Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Fikret Zorlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Architecture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7720 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-20 15:03:04 .
Last Modification
:
2020-12-26 23:29:06 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1996
1999
2006
Title Dutie Institution/Other Year
2015-03-25 - 2018-03-23
2015-03-25 - 2018-03-23
2015-03-25 - 2018-03-23
2014-08-15 - 2017-08-15
2014-08-15 - 2017-08-15
2014-07-02 - 2017-07-02
2013-06-21 - 2016-06-21
2013-06-21 - 2016-06-21
2012-11-20 - 2015-11-20
2012-11-20 - 2015-11-20
International - SCI/SCI-Expanded category 3000
2019
3. ZORLU, F. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE, 2019, 36, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2019.2.1

Publications_003.pdf

2018
2. Özen, M.; Zorlu, F. Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi. TEKNIK DERGI, 2018, 29, 8589-8604. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.18400/tekderg.308318

Publications_002.pdf

2008
1. ZORLU, F. . METU JFA (ODTU MIMARLIK FAKULTESI DERGISI), 2008, 25, 81-104. 1000 + 0
.

International - Covered by Other International Indexes 600
2015
4. zorlu, f. The Iconology of The Spirit of The Beehive. SINEMA ARASTIRMALARI DERGISI, 2015, 6, 29-56. 200 + 0
http://www.sinecine.org/2015/the-iconology-of-the-spirit-of-the-beehive/

2012
3. Beyhan, B. European Integration: An Examination in Terms of Trade Performances . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 27, 87-100. 0 + 0
dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

2008
2. zorlu, f. THE ROLE OF URBAN PATTERNS IN THE PERFORMANCE OF CIRCULATION SYSTEMS . JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE, 2008, 25:1, 81-104. 200 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf

1. Zorlu, F. Problem of Uncertainity In Planning: Travel Demand In Transportation Planning. MEGARON, YTU MIM.FAK.E-DERGISI, 2008, 3, 16-32. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-86580&look4=

Publications_001.pdf

International - publications.sections.8 100
2019
1. ZORLU, F.; SÖĞÜT, İ. Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Planlama Pratiğinin Dönüşümü: Adana Örneği. IDEALKENT, 2019, 10, 1158-1183. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.648288

National - Covered by ULAKBIM 200
2014
2. zorlu, f. The Digital Anatomy Lesson: An Iconological Analysis of a Painting. HACETTEPE UNIVERSITESI GUZEL SANATLAR FAKULTESI SANAT YAZILARI DERGISI, 2014, 31, 143-156. 200 + 0
http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/134424232015__22106570011.pdf

2010
1. Beyhan, B. Free and Open Source Desktop GIS Software Programs: A Comparative and Systematic Evaluation. HARITA DERGISI, 2010, 143, 45-61. 0 + 0
http://http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

Publications_002.pdf

National - publications.sections.42 100
2019
1. GÜLTEKİN, S.; ZORLU, F. . SKETCH: JOURNAL OF CITY AND REGIONAL PLANNING, 2019, 1, 35-53. 100 + 0
International - Research Book (Excluded Thesis) 100
1. Evrim, D.; Fikret, Z.; Panagiotis, T.; Naniopoulos, N.; Dimitris, N. Accessibility of University Campus for People with Disabilities, ISBN: 978-975-6900-29-1, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 175 Page, English, Mersin, Turkey, 2010. 100
https://www.tsrg.gr/wp-content/uploads/2013/02/ACTUS_Guidebook.pdf
National - Chapter(s) in Book 232
1. Yücel, M.; Söğüt, Z.; Say, N.; Çolakkadıoğlu, D.; Zorlu, F.; Bayat, B. Das Verhaltmis zwischen Umwelt und Verkehr, ISBN: 978-605-4989-56-0, Karahan Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 156 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2015. 42
2. BİLSEL, F.; BOUCHE, P.; SECCI, C.; DEMİR MISHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, S.; LABARBEY, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 8 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 71
3. Zorlu, F.; DEMİR MISHCHENKO, E.; BİLSEL, F. Urban Expansion in Mersin and the Emergence of New Centers, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 8 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 83
National - Book Edited 232
1. BİLSEL, F.; BOUCHE, P.; SECCI, C.; DEMİR MISHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, S.; LEBARBEY, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 134 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 36
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 232
1. ZORLU, F. Kent Planlama, ISBN: 9789755338743, İmge, Number of print: 1, Total Printing Number: , 20 Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 400

