Dekanın MesajıSevgili Öğrencilerimiz,

Öncelikle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hepimize hayırlı olsun. Hepinizin sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum.

Fakültemizi tercih eden Dönem I öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Fakültemize hoşgeldiniz.

Bu yıl geçen yıldan biraz farklı olarak, fakat maalesef yine pandemi koşulları altında eğitim-
öğretimi Üniversitemiz Senatosu ve Fakülte Kurulumuz tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Ancak koşullar gereği dinamik bir şekilde yeni ve farklı kararlar alınmasının da muhtemel olduğunu unutmayınız.

Eğitim-öğretim ile ilgili kurul ve komisyonlarımızın müfredatımızı geliştirme yönünde yaptığı çalışmalar sonucunda, müfredatımız yatay ve dikey entegrasyonu artıracak şekilde zenginleştirilmiştir. Bunun için ilk 3 dönemde bazı ders kurullarının sonuna entegre oturumlar eklenmiştir. Tüm dönemlerin ders programı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 (UÇEP-2020) gözetilerek tekrar yapılandırılmıştır. Bu yıl ayrıca, dönem I, II ve III müfredatında geçen yılın bazı uygulamalarına bir üst sınıfa geçen öğrencilerimize yüz yüze tekrar etme fırsatı sunmak amaçlı yer verilmiştir.

Sevgili öğrencilerimiz, fakültemizde eğitim-öğretim kalitesini mevcut şartlar içinde en yüksek düzeyde tutmak ve sizlerin bu süreci en verimli şekilde geçirmeniz için, eğitim-öğretimin uygulama yöntemleri, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitemiz Senatosu’nun aldığı kararların dışına çıkmadan, ilgili kurul ve komisyonlarımız ile gerçekleştirilen birçok toplantı sonrasında karar verilmiştir. Diğer birçok tıp fakültesinin aldığı kararlar da yakından takip edilmekte,birçok paydaşımızla iletişim ve etkileşim sağlanmaktadır. Gidişata göre farklı kararlaralınması durumunda sizlerle en hızlı şekilde paylaşımda bulunulacaktır.

Sizlerle daha çok yüz yüze birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.

                                                                                                                                        

                                                                                                                          Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

                                                                                                                                               Dekan


  • 2021-09-12 17:55:27
  • 392

Actual News