Slide background
Mersin Üniversitesi

  Yasin Ersöz
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Sports Science/Department of Recreation .
BIRTH DATE
:
25 April 1984 .
Business Address
:
.
Mobile Phone
:
+90-555-5639932 .
Phone
:
+90-324-361 00 01 .
Internal
:
16532 .
Fax
:
+90-324-361 01 27 .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-07-20 11:00:45 .
Last Modification
:
2021-01-22 13:22:48 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR'S LEVEL SPORT MANAGEMENT EGE UNIVERSITY/ SPORT SCIENCE FACULTY 2007
MASTER DEGREE EXERCISE PHYSIOLOGY DOKUZ EYLUL UNIVERSITY/INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 2012
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS GAZI UNIVERSITY/ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 2017
Doctorate Thesis

1. Acute Hormonal Effects Of Unılateral And Bılateral Resıstance Exercıse, Supervisor: Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi University, Graduate School of Health Sciences, Physical Education and Sports Department, ANKARA, Turkey, 2017.

Master Thesis

1. Effects of twelve week multi-skills training programme on motor development in 7-10 year old boys, Supervisor: Dr. Cem Şeref BEDİZ, Dokuz Eylül University, Graduate School of Health Sciences, Physiology Department, İZMİR, Turkey, 2012.

Title Institute Year
GRADUATE RESEARCH ASSISTANT AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 2010-02-10 - 2017-08-24
ASST. PROF MERSIN UNIVERSITY 2017-09-24 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 3150
2020
4. GÜMÜŞ, H.; SARAÇLI, S.; YAĞMUR, R.; IŞIK, Ö.; ERSÖZ, Y. . REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE, 2020, 29, 13-20. 500 + 0
2018
3. IŞIK, Ö.; YILDIRIM, İ.; ERSÖZ, Y.; KOCA, H.; DOĞAN, İ.; ULUTAŞ, E. . JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 2018, 31, 531-540. 650 + 0
10.3233/BMR-170955

2016
2. IŞIK, Ö.; DOĞAN, İ.; ERSÖZ, Y. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE ANALYSIS IN SPORT, 2016, 16, 829-836. 1000 + 0
1. DOĞAN, I.; IŞIK, O.; ERSÖZ, Y. Examining the Turkish Men’s Professional Basketball Team’s Success According to Game-related Statistics with Discriminant Analysis. JOURNAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE ANALYSIS IN SPORT, 2016, 16, 829-836. 1000 + 0
Publications_001.pdf

International - Covered by Other International Indexes 470
2017
3. Gürses, V.; Oskouei, M.; Işık, O.; Ersöz, Y. Determine of heart rate response during official competition in junior girl basketball players. JOURNAL OF HUMAN SCIENCE, 2017, 14, 1397-1404. 130 + 0
Publications_003.pdf

2015
2. Işık, O.; Ersöz, Y.; Pazan, M.; Ocak, Y. The effect of motivational music on wingate anaerobic test performance. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2015, 12, 513-520. 170 + 0
Publications_005.pdf

1. Alpay, C.; Ersöz, Y.; Karagöz, S.; Oskouei, M. A Comparıson Of Weıght Loss, Body Composıtıon And Some Mıneral Levels Before Competıtıon In Elıte Wrestlers. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE CULTURE AND SPORT, 2015, 12, 338-348. 170 + 0
Publications_004.pdf

International - Other 65
2018
1. DEMİRCİ, N.; YILDIRIM, İ.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ERSÖZ, Y. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 40-47. 65 + 0
doi.org/10.33438/ijdshs.501015

International - publications.sections.8 100
2019
1. DOĞAN, İ.; ERSÖZ, Y. . THE MONTENEGRIN JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, 2019, 8, 43-50. 100 + 0
10.26773/mjssm.190307

International - publications.sections.46 65
2017
1. GÜRSES, V.; OSKUEI, M.; IŞIK, Ö.; ERSÖZ, Y. . JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2017, 14, 1397-1404. 65 + 0
10.14687/jhs.v14i2.4539

National - Covered by ULAKBIM 240
2017
2. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; ERSÖZ, Y.; IŞIK, Ö.; SARAÇLI, S.; KARAGÖZ, Ş.; yağmur, r. . CBU BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2017, 12, 44-54. 120 + 0
1. Yıldırım, I.; Yıldırım, Y.; Ersöz, Y.; Işık, O.; Saraçlı, S.; Karagöz, S.; Yağmur, R. Correlation Between Exercise Dependence and Eating Attitudes and Behaviors. CBU BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2017, 12, 43-54. 120 + 0
Publications_006.pdf

