Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Dikkatine1- Tüm bölüm derslerinin Uzaktan Eğitim Platformunda erişimi bulunmaktadır. Ders yürütücüleri tarafından yapılan duyurulara ve derslerinizle ilgili bilgilere ulaşmak için lütfen (ue.mersin.edu.tr) adresinden derslerinizi takip ediniz. 

2- 2021-22 Eğitim Yılında Mimarlık Fakültesine yeni kayıt yaptıran ve halihazırda kayıtlı bulunan öğrencilerin takip etmeleri gereken usul ve esaslara ait Yönergeler, ilgili kararlar ve birim websayfalarına ilişkin bilgiler; Fakültemiz websayfası "Öğrenci" sekmesi ve "Pano" sekmesi "0_Mimarlik Fakulte_Belgeler" klasöründen ulaşılabilir. 


  • 2021-09-21 13:22:03
  • 511