Administration

  Assoc.Professor Ahmet Asker
Profile
:
Department
:
Faculty of Humanities And Social Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
14696 .
Created
:
2015-06-12 11:46:38 .
Last Modification
:
2024-02-13 18:36:57 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2000
2005
2012
ASSOC. PROF. HISTORY UAK 2018
Title Dutie Institution/Other Year
2017-05-08 - Continue
2017-05-08 - Continue
2017-06-19 - 2020-06-16
N/A N/A N/A 2015-12-01 - 2018-10-23
2015-12-01 - 2018-10-23
ASSISTANT DIRECTOR ASSISTANT DIRECTOR GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 2013-04-26 - 2014-09-01
International - Covered by ULAKBIM 0
2022
2. ASKER, A. . CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, 2022, 22, 567-594. 0 + 0
2021
1. ASKER, A. . BELGI DERGISI, 2021, 22, 123-149. 0 + 0
10.33431/belgi.839199

International - Covered by Other International Indexes 2500
2022
13. Asker, A. Hellenic Asia Minor Defense Organization and International Lobbying Activities in the Process Of Greek Occupation . CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, 2022, XXII, 567-594. 200 + 0
https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/02.-Ahmet-ASKER.pdf

Publications_013.pdf

2021
12. Asker, A. The Evaluation of Democracy in the new Turkey. BELGI, 2021, 22, 123-149. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgi/issue/64273/839199

Publications_017.pdf

11. Asker, A. Cholera outbreaks in Ottoman Ports Between 1911 – 1914. OSMANLI BILIMI ARASTIRMALARI, 2021, 22, 101-119. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26650/oba.781442

Publications_011.pdf

10. ASKER, A. The World Getting Smaller: Shortening Transportation Time Between Mersin And Adana (1852-1926). TURKISH STUDIES-HISTORICAL ANALYSIS DERGISI, 2021, 16, 85-103. 200 + 0
https://turkishstudies.net/history?mod=yazar_bilgi&user_id=19556

Publications_012.pdf

2019
9. Asker, A. THE EFFORTS MADE FOR THE GERMAN HOSPITAL WHICH WAS PLANNED TO BE ESTABLISHED IN IZMIR . CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, XIX, 441-459. 200 + 0
https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/tr/cagdas-turkiye-tarihi-arastirmalari-dergisi-2/son-sayi/

Publications_002.pdf

2018
8. Asker, A. The Language Quarrel İn Palestine İn The Context Of Power Struggle (1913). ORTADOGU ETUDLERI, 2018, 10, 48-66. 200 + 0
https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/10-2-2_AHMETASKER.pdf

Publications_010.pdf

2017
7. Asker, A. A JOURNALIST IN RELATION TO POLITICS-TRADE-MEDIA IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD: MEHMED ZEKİ BEY . ATATURK ARASTIRMA MERKEZI DERGISI, 2017, 32, 49-93. 200 + 0
http://www.atam.gov.tr/atam-dergisi

Publications_006.pdf

6. Asker, A. AN AGRICULTURE SCHOOL IN AKHISAR DURING THE WAR : OR JEHUDA. MCBU SOSYAL BILIMLER DERGISI , 2017, 15, 49-69. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/345939

Publications_009.pdf

2016
5. Asker, A. The Agreement Attempt of the Union and Progress Party with the Syonists in the World War I: The Project of Ottoman-Israel Union . AKADEMIK INCELEMELER DERGISI (JOURNAL OF ACADEMIC INQUIRIES) , 2016, 11, 97-115. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000205644/5000175297

Publications_005.pdf

2014
4. Asker, A. N/A. TURKISH STUDIES - INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , 2014, 9, 177-192. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/392872035_12AskerAhmet-vd-trh_S-177-192.pdf

Publications_003.pdf

2013
3. Asker, A. N/A. CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, 2013, 12, 79-99. 200 + 0
http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_files/file/dergi%2025/04_Ahmet_%20Asker.pdf

Publications_004.pdf

2012
2. Asker, A. Die Entwicklung der Korruption in Aegypten: Von Mohammed Al Pasha bis zum Khediven Ismael. ANKARA UNIVERSITESI OSMANLI TARIHI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI DERGISI, 2012, Güz / 2010, 215-243. 100 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1664/17763.pdf

Publications_001.pdf

2011
1. Asker, A. N/A. KEBIKEC, 2011, 32, 15-40. 200 + 0
International - publications.sections.8 200
2017
2. ASKER, A. . MCBU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2017, 15, 49-68. 100 + 0
10.18026/cbayarsos.340968

1. ASKER, A. . ATATURK ARASTIRMA MERKEZI DERGISI, 2017, 32, 49-93. 100 + 0
International - publications.sections.62 400
2021
4. ASKER, A.; ARSLAN, O. . TURKISH STUDIES-HISTORICAL ANALYSIS, 2021, 16, 85-103. 100 + 0
10.47846/TurkishStudies

