Administration

  Asst. Professor Mehtap Ergenoğlu
Profile
:
Department
:
Faculty of Humanities And Social Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
14823 .
Created
:
2015-11-27 15:35:54 .
Last Modification
:
2024-02-13 12:50:22 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1993
1996
International - SCI/SCI-Expanded category 0
2023
1. BEYHAN, B.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M. Preventing False Memories and Revitalizing Collective Memory with the Help of Historical Cartographic Materials and GIS: An Examination of the Lost Piers of Mersin . THE CARTOGRAPHIC JOURNAL, 2023, 1, 1-15. 0 + 0
10.1080/00087041.2023.2246320

International - Covered by Other International Indexes 400
2017
4. Ergenoğlu, M.; Sofracı, İ. Manor Implementation As A Revenue Colection Method In The Ottoman Fiscal System: Adana Sanjak Example In The First Years Of The 18th Century. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 5, 181-198. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
3. Sofracı, İ. aa. MKU, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2016, 16/35, 384-401. 0 + 0
2. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Die Orientalischen Handschriften der Fürstlich Waldeckschen Hofbibbliothek zu Arolsen. ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE, 2016, 51, 175-196. 200 + 0
2014
1. Kayam, M. The Cretan Muslims in the North Africa and in the Middle East . HISTORY STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 2014, 2, 91-101. 0 + 0
International - Other 0
2023
5. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. THE COMMERCIAL VITALITY IN THE EASTERN MEDITERRANEAN ACCORDING TO OTTOMAN CUSTOMS REGISTERS: TRIPOLI PIER IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. TARIH ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, 42, 123-150. 0 + 0
10.35239/tariharastirmalari.1257845

Publications_002.pdf

2022
4. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. AN EXAMPLE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND SOCIETY IN THE 18TH CENTURY: THE NEW ADMINISTRATORS OF THE İLTİZÂM SYSTEM IN THE ADANA OF SANJAK. ANKARA UNIVERSITESI DIL VE TARIH COGRAFYA FAKULTESI DERGISI, 2022, 62, 630-665. 0 + 0
10.33171/dtcfjournal.2022.62.1.25

Publications_005.pdf

2018
3. ERGENOĞLU (ÇELİK), M.; SOFRACI, İ. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2018, 15, 1-8. 0 + 0
2017
2. SOFRACI, İ. . CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 3, 181-198. 0 + 0
10.18560/cukurova.1084

2010
1. Knüppel, M.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M. . JOURNAL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES, 2010, , 27-32. 0 + 0
International - publications.sections.8 0
2015
1. Knüppel, M. . ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE, 2015, 51, 175-195. 0 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2023
7. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. Demand for Saltpeter from the Middle East in the Second Half of the 16th Century According to Mühimme Notebooks. TARIH OKULU DERGISI (TOD), 2023, 16, 2633-2655. 0 + 0
10.29228/Joh.71757

Publications_003.pdf

2022
6. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. The Confiscation Process of an Inheritance at the End of the 18 th Century: Ebubekir Pasha, The Vice Governor (Mutesellim) of Antalya Sanjak. ATATURK UNIVERSITESI TURKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITUSU DERGISI, 2022, , 146-156. 0 + 0
10.54614/JTRI.2022.4586

2020
5. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. . VAKANUVIS ULUSLARARASI TARIH ARASTIRMALARI DERGISI (ONLINE), 2020, 5, 587-610. 0 + 0
10.24186/vakanuvis.775960

4. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. SOME INFORMATION IN RELATION TO THE AUCTIONS HELD IN THE EARLY YEARS OF THE SYSTEM OF LIFETIME TAX FARMS: THE CASE OF MİDİLLİ SANJAK. TARIH ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 39, 251-279. 0 + 0
10.35239/tariharastirmalari.781105

Publications_006.pdf

2016
3. Yorulmaz, Ş. aa. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 3, 107-114. 0 + 0
2. Ergenoğlu, M. aa. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 3(2), 181-198. 200 + 0
2014
1. KAYAM, M.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M. . HISTORY STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 2014, 6, 91-101. 0 + 0
National - Other 0
2016
1. Yorulmaz, Ş.; ERGENOĞLU (ÇELİK), M. . CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, , 107-114. 0 + 0
10.18560/cukurova.1058

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. Sosyal & Beşerî Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt I, ISBN: 978-625-425-218-1, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 366 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 0
2. AKAR, T.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M. Osmanlı'da İktisadî Hayat ve Vakıflar, ISBN: 978-625-7631-23-5, Kronik, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 192 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 0
3. SOFRACI, İ.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M. İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları, ISBN: 978-605-71382-4-8 / E-ISBN 978-605-71382-3-1, EfeAkademi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 668 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 0
National - Chapter(s) in Book 14350
1. Selvi Ünlü, T.; Çelik, M. M. Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, ISBN: ISBN: 975-8813-35-8, Tarih Vakfı, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 406 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2006. 5000
2. ergenoğlu, M. Özer Ergenç'e Armağan Kitabı, ISBN: ISBN: 9786055261849, Bilge Kültür Sanat, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 496 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2013. 8250
National - Course Book 14350
1. Ergenoğlu, m.; DEmir, F.; Alpsoy, Ş.; Doğan, M.; Güler, C. Çağdaş Türkiye Tarihi, ISBN: ISBN:975-6900-11-3, Mersin Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 322 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2002. 600
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 14350
1. Uçar, M.; Naycı, N.; Ergenoğlu, M.; Selvi Ünlü, T. Mersin, ISBN: ISBN: 975-6900-18-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 239 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2005. 500
2. ÇELİK (ERGENOĞLU), M. Prof. Dr. Özer Ergenç'e Armağan, ISBN: 978-605-5261-84-9, Bilge Kültür Sanat Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 496 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2013. 0
International - Full text - Oral 750