National - Other 110
2. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; IŞIK, Ö.; KARAGÖZ, Ş.; ERSÖZ, Y.; DOĞAN, İ. . INONU UNIVERSITESI BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2017, 4, 20-33. 45 + 0
1. GÜRSES, V.; OSKOUEI, M.; IŞIK, Ö.; ERSÖZ, Y. . JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2017, 14, 1397-1404. 65 + 0
10.14687/jhs.v14i2.4539

National - publications.sections.42 45
1. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; IŞIK, Ö.; KARAGÖZ, Ş.; ERSÖZ, Y.; DOĞAN, İ. . INONU UNIVERSITESI, BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2017, 4, 20-33. 45 + 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. DEMİRCİ, N.; ERSÖZ, Y. ÖABT/ 2020 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞ KONU ANLATIMI, ISBN: 978-605-284-631-5, Yargı Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 755 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2019. 0
2. DEMİRCİ, N.; ERSÖZ, Y. PERFORMANS (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Konu Anlatımı), ISBN: 978-605-284-953-8, Yargı Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 72 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
International - Full text - Oral 310

2. Ersöz, Y.; Yıldırım, İ.; Işık, Ö.; Doğan, İ.; Demirci, N., : Kısmi Uyku Yoksunluğu ve Sportif Performans. 6th international Conference on Science Culture and Sports, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukraine, 2018. 180
http://www.iscs-conference.org/index.php

1. Ocak, Y.; Savaş, S.; Işık, Ö.; Ersöz, Y., Basketbola özgü sekiz haftalık egzersizin bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerindeki etkisi.. ERPA Uluslararası Eğitim Kongresi, 2014-06-06, 2014-06-08, İstanbul, Turkey, 2014. 130
Scientific_Meetings_001.pdf

International - Abstract - Oral 795

11. Ersöz, Y.; Günay, M., Unilateral Ve Bilateral Direnç Egzersizlerinin Akut Hormonal Etkileri. 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Turkey, 2017. 100
http://www.sbk2017.org

10. Yıldırım, İ.; Yıldırım, Y.; Işık, Ö.; Koca, H.; Karagöz, Ş.; Ersöz, Y.; Yağmur, R., Dehidrasyonun Elite Güreşçilerde müsabaka öncesi Stres Hormonlarına Etkisi . 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-27, 2017-04-29, Roma, Italy, 2017. 30
Scientific_Meetings_007.pdf

9. Yıldırım, İ.; Yıldırım, Y.; Işık, Ö.; Karagöz, Ş.; Ersöz, Y.; Doğan, İ., Farklı Ölçme Yöntemlerine Göre Üniversite Öğrencilerinde Obezite Prevalansı. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-27, 2017-04-29, Roma, Italy, 2017. 45
Scientific_Meetings_006.pdf

8. Yıldırım, İ.; Yıldırım, Y.; Ersöz, Y.; Işık, Ö.; Saraçlı, S.; Karagöz, Ş.; Yağmur, R., Egzersiz Bağımlılığı ve Yeme Alışkanlıkları ile Davranışlar Arasındaki Korelasyon. 2. Uluslararası Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar Konferansı, 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, Spain, 2016. 60
Scientific_Meetings_008.pdf

7. Işık, Ö.; Yıldırım, İ.; Ersöz, Y.; Cengiz, A.; Koca, H.; Doğan, İ.; Ulutaş, E., Elit Güreşcilerde Dehidratasyon Kaynaklı Plazma Osmolaritesi,İskelet Kası Hasarı ve İnflamasyon Düzeylerinin İzlenmesi. 2. Uluslararası Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar Konferansı, 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, Spain, 2016. 60
Scientific_Meetings_009.pdf

6. Alpay, C.; Ersöz, Y.; Karagöz, Ş.; Oskouei, M., ELİT GÜREŞÇİLERDE MÜSABAKA ÖNCESİ AĞIRLIK KAYBI, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BAZI MİNERAL SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 4. Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Konferansı., 2015-05-22, 2015-05-26, Ohrid, Macedonia, 2015. 85
Scientific_Meetings_010.pdf

5. Gürses, V.; Oskouei, M.; Işık, Ö.; Ersöz, Y., Yıldız kız basketbolcularda resmi müsabaka sırasında kalp atım hızı yanıtlarının belirlenmesi. 3. Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Konferansı., 2014-05-24, 2014-05-26, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2014. 65
Scientific_Meetings_002.pdf

