Denizcilik İşletmelerinde Yapılacak Stajlar İçin DuyuruDENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE YAPILACAK STAJLAR İÇİN DUYURU

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğünün 10.06.2020 tarihli ‘Gemiadamları Deniz Eğitimleri’ konulu yazısı gereğince, Deniz Ulaştırma ve İşletme öğrencilerine 12 aylık deniz stajlarının 60 güne kadar olan periyodunu denizcilik işletmelerinin kara bölümlerinde yapabilme imkânı sağlanmıştır. Bu dolayı aşağıda belirtilen konulara uyulması stajınızın kabul edilmesi açısından önem arz etmektedir.

 

Deniz stajlarında doldurmak zorunda olunan staj defterleri gemiye uygun hazırlanmıştır. İlgili firmalarda yapılacak olan stajlar için http://www.mersin.edu.tr/akademik/denizcilik-meslek-yuksekokulu/pano linkin deki ilgili defter doldurulacaktır. Yapılan staj el yazısı ile yazılacak olup resim eklenebilir.

Öğrencilerimiz staj defterlerine en az aşağıda belirtilen konuları işlemiş olacaktır. Staj yapılan firmanın;

1)  Organizasyon şeması ve ofis personeli görev, yetki ve sorumlulukları,

2)  ISM prosedürleri ve işleyişi

3)  Uygulanan ISM denetlemeleri

4)  Gemi-ofis arası rutin yazışmalar, evraklar ve içerikleri

5)    Öğrenciler ödev konularına ek olarak ilgili işletmenin çalışma yöntemleri ve verdikleri hizmetler hakkında detaylı bilgi vermelidir.

·         Örneğin; Gemi Kiralama (Chartering) Ve Brokering İşletmeleri için aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere;

o   Kurumun yönetim organizasyonu yapısı

o   Brokerin görevleri sorumlulukları

o   Gemiler ve çeşitleri

o   Yükler ve özellikleri

o   Navlun hesaplamaları

o   Brokerlikte kullanılan kısaltmalar

o   Taşıma sözleşmesi (Charter Party) özellikleri, çeşitleri

 

                     Yapılan stajları her bir sayfası, kara bölümündeki görevli stajyerden sorumlu olan Müdür (Enspektör/DPA/Denizci Personel Müdürü ve/veya yardımcıları )tarafından imzalanıp mühürlenecektir.

 

                   Özellikle tersane ve limanlarda yapılan stajlar için; staj süresince kişisel emniyet ekipmanlarının giyilmesine, amirlerin talimatları doğrultusunda emniyet ve güvenlik kurallarına uyulmasına azami dikkat gösterilmelidir.

 

                    Öğrencilerin staj dönüşlerinde ibraz etmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

·         Staj değerlendirme formu

·         İlgili staj defteri – Hizmet günü kadar sayfa doldurulmalıdır.

·         Hizmet Belgesi (ilgili yönetici imza ve mühürlü)

·         Sigorta Dökümü

 

 

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Program Koordinatörlüğü


  • 2021-01-07 11:12:08
  • 1055