Seminer SüreciÖğrenci,

  • Ders kayıt tarihleri arasında "Seminer" dersini seçer.
  • Enstitümüz Uygulama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında seminer sunumunu gerçekleştirir.
  • Seminer sunumundan sonra 3 iş günü içerisinde, Lisansüstü Programları Seminer Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-466) ilgili ana bilim dalı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
  • Seminer sunumunda başarılı bulunan öğrenci, lisansüstü tez yazım esaslarına göre hazırlamış olduğu seminerinin word halini ve sunumunun powerpoint dosyasını seminer sunum tarihinden sonra 15 gün içerisinde  fenbilimleri.sek@mersin.edu.tr  adresine mail atmalıdır.

Not: -Öğrenci, 4 yarıyıl içinde seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

        -Seminer dersinde başarısız olan öğrenci 4 yarıyılı doldurmamış ise seminer dersini tekrar alabilir. 4 yarıyıl içinde seminer dersinden başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.


  • 2021-10-02 09:30:13
  • 575

Actual Students