Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerimiz için "Mersin Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri " gereği almış ve başarısız oldukları tüm dersler için  ek sınav hakkı verilecektir.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerimiz 6 Temmuz 2021 tarihine kadar dilekçe ile mail (sbf@mersin.edu.tr)
veya şahsen Dekanlığımıza başvurması gerekmektedir.

Başvuru yapanlar için Sınav programı web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için :

Mersin Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri 

Dahili:16552-16509-16535-16530


  • 2021-06-29 14:33:40
  • 218