Academic Staff

  Professor Melih Apa
Profile
:
Department
:
Faculty of Fine Arts/Department of Sculpture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610067 .
Internal
:
5022 .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-06-11 08:39:04 .
Last Modification
:
2020-08-25 14:56:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1989
1997
2001
Proficiency in Arts Thesis

1. Sculpture As An Image Referring To Its Own Technology, Supervisor: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Sculpture Department, Ankara, Turkey, .

Master Thesis

1. Mass-surface relationship in the process of research and practice, Supervisor: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Sculpture Department, Ankara, Turkey, 1997.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT DICLE UNIVERSITY 1993-05-24 - 2003-01-06
ASSISTANT PROFESSOR MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 2003-06-16 - 2008-02-21
ASSOCIATE PROFESSOR MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 2008-02-22 - 2014-07-22
ASSOCIATE PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2015-07-23 - 2015-09-16
PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2015-09-17 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2016-09-24 - 2019-09-24
2016-09-24 - 2019-09-24
2016-09-24 - 2019-09-24
2016-09-24 - 2019-09-24
2016-01-15 - 2019-01-15
2016-01-15 - 2019-01-15
VICE CHAIRMAN FINE ARTS FACULTY MERSIN UNIVERSITY 2015-04-02 - 2016-09-24
HEAD OF DEPARTMENT FINE ARTS FACULTY MERSIN UNIVERSITY 2014-09-22 - 2016-03-22
National - Covered by ULAKBIM 600
2015
3. Apa, M. Biotic World and Art. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2015, 32, 1-2. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2008
2. Apa, M. Context to Enlightenment, Modernism, Postmodernism, Conceptual Art’s Approach to Object . HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2008, 16, 61-71. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2002
1. Apa, M. A Dicourse Against Theory of Aesthetic Anesthetic. HACETTEPE UNV. GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI, 2002, 9, 35-40. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

National - Other 100
2007
1. Apa, M. Daniel Buren. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2007, 4, 19-35. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/

International - Chapter(s) in Book 7250
1. Apa, M. Directlink, ISBN: 978-605-399-071-0, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , Number of print: 1000, Total Printing Number: 1000, 113 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2008. 7250
http://www.santralistanbul.org
National - Chapter(s) in Book 5750
1. Apa, M. Sociology of Culture, Art, Literature, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Number of print: 1000, Total Printing Number: 1000, 558 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2018. 5750
http://www.akademiparadigma.net
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 5750
1. APA, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 558 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 1600

8. APA, M., Antakya’da Harbiyeli Heykeltıraşlar Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 200

7. Apa, M., Kendilik Teknolojileri / Hayvan-Oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu [Mustafa Okan anısına], 11-14 Nisan, Balcalı, Sarıçam, Adana., 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Turkey, 2018. 200
http://sanatarastirmalari.com/Yedek/2ND/index.html

6. APA, M., Kendilik Teknolojileri Hayvan-oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Turkey, . 200

5. Apa, M., Sanat ve Koordinatlar. Çukurova Üniversitesi, 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2015-04-08, 2015-04-11, Adana, Turkey, 2015. 200
http://www.sanatarastirmalari.com

4. Apa, M., Sanat Sosyolojisi ve Güncel Sanat Arasında Gittikçe Artan Çekim Gücü. Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İzmir, Turkey, 2014. 200
http://gsfkongre.deu.edu.tr/tema.html

3. Apa, M., Ortak Fayda. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası IV. Öğrenci Trienali kapsamında “Küresel Yerel: Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat” Sempozyumu, 2006-06-06, 2006-06-07, İstanbul, Turkey, 2006. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

2. Apa, M., Bir Katkı: Sunilik - Disiplinlerarasılık - Yeni Emek Biçimleri. 1. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 2005-09-15, 2005-09-30, İzmir, Turkey, 2005. 200
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=20864

1. Apa, M., Sürtünmesiz ve Hafif Ortamda Sanat. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası III. Öğrenci Trienali, 2003-05-05, 2003-05-06, İstanbul, Turkey, 2003. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

National - Full text - Oral 100

1. Apa, M., Sanat, Tasarım, Minör. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 2008-12-22, 2008-12-24, İstanbul, Turkey, 2008. 100
http://www.yildiz.edu.tr/

Supervised Master Theses 1200

6. Görkem Demir, Observation of Space Perception’s Effects on Art Object in the Context of Product and Theoretical, Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Completed. 200

5. Ediz Yenmiş, Productıon As a Sculpture and Other Productıon Interactıons With Format, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200

4. Mehmet Hakan Bitmez, The effect of techniques and conceptions as collage, assemblage and montage on the art of sculpture in modern age, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

3. Ejder Koku, The effect of today?s consumption society, production-consumption process which is contextual with space-time to art, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

2. Mehmet Hasan Demirci, The use of sculpture art as an ideological instrument in Turkey, Graduate School of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Completed. 200
http://tez.yok.gov.tr

