Üniversitemiz İçel Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Gökçe İsbir’in Öncülüğünü Yaptığı Çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Gökçe İsbir'in öncülüğünü yaptığı ve Türkiye'nin sekiz farklı üniversitesinden öğretim üyeleri ve hastane ebeleri ile birlikte yürüttükleri "Gebelerde Doğum Korkusu Prevelansı ve İlişkili Faktörler: Türkiye'de Kesitsel Bir Araştırma" isimli çalışma ile 11-14 Ekim 2021 tarihleri arasında çevirim içi düzenlenen 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi'nde 150 sözel bildiri arasında "En İyi Bildiri Ödülü"ne layık görüldü.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2021-11-19 15:22:17
  • 1024