3. ASKER, A. . OSMANLI BILIMI ARASTIRMALARI, 2021, 22, 101-119. 100 + 0
10.26650/oba.781442

2019
2. ASKER, A. . CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 19, 441-459. 100 + 0
2018
1. ASKER, A. . ORTADOGU ETUTLERI, 2018, 10, 48-67. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2017
1. Asker, A. N/A. YENI TURKIYE, 2017, 23, 1105-1116. 200 + 0
http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0931

Publications_008.pdf

International - Book 2000
1. ASKER, A. N/A, ISBN: 978-605-4326-91-4, Libra, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 349 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2014. 500
International - Research Book (Excluded Thesis) 2000
1. Asker, A. I. Dünya Savaşı'nda Filistinde Siyonizm ve Yahudiler, ISBN: 978-3-330-06486-7, Lambert, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 110 Page, Turkish, Mannheim, Germany, 2017. 500
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 2000
1. ASKER, A. Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Kültür Siyaseti, ISBN: 9786254308932, Gece Kitapluğı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 500 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
2. ASKER, A. YURTÇULAR YASASI Cenevre Türk Yurdu 28-31 Mart 1913, ISBN: 9786253920920, EFEAKADEMİ YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: 600, 164 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2024. 500
3. Asker, A. German Cultural Policy in the Ottoman Empire, ISBN: 9786254308932, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 144 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 500
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ASKER, A. Kemalist Türkiye den nazi Almanyası na karşılaştırmalı bakışlar ve algılar 1929 1939, ISBN: 9786054326914, Libra, Number of print: 1, Total Printing Number: , 349 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2014. 0
International - Full text - Oral 400

2. Asker, A., Yeni Türkiye'de Demokrasi Okumaları. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2020-03-12, 2020-03-13, Edirne, Turkey, 2020. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

1. ASKER, A., I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletin'de Alman Kültür Propagandası. I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), 2017-12-06, 2017-12-09, İstanbul, Turkey, 2017. 200

International - Abstract - Oral 600

6. ASKER, A.; ARSLAN, O., MODERN ÇAĞDA UZUN MESAFELİ ULAŞIMIN DEĞİŞİMİ: İSTANBUL-ÇUKUROVA ÖRNEĞİNDE. International BILTEK Symposium of Current Studies on Science, Technology Social Sciences, 2020-06-19, 2020-06-20, Adana, Turkey, 2020. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

5. Asker, A., Deutsche Kulturpolitik im Osmanischen Reich. Talk at ZMO , 2020-02-25, 2020-02-25, Berlin, Germany, 2020. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

4. ASKER, A., I. Dünya Savaşında İngiliz Ordusunda Siyonist Faktör: Yahudi Lejyonu. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozymu, 2016-12-07, 2016-12-10, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://sempozyum.ttk.gov.tr/2016-tr-sempozyum4.html

3. ASKER, A., I Dünya Savaşında İngiliz Ordusunda Siyonist Faktör Yahudi Lejyonu. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (İngiliz Penceresi), 2016-12-07, 2016-12-10, Antalya, Turkey, . 100

2. ASKER, A., Filistin'de Dil Kavgası (1913). Uluslararası 1. Dünya Savaşı Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-14, İZMİR, Turkey, 2015. 100
http://sempozyum.ttk.gov.tr/2015-tr-sempozyum2.html

1. Asker, A., Aşar Vergisi’nin Son Yıllarında Niğde ve Civarındaki Suiistimaller Üzerine Bazı Gözlemler”, . I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, 2012-05-03, 2012-05-06, Niğde, Turkey, 2012. 100

National - Full text - Oral 100

1. ASKER, A., Türk Dış Politikasında 'Sancak Sorunu' 1918-1939. Geçmişten Günümüze Hatay Tarihi Sempozyumu, 2024-05-13, 2024-05-13, Hatay, Turkey, 2024. 100
https://www.mku.edu.tr/default.aspx

National - Abstract - Oral 50

1. ASKER, A., Yunan İşgali Sırasında Helenik Küçük Asya Savunma Teşkilatının Lobi Faaliyetleri. 100. YILINDA ULUSLARARASI BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTAN MEYDAN MUHAREBESİ SEMPOZYUMU, 2022-08-26, 2022-08-28, Afyon, Turkey, 2022. 50
https://buyuktaarruzsempozyumu.aku.edu.tr

Supervised Master Theses 0

1. Yunus Emre ÖZKUL, Ataturk Period history congress in the context politics-history relation (1932-1937), Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Supervised Doctorate Theses 800

2. Ozan Arslan, Transformation of distance time in the sample of Çukurova-İstanbul in the 19th century, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Hasan GÜRKAN, N/A, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 400

International
1. Leibniz- Zentrum Moderner Orient, Berlin , 2019-02-25 - 2021-02-25, Berlin, Germany.
International
1. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts , 2018-05-01 - 2018-05-15, Berlin, Germany.

"A World University In The Light of Science and Modernity"