Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Buğra Özkan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
BIRTH DATE
:
14 October 1980 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
22924 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-01-11 08:12:59 .
Last Modification
:
2019-01-02 10:48:25 .

Degree Department/Program Institute Year
2005
2011
International - SCI/SCI-Expanded category 13650
2019
21. özkan, B.; örsçelik, .; Yıldırım yaroğlu, H.; Balcı, .; özcan, M.; çelik, A.; özcan, . . THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2019, , -. 800 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2019.90349

20. özkan, B. . BALKAN MEDICAL JOURNAL, 2019, 36, 17-22. 1000 + 0
10.4274/balkanmedj.2017.1472

2018
19. özkan, B. . ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2018, 20, 354-362. 1000 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.47587

18. örsçelik, .; özkan, B.; Arslan, A.; şahin, E.; Sakarya, O.; Sürmeli, A.; Fidancı, .; çimen, M.; çelik, A.; özcan, . . THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2018, 19, 205-212. 550 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.68726

17. özkan, B.; örsçelik, .; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; Orekici temel, G.; çelik, A.; özcan, . . BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2018, 2018, 1-7. 700 + 0
10.1155/2018/8961690

2017
16. özkan, B. . BALKAN MEDICAL JOURNAL, 2017, 34, 349-355. 1000 + 0
10.4274/balkanmedj.2016.1617

2016
15. özkan, B.; Arık, O.; Gözükara, M.; şahin, D.; Topal, S.; Uysal, O.; Elbasan, Z.; Epçeliden, T.; çaylı, M.; Gür, M. . BLOOD COAGULATION FIBRINOLYSIS, 2016, 27, 490-493. 650 + 0
10.1097/MBC.0000000000000108

2015
14. özkan, B. . THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2015, 16, 595-600. 1000 + 0
10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474

2014
13. özkan, B. . CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS/HEMOSTASIS, 2014, 21, 329-333. 1000 + 0
10.1177/1076029613503399

2013
12. özkan, B. . ANGIOLOGY, 2013, 65, 227-231. 1000 + 0
10.1177/0003319713500706

11. Elbasan, Z.; Gür, M.; şahin, D.; Kuloğlu, O.; Içen, Y.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; Uysal, O.; Kalkan, G.; çaylı, M. . ANGIOLOGY, 2013, 64, 440-446. 100 + 0
10.1177/0003319712455685

10. Arık, O.; özkan, B.; Kutlu, R.; Karal, H.; şahin, D.; Kaypaklı, O.; özel, D.; çaylı, M. . PLATELETS, 2013, 25, 311-316. 650 + 0
10.3109/09537104.2013.821603

9. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; özaltun, B.; şeker, T.; özkan, B.; Kalkan, G.; Kıvrak, A.; çaylı, M. . ECHOCARDIOGRAPHY, 2013, 30, 385-391. 100 + 0
10.1111/echo.12077

8. Uysal, O.; şahin, D.; Koç, M.; Duran, M.; özkan, B.; Tekin, K.; Karaarslan, O.; Akın, F.; Büyükkaya, E.; çaylı, M. . TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2013, 21, 268-275. 250 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7250

7. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; özdoğru, .; Uysal, O.; Kıvrak, A.; Gözübüyük, G.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; çaylı, M. . ANGIOLOGY, 2013, 64, 505-511. 100 + 0
10.1177/0003319712460423

6. özkan, B. . EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2013, 17, 2185-2189. 1000 + 0
5. özkan, B.; Uysal, O.; Duran, M.; şahin, D.; Elbasan, Z.; Tekin, K.; Cagliyan, C.; çaylı, M. . ANGIOLOGY, 2013, 64, 371-374. 750 + 0
10.1177/0003319712448834

2012
4. özkan, B. . CORONARY ARTERY DISEASE, 2012, 23, 400-403. 1000 + 0
10.1097/MCA.0b013e3283576a77

3. özkan, B. . CARDIOLOGY JOURNAL, 2012, 19, 597-602. 1000 + 0
10.5603/CJ.2012.0111

2011
2. Uysal, O.; Sahin, D.; özkan, B.; Koç, M.; Zincirli, M.; Cayli, M. . ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI/THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2011, 11, 23-23. 0 + 0
10.5152/akd.2011.151

1. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Karaarslan, O.; Uysal, O.; özkan, B.; Cayli, M. . ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI/THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2011, 11, 22-22. 0 + 0
10.5152/akd.2011.126

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. özkan, B.; Sahin, D.; Koç, M.; Uysal, O.; Tekin, K.; Cayli, M. . JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY, 2011, 9, 165-166. 0 + 0
10.1007/s12574-011-0101-1

International - publications.sections.8 0
2019
6. örsçelik, .; özkan, B.; özcan, M. . MEDICINE SCIENCE INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL, 2019, 8, 282-286. 0 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8951

2018
5. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Sakarya, O.; çelik, A.; Akkuş, M.; özcan, . . TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, 2018, 24, 281-282. 0 + 0
10.4274/tnd.75735

