison Least Squares Estimators with Robust M-Estimators for Educational Data which contains Outliers. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI, EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
National - Other 100
2018
1. ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . IHLARA EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 3, 155-165. 100 + 0
National - publications.sections.42 100
2010
1. COŞKUNTUNCEL, O. . EGITIM VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2010, 1, 100-108. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. KİMSESİZ, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-020-4, IVPE, Number of print: 1, Total Printing Number: , 184 Page, Turkish, Çetine, Montenegro, 2020. 0
2. POLAT, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Eğitim Bilimleri Alanınada Akademik Çalışmalar Cilt 1, ISBN: 978-625-7884-65-5, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 464 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
3. COŞKUNTUNCEL, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 253 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
International - Full text - Oral 200

1. Başkaya, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 4+4+4 Education System . 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Turkey, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Full text - Oral 200

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma Denemelerde Parametre Tahminleri İçin Yüksek Kırılma (Bozulma) Noktasına Sahip Robust Tahmin Ediciler. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Turkey, 2006. 100

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, İzmir, Turkey, 2004. 100

National - Abstract - Oral 382

8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ulusal Metematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 50

7. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Alglarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 50

6. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 32

5. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; SU ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

3. ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

2. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., 4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Yenilenen Ortaokul Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde Genelleştirilmiş M Tahmin Edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, Antalya, Turkey, 2005. 50

National - Abstract - Poster 10

1. AVCI, E.; UYSAL, Ş.; ULUTAŞ, P.; SU ÖZENİR, Ö.; ÇELEBİYILMAZ, K.; COŞKUNTUNCEL, O., Teknoloji ve Drama Temelli Bir Matematik Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Bakışına Etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 10

National - Manager 200

2. , BAP, Project Number: , 12500 TL, Manager, 2007,Completed. 100

1. Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması, BAP, Project Number: BAP-EF İM (OC) 2006-1, 0 TL, Manager, 2007,Completed. 100

National - Advisor 0

1. , , Project Number: , EUR, Advisor, 2016,Completed. 0

Supervised Master Theses 800

4. Esat AVCI, Middle school teachers' opinions about using vustat and tinkerplots in the learning area of data processing in middle school mathematics, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Esengül POLAT, EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 200

2. Hasibe ÖZCİHAN, İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 200

1. Adem BAŞKAYA, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ İLE YENİDEN DÜZENLENEN ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

