I V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi (özet Son Gönderim Tarihi 30 Mayıs 2021'e Kadar Uzatılmıştır)

slide background

MeüÖZET SON GÖNDERİM TARİHİ 30 MAYIS 2021 ' E KADAR UZATILMIŞTIR.

Turist Rehberliği çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmak ve alanın uzmanları arasında üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla, ülkemizin değişik üniversiteleri ile işbirliği halinde yürütülen IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından “Yeni Nesil Turist Rehberliği” teması ile çevirimiçi olarak düzenlenecektir.

Önemli Bilgiler:

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenler, 150-200 kelimelik bildiri özetlerini 30 Mayıs 2021 gününe kadar e-posta yoluyla ekli dosya halinde gönderebilirler.

  1. Kabul edilen bildiri özetleri 15 Haziran 2021 günü ikinci duyuruyla bildirilecektir.
  2. Kongrede sunulacak bildirilerin tam metin son halinin 15 Ağustos 2021 gününe kadar turistrehberligikongresi@hotmail.com  adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.
  3. Kongre çevirimiçi olacağından katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
  4. Bildiri metinlerinin basılması planlandığından, basılacak tam metinlerini tamamlamaları için bildiri sahiplerine 15 Ekim 2021 gününe kadar iki aylık süre verilecektir.
  5. Kongre ile ilgili güncel duyuru ve bilgilendirmeler bu web sayfası üzerinden yapılacaktır.

 

IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Onur Kurulu

IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Bilim Kurulu

IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Düzenleme Kurulu

 


  • 2021-07-09 15:43:14
  • 2000