Slide background
Department of Turkish Language

Meü

Slide background
Department of Turkish Language

Meü

Slide background
Department of Turkish Language

Meü

Slide background
Department of Turkish Language

Meü

Department of Turkish Language

    Bölümümüz 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli yasa gereği Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Fakülte ve Yüksekokullarda en az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan Türk Dili dersini vermek amacıyla Üniversitemizin kuruluşunda yer almıştır.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
1. Kayalı orta, N. Andrey Makaloviç SAGALAYEV. Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler ve Semboller. (Çeviren: Ali Toraman). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-9521-09-3, 176 sayfa. MILLî FOLKLOR, 2018, 115, 189-193.
http://www.millifolklor.com/Yayin/115