Slide background
Organic Agriculture

Organic Agriculture

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimini 
yapan mezunlar “Ziraat Teknikeri” Önlisans derecesini alırlar. Programda mevcut olan (toplam 120 
AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not 
ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Organik tarım programından 
mezun olanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Organik tarım işletmelerinde, Organik 
pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel 
sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, Küçük ve orta ölçekli tarıma 
dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde ve Kendi arazilerinde çalışabilirler.