2. ZORLU, F.; KIZLAY, E., Raylı Sistemlerin Hedeflerini Saptıran Etkenler: Adana Örneği. 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-18, Ankara, Turkey, . 200

1. ZORLU, F.; BEYHAN, B., International Trade Pattern of Expanding European Union A New Form of Dependency. International Social Science Conference”, Izmir Turkey, 2008-08-22, 2008-08-24, İzmir, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 600

6. Zorlu, F., TÜRKİYE'NİN DIŞA AÇIK EKONOMİSİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’18-Spring) , 2018-04-28, 2018-04-29, İstanbul, Turkey, 2018. 100
http://www.icomep.com/uploads/icomep18spring/ICOMEP'18-SpringAbstractBook.pdf

5. Zorlu, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, 2014-08-26, 2014-08-29, St. Petersburg, Russia, 2014. 100
http://ersa.org/events/54th-ersa-congress/

4. ZORLU, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, Saint Petersburg, Russia., 2014-08-22, 2014-08-24, SAINT PETERSBURG, Russia, . 100

3. ZORLU, F.; KARACA, S., Sanat Bir Kent İçin Ne İfade Eder? 2000 Yılı Sonrasında Bazı Kentlerin Sanatla İlşkisi. Sanart II. Türkiye Estetik Kongresİ, Değişen Coğrafyalar Değişen Paradigmalar, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Turkey, . 100

2. Zorlu, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. 51st European Congress of the Regional Science Association International, 2011-08-30, 2011-09-02, Barselona, Spain, 2011. 100
http://ersa.org/events/51st-ersa-congress/

1. ZORLU, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. European Regional Science Conference, 2011-08-30, 2011-09-03, Barseona, Spain, . 100

National - Full text - Oral 600

6. ZORLU, F., Türkiye de Kentsel Planlama Alanında Hak Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

5. Zorlu, F., Türkiye’de Kentsel Planlama Alanında Hak, Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

4. Zorlu, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

3. ZORLU, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi Dünya Şehircilik Günü 8 Kongresi TMMOB Şehir Plancıları Odası ODTÜ 7 8 9 Kasım 2016 Ankara. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ,, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

2. ZORLU, F., Türkiye‟de 2000 Yılı Sonrası Makro-Demografik ve Sosyal Değişimi Okumak. KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 28-30 Kasım 2013 Mersin, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Turkey, . 100

1. ZORLU, F., Fiziksel Planlamada Kentli Haklarını Savunmak: Kentsel Ulaşımda Kentsel Çevre Kalitesi ve Kentli Hakları. Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, Antayla, 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. Zorlu, F., TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN KENTLERDE NÜFUSUN YER DEĞİŞTİRME DİNAMİKLERİ. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU, 2018-11-07, 2018-11-09, İzmir, Turkey, 2018. 50
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bc2da63cd0278dd_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

National - Abstract - Davetli 0

1. Zorlu, F., Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, Kapanış Paneli:Kentsel Planlamada İnterdisipliner Çalışma. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

International - Researcher 0

2. , AB, Project Number: , 2505000 EUR, Researcher, 2014,Completed. 0

1. , AB, Project Number: , 312000 EUR, Researcher, 2009,Completed. 0

National - Manager 100

3. The Influence of Transportation System on the Development of Small Scale Cities in Turkey, BAP, Project Number: 2020-1-TP2-4036, 5594 TL, Manager, Continue... 100

2. , , Project Number: , 52000 TL, Manager, 2018,Completed. 0

1. A Traffic System Analysis and Design: A Research and Design Project for One Way Circulation and Street Design, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Project Number: 2016/5-1, 48000 TL, Manager, 2016,Completed. 0