1. Barış Elitaş, sound material in the contemporary art environment, Graduate School of Fine Arts, Mersin University, 2018, Completed. 200

National Journal [Year, Count] 20
1. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI , [ 2016 : 3 ] . 3
2. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2017 : 2 ] . 2
3. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2018 : 3 ] . 3
4. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2019 : 3 ] . 3
5. HACETTEPE UNIVERSITESI, GUZEL SANATLAR FAKULTESI, SANAT YAZILARI , [ 2008 : 1 ] [ 2015 : 3 ] [ 2011 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 9
6. CUKUROVA UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 0
International
1. 3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması, Mersin Etkinlikleri, Karma Resim Sergisi, , , , 2018-11-07-2018-11-14, 99:99:99, Mersin, Turkey
2. "Buradan Nereye", Kolektif Sanat Pratikleri, Videoist Seçkisi, Karma Sergiler, Bilgi University, Santralistanbul, İstanbul, Bilgi University, Santralistanbul, 2016-05-06-2016-05-21, 5, İstanbul, Turkey
3. Hacettep Üniversitesi 4. Uluslararası Taş Heykel , Uluslararası Sergiler, Hacettepe University Beytepe Campus, Hacettepe University, 2017-05-04-2017-05-26, 08:00:00, Ankara, Turkey
4. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Sempozyum Sergisi, , , , 2018-04-11-2018-04-14, 99.99.99, Adana, Turkey
5. 3. Mardin Bienali, Bianeler,Trianeller, Kırklar Kilisesi, Mardin, Director: Döne Otyam, 2015-05-15-2015-06-16, 10, Mardin, Turkey
6. Forgotten Enlightenments, Topluluk Dansçılığı, Halle 14 Centre for Contemporary Art, Leipziger Baumwollspinnerei / Spinnereistr, 7, 04179 Leipzig, Halle 14 Centre for Contemporary , 2019-07-04-2019-07-07, 22', Leipzig, Germany
National
1. Suluboya Sergisi, , , , 2018-12-18-2018-12-21, 99:99:99, Mersin, Turkey
2. "Tekrar" Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü , Karma Sergiler, Mersin Marina Art Gallery, Department of Sculpture, 2017-05-22-2017-05-26, 16:00:00, Mersin, Turkey
3. "Görünmez" Kişisel Sergi, Bireysel /kişisel/sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Melih Apa, 2017-12-13-2017-12-15, 15:00:00, Mersin, Turkey
4. Cumhuriyet Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Çiftlikköy Campus, Mersin, Academy of Fine Arts Faculty, 2017-10-27-2017-11-03, 10000, Mersin, Turkey
5. Cumhuriyet Sergisi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2015-10-28-2015-11-14, 10, Mersin, Turkey
6. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Turkey
7. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Faculty of Fine Arts Gallery, Faculty of Fine Arts, 2017-12-25-2017-12-29, 16:00:00, Mersin, Turkey
8. Hacettepe Üniversitesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Değerlendirme Kurulu Üyesi, , , , 2018-04-26-2018-04-27, 99:99:99, Ankara, Turkey
9. Cumhuriyet Sergisi, , , , 2018-10-26-2018-11-09, 99:99:99, Mersin, Turkey
10. Düğün, , , , 2018-11-16-2018-11-23, 99:99:99, Mersin, Turkey
11. Yer Sofrası, Karma Sergiler, Arte Sanat Galerisi, Arte Sanat Galerisi Curator: Mümtaz Demirkalp, 2016-03-01-2016-04-10, 5, Ankara, Turkey
12. Çukurova Üniversitesi "6. Çukurova Sergileri", Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75th Year Art Gallery, Çukurova University, 2017-05-09-2017-05-16, 16:00:00, Adana, Turkey
National 175
1. , 1998-06-17, Ankara, Turkey. 50
2. General Directorate of Fine Arts, 2002-06-09, Ankara, Turkey. 50
3. Individual Disarmament: Entitle Life! , 2004-09-28, İstanbul, Turkey. 25
4. 6. Painting Competition , 2004-09-30, İstanbul, Turkey. 50
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall HYK419 Free Materials Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall SNT 419 Contemporary Art I Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall RES335 Art Sociology I Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Fall HYK465 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall TKS359 Sociollgy of Art Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Fall SER371 Social Science of Art - I Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall GRF 341 Sociology of Art I Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Fall RESÇ441 Contemprorary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall HYK 521 Creative Writing On The Art of Sculpture Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RESÇ442 Contemporary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring SNT 416 Contemporary Art II Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Spring GRF 342 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Spring HYK364 Social Science of Art II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK320 Free Materials Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK466 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK420 Free Materials Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring SER372 Social Science of Art - II Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Spring HYK 522 Sculpture On Creative Writing II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Spring HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall SNT 419 Contemporary Art I Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Fall HYK419 Free Materials Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall RES335 Art Sociology I Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall RESÇ441 Contemprorary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall SER371 Social Science of Art - I Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall HYK 525 Basic Problems of Today's Sculpture I Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK 521 Creative Writing On The Art of Sculpture Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 505 Sculpture and Environment I Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SNT 416 Contemporary Art II Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Spring GRF 342 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Spring HYK364 Social Science of Art II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK320 Free Materials Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK466 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK420 Free Materials Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring RESÇ442 Contemporary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring SER372 Social Science of Art - II Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Spring TKS360 Sociollogy of Art II Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Spring SEM YL Seminar Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Spring HYK 526 Basic Problems of Today's Sculpture II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Spring HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall RESÇ441 Contemprorary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall RES335 Art Sociology Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall SNT 419 Contemporary Art I Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall GRF 341 Sociology of Art I Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK465 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall SER371 Social Science of Art - I Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall HYK419 Free Materials Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK 603 Institute of Fine Arts Sculpture 4-0-4