4. Işık, Ö.; Ersöz, Y.; Pazan, M.; Ocak, Y., Motivasyonal müziğin wingate anaerobik test performansına etkisi . 3. Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Konferansı, 2014-05-24, 2014-05-26, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2014. 85
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Ocak, Y.; Ersöz, Y.; Gümüş, H., 12 haftalık branşa özgü futbol ve futsal antrenmanlarının kan laktat seviyeleri üzerine etkilerinin incelenmesi. 3. Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Konferansı., 2014-05-24, 2014-05-26, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Oskouei, M.; Gürses, V.; Işık, Ö.; Ersöz, Y., Erkek dağcılarda farklı irtifaların Kan Glikozu ve Hematokrit Düzeylerine Koenzim Q10'nin Etkisi . 3. Uluslararası Bilim Kültürü ve Spor Konferansı, 2014-05-24, 2014-05-26, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2014. 65
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Ersöz, Y.; Bediz, C., Çoklu Beceri Spor Eğitim Programının 7 10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda Motor Gelişime Etkisi. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012-12-12, 2012-12-14, Denizli, Turkey, 2012. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

National - Abstract - Poster 12

1. Savaş, S.; Ocak, Y.; Işık, Ö.; Sever, O.; Ersöz, Y., Basketbolcuların Sezon Öncesi Ve Sezon Ortası Performans Verilerinin Değişimi. 6. Antrenman Bilimi Kongresi , 2015-06-30, 2015-07-02, Ankara, Turkey, 2015. 12
Scientific_Meetings_011.pdf

National - Manager 100

1. THE EFFECTS OF 12 WEEKS CARDIO TENNIS EXERCISE ON QUALITY OF LIFE AND ATHLETIC PERFORMANCE, BAP, Project Number: 2018-2-AP4-2968, 30000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 350

7. Obesity Prevalence According to Different Measurement Methods in University Students, BAP, Project Number: 17.KARİYER.51, 5 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

6. The Effect of Pre-Event Dehydration on Stress Hormones in Elite Wrestlers, BAP, Project Number: 16.BESYO.01, 16 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

5. Correlatıon Between Exercıse Dependence And Eatıng Attıtudes And Behavıors, BAP, Project Number: 16.KARİYER.111, 5 TL, Researcher, 2016,Completed. 50

4. Monıtorıng Of Dehydratıon Induced Plasma Osmolarıty Skeletal Muscle Damage And Inflamatıon Levels In Elıt Wrestlers, BAP, Project Number: 16.KARİYER.84, 4 TL, Researcher, 2016,Completed. 50
Projects_012.pdf

3. Short-term effect of partial sleep deprivation on sport performance and recovery, BAP, Project Number: 13.BESYO.ALTY.01, 37 TL, Researcher, 2015,Completed. 50

2. Sportive Performance Laboratory Configuration Project, BAP, Project Number: 14.BESYO.ALTY.01, 0 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

1. The Effects of Soccer on Football or Outdoor Football on Blood Lactate Levels, BAP, Project Number: 10.BESYO.01, 0 TL, Researcher, 2010,Completed. 50