National - Researcher 0

1. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 216606 TL, Researcher, 2015,Completed. 0

Supervised Master Theses 600

3. Burla Çerçioğlu, City in mainstream press:presentation of urban place after 2000, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sade Gültekin, The reflection of transformations in health system on hospital spatiality: A case study in Mersin, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Eren Birkesen, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

International Journal [Year, Count] 21
1. METU JFA JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 2 ] . 8
2. METU JOURNAL OF FACCULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
3. PLANLAMA (TMMOB ŞEHIR PLANCıLARı ODASı YAYıNı) , [ 2016 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2016 : 2 ] . 0
National 0
1. , 2018-07-13, Mersin, Turkey. 0
2. , , , Turkey. 0
3. , , , Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP101 Planning Studio I Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall ŞBP 521 Contemporary Urban and Architectural App... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall MKK 601 Readings On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP302 Planning Studio Vi Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring CRP256 Urban Geography Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP478 Urban Project Management Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall RTS437 Public Sphere and The City Faculty of Communication Radio, Television and Cinema 2-0-2
Fall CRP301 Planning Studio V Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 521 Contemporary Urban and Architectural App... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP478 Urban Project Management Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP302 Planning Studio Vi Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring ŞBP 592 Planning Studio II Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall CRP301 Planning Studio V Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall MKK 601 Readings On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Fall ŞBP 591 Planning Studio I Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP478 Urban Project Management Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP202 Planning Studio IV Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring Term Project Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-3
Spring MKK 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring SEM DR Seminar II Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall CRP201 Planning Studio Iii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall MKK 601 Readings On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Fall ŞBP 521 Contemporary Urban and Architectural App... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall Term Project Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-3
Fall KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP202 Planning Studio IV Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP478 Urban Project Management Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring Term Project Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-3
Spring ŞBP 592 Planning Studio II Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Spring MKK 602 Analysis On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Spring MKK 602 Analysis On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall CRP433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall CRP201 Planning Studio Iii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Fall MKK 601 Readings On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 591 Planning Studio I Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Fall Term Project Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP478 Urban Project Management Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring CRP202 Planning Studio IV Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring MKK 602 Analysis On Media, Culture and City Institute of Social Sciences Media, Culture and Urban Studi... 3-0-3
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 521 Contemporary Urban and Architectural App... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Spring Term Project Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-3
Fall CRP 433 Architectural Design Seminar Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP371 Computer Aided Design For Planners Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-2-3
Fall MİM499 Theory of Contemporary Architecture Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall CRP201 Planning Studio Iii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Fall ELOJ 581 Transportation and Carrying Systems Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Fall ŞBP-521 Contemporary Urban and Architectural App... Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HYK302 Introduction To Architecture II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring HYK432 Introduction To Architecture II Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring ELOJ552 City Logistics Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Spring CRP-276 Urban Transportation Planning Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Fall MİM499 Theory of Contemporary Architecture Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ŞBP-521 Contemporary Urban and Architectural App... Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Fall ELOJ 581 Transportation and Carrying Systems Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP276 Urban Transportation Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring ELOJ552 City Logistics Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Fall HYK431 Introduction To Architecture I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall MİM499 Theory of Contemporary Architecture Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ELOJ 581 Transportation and Carrying Systems Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ELOJ552 City Logistics Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Spring ŞBP-507 Urban Project Management Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Fall MİM499 Theory of Contemporary Architecture Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall HYK431 Introduction To Architecture I Faculty of Fine Arts Sculpture 2-0-2
Fall ELOJ 581 Transportation and Carrying Systems Gradute School of Social Scien... Logistics and Supply Chain Man... 3-0-3
Fall ŞBP-507 Urban Project Management Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ARCH292 Concepts and Terminology In Architecture Faculty of Architecture Architecture 2-0-2
Spring ŞBP-507 Urban Project Management Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Fall MİM489 Architectural Theory Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ŞBP-507 Urban Project Management Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM388 Transport Architecture Faculty of Architecture Architecture 2-1-3
Fall MİM489 Architectural Theory Faculty of Architecture Architecture 3-0-3