Academic Staff

  Professor Melih Apa
Profile
:
Department
:
Faculty of Fine Arts/Department of Sculpture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610067 .
Internal
:
5022 .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-06-11 08:39:04 .
Last Modification
:
2024-03-01 16:31:18 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1989
1997
2001
Proficiency in Arts Thesis

1. Sculpture As An Image Referring To Its Own Technology, Supervisor: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Sculpture Department, Ankara, Turkey, .

Master Thesis

1. Mass-surface relationship in the process of research and practice, Supervisor: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Sculpture Department, Ankara, Turkey, 1997.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT DICLE UNIVERSITY 1993-05-24 - 2003-01-06
ASSISTANT PROFESSOR MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 2003-06-16 - 2008-02-21
ASSOCIATE PROFESSOR MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 2008-02-22 - 2014-07-22
ASSOCIATE PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2015-07-23 - 2015-09-16
PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2015-09-17 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2021-12-24 - Continue
2021-12-24 - Continue
2023-01-13 - 2026-01-13
2023-01-11 - 2026-01-11
2022-10-04 - 2025-10-04
2022-10-04 - 2025-10-04
National - Covered by ULAKBIM 600
2015
3. Apa, M. Biotic World and Art. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2015, 32, 1-2. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2008
2. Apa, M. Context to Enlightenment, Modernism, Postmodernism, Conceptual Art’s Approach to Object . HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2008, 16, 61-71. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2002
1. Apa, M. A Dicourse Against Theory of Aesthetic Anesthetic. HACETTEPE UNV. GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2002, 9, 35-40. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

National - Other 100
2007
1. Apa, M. Daniel Buren. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2007, 4, 19-35. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/

National - Chapter(s) in Book 5750
1. Apa, M. Sociology of Culture, Art, Literature, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Number of print: 1000, Total Printing Number: 1000, 558 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2018. 5750
http://www.akademiparadigma.net
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 5750
1. APA, M. Directlink - Kültürlerarası Diyalog İçin Türkiye-Avrupa Sanat Köprüsü, ISBN: 978-605-399-071-0, Santralistanbul, Number of print: 1, Total Printing Number: , 113 Page, English, İstanbul, Turkey, 2008. 0
1. APA, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 558 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 1600

8. APA, M., Antakya’da Harbiyeli Heykeltıraşlar Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 200

7. Apa, M., Kendilik Teknolojileri / Hayvan-Oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu [Mustafa Okan anısına], 11-14 Nisan, Balcalı, Sarıçam, Adana., 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Turkey, 2018. 200
http://sanatarastirmalari.com/Yedek/2ND/index.html

6. APA, M., Kendilik Teknolojileri Hayvan-oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Turkey, . 200

5. Apa, M., Sanat ve Koordinatlar. Çukurova Üniversitesi, 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2015-04-08, 2015-04-11, Adana, Turkey, 2015. 200
http://www.sanatarastirmalari.com

4. Apa, M., Sanat Sosyolojisi ve Güncel Sanat Arasında Gittikçe Artan Çekim Gücü. Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İzmir, Turkey, 2014. 200
http://gsfkongre.deu.edu.tr/tema.html

3. Apa, M., Ortak Fayda. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası IV. Öğrenci Trienali kapsamında “Küresel Yerel: Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat” Sempozyumu, 2006-06-06, 2006-06-07, İstanbul, Turkey, 2006. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

2. Apa, M., Bir Katkı: Sunilik - Disiplinlerarasılık - Yeni Emek Biçimleri. 1. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 2005-09-15, 2005-09-30, İzmir, Turkey, 2005. 200
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=20864

1. Apa, M., Sürtünmesiz ve Hafif Ortamda Sanat. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası III. Öğrenci Trienali, 2003-05-05, 2003-05-06, İstanbul, Turkey, 2003. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

National - Full text - Oral 100

1. Apa, M., Sanat, Tasarım, Minör. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 2008-12-22, 2008-12-24, İstanbul, Turkey, 2008. 100
http://www.yildiz.edu.tr/

Supervised Master Theses 1400

7. Ejder Koku, The effect of today?s consumption society, production-consumption process which is contextual with space-time to art, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

6. Görkem Demir, Observation of Space Perception’s Effects on Art Object in the Context of Product and Theoretical, Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Completed. 200

5. Birsen Gültekin, , Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Continue. 200

4. Mehmet Hasan Demirci, The use of sculpture art as an ideological instrument in Turkey, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

3. Ediz Yenmiş, Productıon As a Sculpture and Other Productıon Interactıons With Format, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200