Fall HYK 621 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 613 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 525 Basic Problems of Today's Sculpture I Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 507 Form and Composition I Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 501 Studio I Institute of Fine Arts Sculpture 4-0-4
Fall HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RESÇ442 Contemporary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK420 Free Materials Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK320 Free Materials Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK364 Social Science of Art II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Spring GRF 342 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Spring HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Spring HYK 526 Basic Problems of Today's Sculpture II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall RESÇ441 Contemprorary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall SER371 Social Science of Art - I Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall TKS359 Sociollgy of Art Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK465 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall GRF 341 Sociology of Art I Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-4
Fall HYK419 Free Materials Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall RES335 Art Sociology Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK 601 Institute of Fine Arts Sculpture 4-0-4
Fall SEM DR Seminar I Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Fall HYK 522 Sculpture On Creative Writing II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RESÇ442 Contemporary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring HYK374 Wood Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 802 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Spring HYK 622 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Spring HYK 526 Basic Problems of Today's Sculpture II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring SEM DR Seminar II Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Spring HYK 602 Institute of Fine Arts Sculpture 4-0-4
Spring HYK 614 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall TKS359 Sociollgy of Art Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Fall HYK473 Wood Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK465 Theories of Contamporary Socidogy and Ar... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK373 Practice Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Fall RES335 Art Sociology Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall RESÇ441 Contemprorary Sociology Theories and Art Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall SEM DR Seminar I Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Fall HYK 525 Basic Problems of Today's Sculpture I Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 522 Sculpture On Creative Writing II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 601 Institute of Fine Arts Sculpture 4-0-4
Fall HYK 613 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 621 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TKS360 Sociollogy of Art II Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring GRF 342 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK474 Wood Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK274 Practice Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Spring HYK364 Social Science of Art II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring SER372 Social Science of Art - II Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Spring HYK 614 Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring SEM DR Seminar I Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Spring HYK 522 Sculpture On Creative Writing II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring SEM YL Seminar Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 0-0-0
Spring HYK 526 Basic Problems of Today's Sculpture II Institute of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK 801 Specialization Course Institute of Fine Arts Department of Sculpture 4-0-4
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Fall GRF 341 Sociology of Art I Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK473 Wood Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK373 Practice Studio Iii Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall TKS359 Sociollgy of Art Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Fall HYK273 Practice Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall RES335 Art Sociology Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall HYK 501 Sculpture 4-0-4
Fall HYK 525 Basic Problems of Today's Sculpture I Sculpture 2-0-2
Fall HYK 507 Sculpture 2-0-2
Fall HYK 527 Sculpture 2-0-2
Fall HYK 521 Creative Writing On The Art of Sculpture Sculpture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HYK274 Practice Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK134 Knowledge of Form and Composition II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Spring GRF 342 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Spring HYK410 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK364 Social Science of Art II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring RES340 Sociology of Art II Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Spring SER372 Social Science of Art - II Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Spring TKS360 Sociollogy of Art II Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Spring HYK324 New Media Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK374 Wood Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Spring HYK-522 Sculpture On Creative Writing II Sculpture 2-0-2
Fall GRF 341 Sociology of Art I Faculty of Fine Arts Graphic 2-0-2
Fall SER371 Social Science of Art - I Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall HYK409 Creative Writing On The Art of Sculpture... Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall HYK423 New Media Studio II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK273 Practice Studio I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-2-3
Fall HYK133 Knowledge of Form and Composition I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-3-3
Fall TKS359 Sociollgy of Art Faculty of Fine Arts Textile 2-0-2
Fall HYK363 Social Science of Art I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall RES335 Art Sociology Faculty of Fine Arts Painting 2-0-2
Fall HYK 503 Research Methods I Sculpture 2-0-2
Fall HYK 521 Creative Writing On The Art of Sculpture Sculpture 2-0-2
Fall HYK 806 Specialization Course Sculpture 4-0-4
Fall RES 505 Research Methods Painting 2-0-2

"A World University In The Light of Science and Modernity"