2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Ders Ekleme ve Değişikliklerinin Senato Tarafından Onaylanması