4. Azizoğlu, M.; özdemir, L.; özkan, B.; Doruk, N. . JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS, 2018, 26, 164-168. 0 + 0
2017
3. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Cin, V.; Akkuş, M.; özcan, . . INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, 2017, 9, 129-130. 0 + 0
10.4172/Interventional-Cardiology.1000567

2013
2. Tekin, K.; çağlıyan, .; Tanboğa, .; Ballı, M.; Uysal, O.; özkan, B.; Arık, O.; çaylı, M. . KOREAN CIRCULATION JOURNAL, 2013, 43, 725-730. 0 + 0
10.4070/kcj.2013.43.11.725

2012
1. Uysal, O.; Duran, M.; özkan, B.; Tekin, K.; Elbasan, Z. . KOREAN CIRCULATION JOURNAL, 2012, 42, 800-801. 0 + 0
10.4070/kcj.2012.42.11.800

National - Covered by ULAKBIM 880
2019
7. özkan, B. . TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, 2019, 47, 391-398. 200 + 0
10.5543/tkda.2019.27724

6. özkan, B.; örsçelik, .; özkan, C.; özcan, M.; Arslan, A.; çelik, A.; özcan, . . MEDICINE SCIENCE INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL, 2019, 8, 143-147. 160 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8931

5. örsçelik, .; özcan, M.; Sürmeli, A.; özkan, B.; özcan, .; çelik, A.; Akkuş, M. . MERSIN UNIV SAGLIK BILIM DERGISI, 2019, 12, 150-155. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.40484

2018
4. örsçelik, .; özkan, B. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2018, 8, 212-217. 200 + 0
10.31020/mutftd.437356

3. Köksal, F.; özkan, B.; örsçelik, .; Ayhan, S.; Yeşil, E.; çelik, A.; özcan, . . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 11, 24-31. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.326679

2. özkan, B.; örsçelik, .; Arslan, A.; şahin, E.; özcan, . . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 11, 167-173. 180 + 0
10.26559/mersinsbd.396570

2017
1. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Sürmeli, A.; özcan, . . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2017, 10, 156-157. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.322960

National - publications.sections.42 0
1. örsçelik, .; özkan, B.; Arslan, A.; Akgün, K.; özgür, E.; özge, C.; özcan, . . TIP ARASTIRMALARI ARSIVI, 2017, 2, 14-16. 0 + 0
International - Book Translated 0
1. örsçelik, .; Mutluer, O.; özkan, B.; özcan, . Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Klinik Kılavuzları Komitesi Çatısında Hazırlanmış Olan 2016 Kanser Tedavileri ve Kardiyovasküler Toksisite ESC Durum Bildirgesi, ISBN: , Türk Kardiyoloji Derneği, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. özkan, B. Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, ISBN: 978-975-8573-50-9, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Number of print: 3, Total Printing Number: , 197 Page, Turkish, , Turkey, 2018. 0
2. özkan, B. Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, ISBN: 978-975-8573-53-0, İnönü Üniversitesi yayınevi, Number of print: 2, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2018. 0
National - Abstract - Oral 135

3. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; Özkan, C.; ÖZCAN, M.; ARSLAN, A.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Kalp hızı türbülansı ile anksiyete semptom düzeyi arasındaki ilişki. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, , Turkey, . 40

2. ÖZKAN, B.; sakarya, o.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Clenbuterol kullanımına bağlı gelişen miyokart enfarktüsü. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, , Turkey, . 45

1. ÖZKAN, B., Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastaların yaş gruplarına göre kardiyovasküler risk algısı: CV SCORE-TR çalışmasının alt grup analizi. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Turkey, . 50

National - Abstract - Poster 161

7. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; DÖVEN, O., Dekstrokardili Bir Olguda Akut Anterior Miyokart İnfarktüsü. 25. ulusal uygulamalı girişimsel kardiyoloji toplantısı, 2018-05-03, 2018-05-06, , Turkey, . 23

6. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; UYAR, H., Replase protez kapak bulunan iki olguda koroner trombüse bağlı miyokart infarktüsü. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, , Turkey, . 25

5. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÇELİK, A., Yabancı cisim reaksiyonuna bağlı gelişen kutanöz fistül. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, , Turkey, . 25

4. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; SÜRMELİ, A.; ÖZCAN, İ., Senkop ile prezente olan sol atriyal miksoma vakası. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Turkey, . 22

3. ÖZKAN, B., Sistolik kan basıncının ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Turkey, . 25

2. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; AKKUŞ, M.; UYAR, H.; DÖVEN, O.; ÖZCAN, İ., Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verilmesine neden olan sol ana koroner arter spazmı. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, , Turkey, . 21

1. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; CİN, V.; AKKUŞ, M.; ÖZCAN, İ., Sol Ana Koroner Arter Distalinden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketli Trombüs. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, , Turkey, . 18

National - Abstract - Davetli 0

1. ÖZKAN, B., Geniş QRS taşikardide amiodarona tamam da, neye devam?. kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-23, 2017-09-24, , Turkey, . 0

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year KAR519 Cardiology Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2