Öğretim Üyemiz Cost Aksiyonu (ca19118) Ekibine Seçildi

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüFakültemiz Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Çabuk, “CA19118 - High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications” başlıklı COST aksiyonu çalışmalarında yer almak üzere aksiyon proje ekibine seçildi.

CA19118 nolu COST aksiyonu, algılama uygulamaları için karbon bazlı nanomateryallerle güçlendirilmiş gelişmiş kompozit malzemelere odaklanarak, Avrupa ve Uluslararası düzeyde bir bilimsel ve teknolojik inovasyon merkezi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ana odak noktası, akıllı cihazların üretimi için yeni işlevlere sahip yenilikçi nano özellikli kompozit malzemelerle üretim teknolojilerini birleştirmektir.

https://www.cost.eu/actions/CA19118/#tabs|Name:overview

Doç. Dr. Mehmet Çabuk, 10/2020 yılında başlayan ve 10/2024 yılına kadar devam edecek olan CA19118 nolu aksiyona “NOVEL CNMs & NEW PROCESSING ROUTES” ve “VALIDATION OF FUNCTIONALITY THROUGH ADVANCED CHARACTERISATION TOOLS” başlıklı çalışma konularında katkı sunarak uluslararası işbirliğinin gelişmesi açısından oldukça önemli olan bu tür aksiyonlarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek isteğini belirtti.

COST (European Cooperation in Science and Technology), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetlerarası bir kuruluştur. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. 


  • 2021-03-17 11:15:32
  • 1009