9. ÇELİK (ERGENOĞLU), M., Osmanlı Devleti’nde Mâlikâne Uygulamasında “Teberrî” Kavramı Üzerine Birkaç Söz. Uluslararası Kongre, 2021-11-04, , Erzurum, Turkey, . 0

8. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; ÇELİK, M.; UZEL, İ., Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Ana Ve Çocuk Sağlığı. 8.Uluslararası İslam Tıp Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 2019-11-14, 2019-11-16, , , . 150

7. Akar, T.; Ergenoğlu, M., 19. Yüzyıl Sonlarında Yabancıların Osmanlı Ülkesinde Toprak Mülkiyeti Edinmelerine Bir Kalkan Olarak Toprakların Vakıflaştırılması: Mersin Örneği. II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), 2018-10-17, 2018-10-20, Tiran, Albania, 2018. 200
https://www.osmanliarastirmalari.org/dokumanlar/OSARK2018_Ozet_Kitabi-Abstract_Book.pdf

6. BEYHAN, B.; ERGENOĞLU (ÇELİK), M., Revival of the Collective Memory with the Help of Cartographic Materials and GIS.. 7th International Conference on Cartography and GIS, 2018-06-18, 2018-06-23, Sozopol, Bulgaria, . 0

5. Sofracı, İ., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, , 2017.. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kyrgyzstan, 2017. 0

4. ERGENOĞLU, M.; SOFRACI, İ., The Stuation of Lease Holder In Ottoman Empire and Negotiation Methods Between Them The Example of Adana Flag. IV. Eurasian Forum on Social Siences, 2016-04-21, 2016-04-22, , , . 200

3. ÇELİK (ERGENOĞLU), M., Kafkaslar dan Anadolu ya Uzanan Bir Göç Öyküsü:Mersin Atlılar Köyü. Uluslararası Sempozyum “1864 Kafkas Göçü: Savaş ve Sürgün / The Caucasian Migration of 1864: War and Exile”, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), IRCICA, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2010-11-06, 2010-11-09, İstanbul, Turkey, . 0

2. Çelik, M., Kafkaslar’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç Öyküsü. Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi "THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 / 1864 KAFKAS GÖÇÜ, 2010-01-09, 2010-01-11, istanbul, Turkey, 2010. 200

1. UÇAR, M.; NAYCI, N.; ÇELİK (ERGENOĞLU), M.; SELVİ ÜNLÜ, T., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışması. Uluslararası Tarih İçinde Mersin Kolokyumu II, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Turkey, . 0

International - Abstract - Oral 100

3. ÇELİK (ERGENOĞLU), M., Klasik Dönemde Teselya Hinterladında Yetişen Zairenin Nakline Dair: Golos Nâm-ı Diğer Volos İskelesi. 2. ULUSLARARASI TOPKAPI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, 20-21 Ekim 2023, İstanbul, 2023-10-20, 2023-10-21, İstanbul, Turkey, . 0

2. AKAR, T.; ERGENOĞLU (ÇELİK), M., 19. Yüzyıl Sonlarında Yabancıların Osmanlı Ülkesinde Toprak Mülkiyeti Edinmelerine Bir Kalkan Olarak Toprakların Vakıflaştırılması: Mersin Örneği. II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi(OSARK), 2018-10-17, 2018-10-20, Tiran, Albania, . 0

1. Ergenoğlu, M., XVIII. Yüzyılda Taşrada Ayanların Devlet ve Toplum İlişkilerine Bir Örnek: Adana Sancağı. I. Uluslararası “Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-18, Adana, Turkey, 2015. 100

National - Full text - Oral 75

1. Uçar, M.; Naycı, N.; ergenoğlu, M.; Selvi Ünlü, T., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışmas. Tarihİçinde Mersin Kolokyum v e Sergisi II, 2018-03-09, 2018-03-09, Mersin, Turkey, 2004. 75

National - Manager 100

1. Management and Organization of Mining Muqata’ah in the Otoman State: The Case of Adana Sanjak in the 18th Century , BAP, Project Number: 2018-2-AP1-2943, 25000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 250

6. he Place of Foundations in the Urban Spatial Organization", BAP, Project Number: BAP:BAP-MF MB (TA) , 0 TL, Researcher, Continue... 50

5. Science and Society Project Support Program, "I Discover a City I Live A Exploratory", TÜBİTAK, Project Number: TÜBİTAK-4004, 0 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

4. Population, Settlement and Economy in İçel (Inner-i) Province in 19th Century, BAP, Project Number: BAP-FEF TB (ŞY), 0 TL, Researcher, 2010,Completed. 50

3. Widespread use of Midilli sherist registers in the 18th century, TÜBİTAK, Project Number: 107K057, 0 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

2. Migration Archives in Migration Process (Documents of Immigrants as Portable Cultural Assets), projects.kurumlar.14, Project Number: -, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 0

1. Mersin Colloquium and Exhibition II in International History, Mersin City Center Urban Cultural Heritage Documentation Project I-II ",, BAP, Project Number: -, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 50

International 0
1. MERSIN UNIVERSITESI, LOKMAN HEKIM DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, - Continue. 0
International Journal [Year, Count] 8
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 2
1. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1

"A World University In The Light of Science and Modernity"