2020 Yaz Stajı

slide background

MeüCOVID-19 Pandemisi nedeniyle Fakültemizde Uygulanacak Staj İlkeleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2020 tarih ve 30480 sayılı ve 22/05/2020 tarih ve 31978 sayılı yazıları ile Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2020 tarih ve 43541497-199-E.1372172 sayılı yazısı çerçevesinde 2019-2020 Akademik Yılı ile sınırlı kalmak üzere yaz stajları ödev/ proje yöntemi ile yapılacaktır. Bu karar mezun olabilecek durumdaki öğrencileri, 4. ve 6. (veya 8.) Dönemini tamamlamış öğrenciler ve 13.03.2020 tarihinden önce staja başlamış ve pandemi dönemi ile birlikte stajını tamamlayamamış öğrencileri kapsamaktadır. Bu kapsamda 2019-2020 yaz döneminde staj yapacak öğrenciler için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

  1. Öğrenciler 2019-2020 yaz döneminde ödev veya proje yöntemi ile staj yapmak istediklerine dair dilekçelerini ilgili bölüm web sayfalarında ilan edilecek iletişim kanalları üzerinden e-posta yoluyla ulaştıracaklardır. Staj dilekçesi örneğine Fakültemiz panosundan ulaşabilirsiniz.
  2. Stajlar ödev veya proje yöntemiyle bölüm staj komisyonunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılacaktır. Staj raporu bölümlere ait “Staj Rapor Taslağı” kullanılarak hazırlanacaktır. Bu kapsamda bölümlerin Staj Komisyonları, staj yapacak öğrencilere stajın kapsamını, içeriğini, formatını, teslim tarihini vb. bilgileri bildirecektir.
  3. Staj dosyaları Bölümlerin Staj Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar öğrencilerin transkriptlerine işlenecektir.
  4. Öğrenciler stajlarını bölümlere ait staj ilkeleri doğrultusunda daha sonraki dönemlerde ofis, firma, işletmeler vb. yerlerde yüz yüze olarak yapabilirler.

 

Prof.Dr. İlker Fatih KARA

Dekan


  • 2020-06-29 12:02:20
  • 1149

Actual Announcements