2. Mehmet Hakan Bitmez, The effect of techniques and conceptions as collage, assemblage and montage on the art of sculpture in modern age, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

1. Barış Elitaş, sound material in the contemporary art environment, Graduate School of Fine Arts, Mersin University, 2018, Completed. 200

Supervised Proficiency in Arts Theses 400

1. Görkem Demir, Examination of the Transformative, Spatial and Relational Characteristics of Contemporary Art in The Context of the Concept of Reflexivity, Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Completed. 400

National Journal [Year, Count] 20
1. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI , [ 2016 : 3 ] . 3
2. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2017 : 2 ] . 2
3. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2018 : 3 ] . 3
4. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2019 : 3 ] . 3
5. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI , [ 2008 : 1 ] [ 2015 : 3 ] [ 2011 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 9
6. CUKUROVA UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 0
International
1. 3. Mardin Bienali, Bianeler,Trianeller, Kırklar Kilisesi, Mardin, Director: Döne Otyam, 2015-05-15-2015-06-16, 10, Mardin, Turkey
2. 3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması, Mersin Etkinlikleri, Karma Resim Sergisi, , , , 2018-11-07-2018-11-14, 99:99:99, Mersin, Turkey
3. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Sempozyum Sergisi, , , , 2018-04-11-2018-04-14, 99.99.99, Adana, Turkey
4. "Buradan Nereye", Kolektif Sanat Pratikleri, Videoist Seçkisi, Karma Sergiler, Bilgi University, Santralistanbul, İstanbul, Bilgi University, Santralistanbul, 2016-05-06-2016-05-21, 5, İstanbul, Turkey
5. Hacettep Üniversitesi 4. Uluslararası Taş Heykel , Uluslararası Sergiler, Hacettepe University Beytepe Campus, Hacettepe University, 2017-05-04-2017-05-26, 08:00:00, Ankara, Turkey
6. Forgotten Enlightenments, , , , 2019-07-04-2019-07-07, 35 Dakika, Leipzig, Germany
7. Forgotten Enlightenments, Topluluk Dansçılığı, Halle 14 Centre for Contemporary Art, Leipziger Baumwollspinnerei / Spinnereistr, 7, 04179 Leipzig, Halle 14 Centre for Contemporary , 2019-07-04-2019-07-07, 22', Leipzig, Germany
National
1. Cumhuriyet Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Çiftlikköy Campus, Mersin, Academy of Fine Arts Faculty, 2017-10-27-2017-11-03, 10000, Mersin, Turkey
2. Hacettepe Üniversitesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Değerlendirme Kurulu Üyesi, , , , 2018-04-26-2018-04-27, 99:99:99, Ankara, Turkey
3. Cumhuriyet Sergisi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2015-10-28-2015-11-14, 10, Mersin, Turkey
4. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Turkey
5. Cumhuriyet Sergisi, , , , 2018-10-26-2018-11-09, 99:99:99, Mersin, Turkey
6. Düğün, , , , 2018-11-16-2018-11-23, 99:99:99, Mersin, Turkey
7. circular4 IV. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri. 5 Haziran 2023, Mersin, , , , 2023-07-05-2023-07-06, 24:00:00, Mersin, Turkey
8. Suluboya Sergisi, , , , 2018-12-18-2018-12-21, 99:99:99, Mersin, Turkey
9. Yer Sofrası, Karma Sergiler, Arte Sanat Galerisi, Arte Sanat Galerisi Curator: Mümtaz Demirkalp, 2016-03-01-2016-04-10, 5, Ankara, Turkey
10. Çukurova Üniversitesi "6. Çukurova Sergileri", Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75th Year Art Gallery, Çukurova University, 2017-05-09-2017-05-16, 16:00:00, Adana, Turkey
11. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Faculty of Fine Arts, 2017-12-25-2017-12-29, 16:00:00, Mersin, Turkey
12. "Tekrar" Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü , Karma Sergiler, Mersin Marina Art Gallery, Department of Sculpture, 2017-05-22-2017-05-26, 16:00:00, Mersin, Turkey
13. "Görünmez" Kişisel Sergi, Bireysel /kişisel/sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Melih Apa, 2017-12-13-2017-12-15, 15:00:00, Mersin, Turkey
National 175
1. , 1998-06-17, Ankara, Turkey. 50
2. General Directorate of Fine Arts, 2002-06-09, Ankara, Turkey. 50
3. Individual Disarmament: Entitle Life! , 2004-09-28, İstanbul, Turkey. 25
4. 6. Painting Competition , 2004-09-30, İstanbul, Turkey. 50

"A World University In The Light of Science and Modernity"