National 0
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
3. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall İMA101 Matematigin Temelleri I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall İMA303 Statistics Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall İMS012 Mathematics Teaching Via Games Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall İMS011 Mathematics Instruction To Gifted Childr... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall BTA105 Information Technologies and Mathametics Faculty of Education Computer Education and Instruc... 3-0-3
Fall MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Fall MÖP 541 Mathematical Thinking Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring İMS011 Mathematics Instruction To Gifted Childr... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring İMA202 Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring İMA102 Basics of Mathematics II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring GKZ008 Community Service Applications Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring MÖP 541 Mathematical Thinking Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Spring MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall BTA105 Information Technologies and Mathametics Faculty of Education Computer Education and Instruc... 3-0-3
Fall İMA101 Matematigin Temelleri I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall İMS012 Mathematics Teaching Via Games Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall SNT 325 Art and Mathematics Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall SNT 325 Art and Mathematics Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 541 Mathematical Thinking Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Fall FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall TÜE 517 Basic Statistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Fall MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring İMA102 Basics of Mathematics II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Spring MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall BTA105 Information Technologies and Mathametics Faculty of Education Computer Education and Instruc... 3-0-3
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall SNT 325 Art and Mathematics Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall YTÖ 518 Research Methods 1: Quantitative Researc... Institute of Educational Scien... Teaching Turkish As A Foreign ... 3-0-3
Fall MÖP 541 Mathematical Thinking Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Fall MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Spring MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP313 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖP313 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ307 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ307 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall MÖP 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 542 Qualitative Research Methods In Mathemat... Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 541 Mathematical Thinking Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall TÜE 517 Basic Statistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Spring FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖP313 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP313 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall SNF313 Statistics ( Ele. General Culture ) Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Fall MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Fall FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall TÜE 508 Research Techniques Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring SNF308 Teaching Mathematic II Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring OÖP206 Mathematic Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring OÖP206 Mathematic Education Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring MÖP 539 Statistical Methods Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 4-0-4
Spring MÖP 506 Sampling Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring MÖP 505 Regression Theory Institute of Educational Scien... Elementary Mathematics Educati... 3-0-3
Spring FEN 531 Statistics Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring TEZ Thesis Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall SNF313 Statistics ( Ele. General Culture ) Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall MÖP213 Problem Solving In Mathematics Education Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall OÖP313 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP313 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall SNF307 Teaching Mathematics Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall MÖP 514 Counting Rules and Probability Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall MÖP 536 Statistics With R Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Fall MÖP 505 Regression Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall MÖP 506 Sampling Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall MÖP 539 Statistical Methods Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Fall MÖP 581 Seminar Graduate School of Educational... Primary Education 1-0-1
Fall FEN 531 Statistics Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OÖP310 Practice For Service To Society Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP 506 Sampling Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring MÖP 515 Statistical Methods Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Spring MÖP 505 Regression Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring MÖP 536 Statistics With R Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall FEN315 Statistics Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall MÖP209 Mathematical Statistics ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖP313 Statistic Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall SNF313 Statistics ( Ele. General Culture ) Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall OÖP411 Experimenttal and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall SNF313 Statistics ( Ele. General Culture ) Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Fall OÖP313 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP411 Experimental and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall MÖP 514 Counting Rules and Probability Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall MÖP 515 Statistical Methods Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Fall MÖP 536 Statistics With R Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Fall RPD 523 Statistics Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 13 Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring SNF312 Practise For Service To Society Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 1-2-2
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring OÖP104 Computer II Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring RPD206 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring MÖP314 Art and Mathematic Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring OÖP104 Computer II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring MÖP 506 Sampling Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring MÖP 514 Counting Rules and Probability Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall MÖP315 Mathematic Instruction With Computer ( E... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖP107 Computer I Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall OÖP107 Computer I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall RPD203 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP411 Matrices Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP 515 Statistical Methods Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Fall MÖP 505 Regression Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Summer MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Summer MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Summer MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Summer MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB212 Computer II Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring RPD206 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring TEB212 Computer II Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring TEB212 Computer II Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Spring MÖP314 Art and Mathematic Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring TEB212 Computer II Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Spring MÖP 514 Counting Rules and Probability Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring MÖP 506 Sampling Theory Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring PF 08 Special Instruction Methods Faculty of Education 3-2-4
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP403 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching 2-6-5
Fall MÖP409 Numeric Analyse Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall OÖP107 Computer I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall OÖP403 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Fall OÖP107 Computer I Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall TEB211 Computer I Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall RPD203 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall TEB211 Computer I Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall MÖP315 Mathematic Instruction With Computer ( E... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP 515 Statistical Methods Graduate School of Educational... Primary Education 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring OÖP408 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Spring SNF110 Computer II Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Spring MÖP102 Abstract Mathematic Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring FEN106 General Mathematic II Faculty of Education Science Teaching 4-0-4
Spring SNF110 Computer II Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Spring İDE112 Computer II Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE112 Computer II Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring MÖP314 Elemantry Number Theory Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring RPD206 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall İDE109 Computer I Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall RPD203 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP105 Computer I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall SNF109 Computer I Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall İDE109 Computer I Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall MÖP409 Numeric Analyse Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP315 Mathematic Instruction With Computer ( E... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP108 Computer II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring PDR218 Statistics In Behavioral Sciences II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring İDE112 Computer II Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring MÖP308 Practise For Service To Society Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-2-2
Spring İDE112 Computer II Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring MÖP314 Elemantry Number Theory Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring RPD206 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring OÖP408 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Spring MÖP406 Practise For Teaching Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-6-5
Spring MÖP404 Art and Mathematic Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring MÖP304 Analitic Geometry II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP403 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Fall RPD203 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP403 School Experience Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 1-4-3
Fall MÖP303 Analitic Geometry I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall MÖP409 Numeric Analyse Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall PDR219 Statistics In Behavioral Sciences I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Fall SNF109 Computer I Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall SNF109 Computer I Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall SOB215 Computer Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall MÖP211 Mathematical Programming ( Elective I ) Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall MÖP315 Mathematic Instruction With Computer ( E... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall İDE109 Computer I Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Summer EBD311 Statistics and Probabilty Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Summer MÖP203 Lineer Algebra I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Summer MÖP204 Lineer Algebra II Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Summer MÖP305 Statistics and Probability I Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Summer MÖP306 Statistics and Probability Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Summer EBD311 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Summer EBD311 Statistics Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Summer EBD311 Statistics Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Summer EBD311 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2

"A World University In The Light of Science and Modernity"