2010-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Uygulama Esasları2010-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

1.       2021 yaz döneminde staj yapmak isteyen;

·         1.sınıf öğrencileri isterlerse ödev yapacaklar isterlerse de yüz yüze staj yapabileceklerdir. İşletmelerde staj yapacak öğrencilerin pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirlerin uygulandığı işletmelerde yapabileceklerdir.

·         2.sınıf öğrencileri ödev yapacaklardır.

2. 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında staj başvurusu için 1 adet başvuru dilekçesini(yazı altındaki linkte bulunmaktadır.) doldurarak denizticaret@mersin.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir. Stajı başlatmak için mail atmayanların stajları, staj ödevlerini hazırlayıp danışmanlarına teslim etseler dahi, stajları kabul edilmeyecektir. Yüz yüze yapacak öğrencilerin okul ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

3. Bölüm/programlar tarafından belirlenen staj ödev başlıkları içeriğine göre staj ödevi/projesi bilgisayarda Word dosyası hazırlanarak ilgili dosya e-mail yoluyla gönderilecektir.

4.Yüz yüze staj yapacak olan öğrenciler staj dokümanlarına http://www.mersin.edu.tr/akademik/denizcilik-meslek-yuksekokulu/pano adresinde bulunan staj dokümanlarından ilgili programa ait staj defterine ve staj değerlendirme formuna ulaşabilirler.

 5.    Staj ödevi /defterinin son gönderim tarihi 08 Eylül 2021’dir. Staj sonuçlarının başarılı veya başarısız şekilde sisteme girilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir. Staj defterleri posta yolu/elden Denizcilik MYO’na gönderilecek/teslim edilecektir.

Program koordinatörleri e-mail adresleri;

Deniz Ulaştırma ve İşletme Program Koordinatörü Öğr.Gör.Volkan TOK volkantok@mersin.edu.tr

Deniz ve Liman İşletmeciliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Mehmet KARAOĞLU

mehmetkaraoglu@mersin.edu.tr

Gemi Makineleri İşletmeciliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Alpaslan DURMAZ

durmaz_alpaslan@hotmail.com

6. Program Koordinatörleri, 09 Eylül 2021 tarihlerinde staj ödevleri sonuçlarını staj not çizelgesini doldurarak öğrenci işlerine teslim edecektir.

7.       Daha önce stajını yapmış ancak staj komisyonuna girmemiş öğrenciler staj defterlerini posta yoluyla meslek yüksekokulumuz öğrenci işlerine gönderilecektir.

8.     DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Gemilerde kullanılan yangın söndürme sistemleri hakkında bilgi veriniz.

·         Gemilerde uygulanan (Solas ve ISPS dahil) tüm talim türlerini detaylı şekilde açıklayınız.

·         Elektronik seyir yardımcıları (köprü üstü seyir ile ilgili kullanılan tüm cihazlar) hakkında detaylı bilgi veriniz.

·         GMDSS kapsamında verilen ROC eğitimini ve gemilerde kullanılan haberleşme cihazlarını inceleyiniz.

·         Mersin limanından samsun limanına kadar yapılacak bir seferde denizcilik otoriteleri ile (liman-vts-kıyı emniyeti sahil güvenlik gibi) yapılacak deniz haberleşmesinde kullanılacak yöntemleri, cihazları ve frekansları kalkıştan varışa kadar detaylandırarak açıklayınız

9.     GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Makine Parçalarının İmal Usullerinin İncelenmesi

a-Döküm Yöntemleri

b-Talaşlı İmalat

c-Plastik Şekillendirme

-Soğuk Şekillendirme

-Sıcak Dövme

d-Elektrik ve Oksi-gaz kaynak yöntemleri

Yukarıda belirtilen 4 konu başlığını anlatan en az 10’ar PPT sayfası ( Toplamada en az 40 PPT sayfası) olacak şekilde sunum hazırlanacaktır.

10.     DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Covid-19 pandemisinin Ulaştırma ve Lojistik sektöründeki olumsuz etkilerini azaltma yönelik uluslararası yayınlanmış rehberleri de göz önüne alarak, hangi alanlarda ne tür uygulamaların yapılmasını önerirsiniz? Özgün yorumlarınızı proje formatında kapsamlı olarak anlatınız.

Başvuru dilekçesi için lütfen tıklayınız.


  • 2021-07-05 15:46:38
  • 1252