Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Nurbanu Kurnaz
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Medical Sciences/Medical Microbiology Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Created
:
2015-11-11 13:26:45 .
Last Modification
:
2020-01-16 23:04:05 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2007
2014
Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2013-02-19 - 2013-02-19
National - Covered by ULAKBIM 360
2019
2. ülger, M.; Kurnaz, N.; ülger, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. Retrospective Evaluation of 38 Patients with Tuberculous Pleurisy in Mersin. TURK MIKROBIYOLOJI CEMIYETI DERGISI, 2019, 49(3), 132-139. 160 + 0
Publications_001.pdf

2016
1. Kurnaz, N. Retrospective Evaluation of One-Year Results of the Toxoplasma gondii IgG Avidity in a University Hospital. TURK MIKROBIYOLOJI CEMIYETI DERGISI, 2016, 45y, 165-169. 200 + 0
doi:10.5222/TMCD.2015.165

International - Abstract - Oral 440

6. Ülger, M.; Kurnaz, N.; Kaya, H.; Kaya, E.; Sezer, O.; Aslan, G., Mycobacterium tuberculosis Klinik İzolatlarında Amikasin, Moksifloksasin ve Kanamisin İlaç Duyarlılıklarının Araştırılması. Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Turkey, 2019. 75
Scientific_Meetings_010.pdf

5. Kurnaz, N.; Ersoy, L.; Elçi, K.; Yaltır, A.; Delialioğlu, N.; Ülger, S.; Aslan, G., Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Süreçte İzole Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Retrospektif Olarak İncelenmesi.. Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Turkey, 2019. 80
Scientific_Meetings_008.pdf

4. Kurnaz, N.; Ersoy, L.; Gültekin, E.; Delialioğlu, N.; Aslan, G., Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mikobakteri Laboratuvarı’nda İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşları ve Direnç Oranlarınının Değerlendirilmesi (Beş yıllık analiz). . Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Turkey, 2019. 90
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Kurnaz, N.; Ülger, S.; Aslan, G.; Köksal, F., Primer Anti-Tüberküloz İlaçlara Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında Ethambutol Direnci ile İlişkili embB Gen Mutasyonlarının Araştırılması. Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Turkey, 2019. 95
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Çoban, A.; Ceyhan, İ.; Uzun, M.; Genç, G.; Biçmen, C.; Özkütük, N.; Sürücüoğlu, S., Mikobakterilerin klinik örneklerden üretilmesinde AYC.2.2. besiyerinin çok merkezli değerlendirilmesi. Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, Mersin, Turkey, 2019. 10
Scientific_Meetings_011.pdf

1. Kurnaz, N.; Görgülü, Y.; Arslantürk, A.; Çalıkoğlu, M.; Aslan, G., Tüberküloz Dışı Mikobakteri- Mycobacterium intracellulare: Üç olgu. Uluslarası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Turkey, 2019. 90
Scientific_Meetings_007.pdf

International - Abstract - Poster 127

4. ÜLGER, M.; KURNAZ, N.; ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G., Retrospective Evaluation Of 38 Patients With Tuberculous Pleurisy In Mersin, Turkey. 39th Annual Congress Of The European Society Of Mycobacteriology,, 2018-07-01, 2018-07-04, DRESDEN, Germany, 2018. 40
Scientific_Meetings_002.pdf

3. GÜLTEKİN, E.; ÜLGER, M.; YABALAK, E.; KURNAZ, N.; DELİALİOĞLU, N.; GİZİR, A.; ASLAN, G., Investigation Of In Vitro Antituberculosis Activity Of The Plant Extracts From St. John?s Wort (hypericum Perforatum L.) And Aloe Vera,. 39th Annual Congress Of The European Society Of Mycobacteriology, 2018-07-01, 2018-07-04, DRESDEN, Germany, 2018. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

2. ASLAN, G.; KURNAZ, N.; ÜLGER, M.; ÖZGÜR, D.; ÜLGER, S.; UMAY, S.; DELİALİOĞLU, N., Retrospective Evaluation Of 12 Patients With Bone And Joint Tuberculosis In Mersin, Turkey. 38th Annual Congress Of The European Society Of Mycobacteriology, 2017-06-25, 2017-06-28, SİBENİK, Croatia, 2017. 32
Scientific_Meetings_003.pdf

1. ÜLGER, M.; ÖZGÜR, D.; KURNAZ, N.; AKAR, A.; KUYUCU, N.; GÜRSES, İ.; ASLAN, G., Ten Years Of Pediatric Tuberculosis: A Retrospective Study In Mersin, Turkey,. 38th Annual Congress Of The European Society Of Mycobacteriology, 2017-06-25, 2017-06-28, SİBENİK, Croatia, 2017. 30
Scientific_Meetings_004.pdf

National - Abstract - Poster 22

1. KURNAZ, N.; ÜLGER, S.; ÜLGER, M.; ASLAN, G.; EMEKDAŞ, G., İnsanlarda Rift Vadisi Atesi Virusunun Serolojik Olarak Arastırılması.. 1.ulusal Viroloji Günleri, 2016-02-25, 2016-02-28, ANKARA, Turkey, 2016. 22
Scientific_Meetings_005.pdf

National - Manager 100

1. Investigation of EmbA, embB, embC, embR and ubiA Gene Mutations Associated with Ethambutol Resistance in Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Resistant and Sensitive to Primer Anti-Tuberculosis Drugs, BAP, Project Number: 2018-3-TP3-3089, 21000 TL, Manager, Continue... 100