International Journal [Year, Count] 12
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES , [ 2017 : 3 ] . 12
National Journal [Year, Count] 5
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECREATION AND SPORT SCIENCE , [ 2017 : 3 ] . 3
2. TURKIYE SPOR BILIMLERI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall REK 2101 Faculty of Sports Science Recreation 3-1-4
Fall REK 3102 Vocational English I College of Physical Education ... Recreation 4-0-4
Fall REK 1107 Faculty of Sports Science Recreation 2-0-2
Fall REK 2102 Faculty of Sports Science Recreation 3-0-3
Fall REK 2101 Faculty of Sports Science Recreation 3-1-4
Fall REK 2102 Faculty of Sports Science Recreation 3-0-3
Fall YON-2106 Fitness Faculty of Sports Science Sport Management 2-0-2
Fall REK 3102 Vocational English I College of Physical Education ... Recreation 4-0-4
Fall REK 1107 Faculty of Sports Science Recreation 2-0-2
Fall BES 664 Physical Fitness of Assessment and Exerc... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-2-3
Fall Tİ-BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall BES 529 Advanced Training Knowledge I Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-1-3
Fall Tİ-BES 530 Advanced Training Knowledge II Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-1-3
Fall BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ANT 3204 Sports Biomechanics College of Physical Education ... Coaching Training 1-2-2
Spring SEÇ 2201 College of Physical Education ... Recreation 2-2-3
Spring SEÇ 2201 College of Physical Education ... Recreation 2-2-3
Spring REK 2202 College of Physical Education ... Recreation 3-0-3
Spring REK 2202 College of Physical Education ... Recreation 3-0-3
Spring ANT 3204 Sports Biomechanics College of Physical Education ... Coaching Training 1-2-2
Spring Tİ-BES 509 Physical Activity, Nutrition and Weight ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring Tİ-BES 511 The Role of Exercise In The Development ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 5008 Physical Activity Practices and Health P... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Spring BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Spring Tİ-BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Spring BES 666 Exercise and Endocrine System Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall REK 2102 College of Physical Education ... Recreation 3-0-3
Fall YON-2106 Fitness College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Fall SEC 4111 Women and Elderly Sport College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Fall SEC 4111 Women and Elderly Sport College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Fall REK 1107 Faculty of Sports Science Recreation 2-0-2
Fall REK 1107 Faculty of Sports Science Recreation 2-0-2
Fall ANT 3106 Talent Selection In Sports and Physical ... College of Physical Education ... Coaching Training 3-0-3
Fall REK 2101 College of Physical Education ... Recreation 3-1-4
Fall REK 2102 College of Physical Education ... Recreation 3-0-3
Fall YON 1108 Life Long Sport Faculty of Sports Science Sport Management 1-2-2
Fall REK 2101 College of Physical Education ... Recreation 3-1-4
Fall YON-2106 Fitness College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Fall Tİ-BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall Tİ-BES 509 Physical Activity, Nutrition and Weight ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall BES 529 Advanced Training Knowledge I Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-1-3
Fall BES 653 Optimization of Sporty Performance Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring AE 108 College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 1-2-2
Spring ANT 3204 Sports Biomechanics College of Physical Education ... Coaching Training 1-2-2
Spring ANT 3203 Child and Training College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Spring ANT 2204 Uz. Special Training Program Information College of Physical Education ... Coaching Training 2-2-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring Tİ-BES 525 Foundations of Motor Development Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring Tİ-BES 513 Article Review II Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 590 Foundations of Motor Development Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 652 Exercise and Performance of Different En... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-2-3
Spring BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Spring BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall ANT 3105 Fitness and Condition Training College of Physical Education ... Coaching Training 2-2-3
Fall ANT 3106 Talent Selection In Sports and Physical ... College of Physical Education ... Coaching Training 3-0-3
Fall SEC 4111 Women and Elderly Sport College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Fall YON 1108 Life Long Sport College of Physical Education ... Sport Management 1-2-2
Fall YON-2106 Fitness College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Fall REK 1107 Fundamentals of Physical Education and S... College of Physical Education ... Recreation 2-0-2
Fall REK 1107 Fundamentals of Physical Education and S... College of Physical Education ... Recreation 2-0-2
Fall BES 595 The Role of Exercise In The Development ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall Tİ-BES 511 The Role of Exercise In The Development ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall BES 658 Help and Physical Performance Ergogenic ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ANT 3203 Child and Training College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Spring ANT 2204 Uz. Special Training Program Information College of Physical Education ... Coaching Training 2-2-3
Spring ANT 1204 Lifetime Sports College of Physical Education ... Coaching Training 1-2-2
Spring MB304 School Experience I College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 1-4-3
Spring SYO 224 Massage College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 1-2-2
Spring YON 1208 Climbing & Trecking College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Spring SYO 224 Massage College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 1-2-2
Spring MB 402 Internship College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 2-6-5
Spring SYO 224 Camping College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 1-2-2
Spring ANT 3204 Sports Biomechanics College of Physical Education ... Coaching Training 1-2-2
Spring BES 633 Advanced Respiratory Physiology Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Spring BES 590 Foundations of Motor Development Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Spring BES 562 Physiological Pschology Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 2-1-3
Spring İBES 506 Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports ... 3-0-3
Fall ANT 1104 Basics of Physical Education and Sports College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Fall ANT 3105 Fitness and Condition Training College of Physical Education ... Coaching Training 2-2-3
Fall ANT 3106 Talent Selection In Sports and Physical ... College of Physical Education ... Coaching Training 3-0-3
Fall MB 207 Child and Sports College of Physical Education ... Physical Education and Sports ... 2-0-2
Fall YON 1104 Basic of Physical Education & Sport College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Fall YON 1108 Life Long Sport College of Physical Education ... Sport Management 1-2-2
Fall BES 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall BES 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... Department of Physical Educati... 4-0-4
Fall BES 595 The Role of Exercise In The Development ... Institute of Educational Scien... Physical Education and Sports 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0