Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Filiz Değirmenci
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Medical Sciences/Nursing Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Internal
:
4223 .
Created
:
2015-09-03 12:54:57 .
Last Modification
:
2020-03-18 12:32:40 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
1
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2010
2016
Master Thesis

1. The relation between psychosocial health status and social support of pregnant women, Supervisor: Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Nursing Department, Mersin, Turkey, 2016.

International - SCI/SCI-Expanded category 1600
2019
2. Değirmenci, F.; Vefikuluçay yılmaz, D. . JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS GYNECOLOGY, 2019, , 1-8. 1000 + 0
10.1080/0167482X.2019.1678021

2012
1. Tekindal, B.; Tekindal, M.; Pinar, G.; Değirmenci, F.; Alan, S. Nurses' burnout and unmet nursing care needs of patients' relatives in a Turkish State Hospital. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, 2012, 18, 68-76. 600 + 38
https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2011.01989.x

Publications_003.pdf


Times Cited: 4
International - Other 100
2019
1. Değirmenci, F.; Vefikuluçay yılmaz, D.; üzel, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN HEALTH SCIENCES, 2019, 3, -. 100 + 0
International - publications.sections.8 120
2. Değirmenci, F.; Vefikuluçay yılmaz, D. An Alternative Method in the Collection of Menstrual Blood: Menstrual Cup. HACETTEPE UNIVERSITESI HEMSIRELIK FAKULTESI DERGISI, 2019, 6, 188-196. 100 + 0
10.31125/hunhemsire.630820

Publications_005.pdf

2018
1. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Güven, Y.; önen, E.; Bulut, E.; Cekic, H.; Değirmenci, F. . MEDICINE SCIENCE INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL, 2018, , 469-. 20 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8840

International - Full text - Davetli 0

1. DEĞİRMENCİ, F., PERINATOLOJI HASTASININ BAKIMI. 3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, İstanbul, Turkey, 2017. 0
https://www.sadefe.org.tr/butunlesik-saglik-ve-bakim-kongresi

International - Abstract - Oral 990

11. AKSOY, A.; BULDUM, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F., Total Abdominal Histerektomi Bilateral Salfingooferektomi Sonrası Kadınların Beden Algıları ve Benlik Saygıları arasındaki İlişki. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Salığı Hemşireliği Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Turkey, . 65

10. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; AKSU, A.; KOPTUR, A.; GÜNER EMÜL, T.; AKSOY, A.; DEĞİRMENCİ, F., Düşük Öyküsü Olan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, Ankara, Turkey, . 40

9. AKSOY, A.; AKSU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; ÜZEL, A., Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Prenatal Bağlanma İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındakı İlişki. 5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Turkey, . 60

8. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; AKSOY, A.; KOPTUR, A.; AKSU, A., SON SINIF LISANS ÖĞRENCILERININ HOMOFOBI DÜZEYLERI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERINBELIRLENMESI. 5. Uluslararası16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Turkey, . 80

7. Böğrekci, G.; Yılmaz, M.; Akdeniz Uysal, D.; Özel, A.; Açkan, F.; Yiğit, Ü.; Tekgül, N., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Muğla, Turkey, 2017. 0
http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

6. Böğrekci, G.; Akdeniz Uysal, D.; Özel, A.; Açkan, F.; Yiğit, Ü.; Tekgül, N.; Yüksel Sarı, A., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Muğla, Turkey, 2017. 0
http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

5. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; GÜNER EMÜL, T.; ÜZEL, A.; DEĞİRMENCİ, F.; KOPTUR, A.; AKSU, A.; AKSOY, A., Determination of Nursing Students Sexual Myths In Turkey. The 23rd Congress of the World Association for Sexual Health, 2017-05-28, 2017-05-31, Prag, Czech Republic, . 50

4. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; Sürmeli , Y.; Benli , M.; Suadiye, N., Attitudes of Nurses Towards Lesbians And Gays In Turkey. The 23rd Congress of the World Association for Sexual Health, 2017-05-28, 2017-05-31, Prag, Czech Republic, . 80

3. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Zeyneloğlu, S.; Değirmenci, F., Infertil Kadınların Infertiliteye Yönelik Geleneksel Uygulamaları Bilme Ve Uygulama Durumlarının Belirlenmesi. Dogu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Turkey, 2017. 65
http://www.daahk.org/daek_2017.pdf

2. DEĞİRMENCİ, F.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; ZEYNELOĞLU, S., Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Beden Imgelerinin Yasam Niteliklerine Etkisinin Ve Bu Durumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Dogu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, ADANA, Turkey, . 100

1. Değirmenci, F.; Vefikuluçay Yılmaz, D., TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2016-10-07, 2016-10-08, İzmir, Turkey, 2016. 100
http://www.kadinvecocuksagligi2016.org

International - Abstract - Poster 87

3. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNEN, E.; GÜVEN, Y.; RAVLI BULUT, E.; ÇEKİÇ, H.; DEĞİRMENCİ, F., BIR İLIN SOSYOEKONOMIK DÜZEYI DÜŞÜK ÜÇ BÖLGESINDE İLKOKULLARDA PEDICULUS CAPITIS YAYGINLIĞI VE SAĞLIK EĞITIMININ TEDAVIDE ETKINLIĞI: RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Turkey, 2017. 10
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

2. Gürel, R.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Değirmenci, F., Sarılık nedeniyle yenidogan yogun bakım ünitesinde bebegi tedavi gören annelerin emzirmeye iliskin tutumları. Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Turkey, 2016. 50

1. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A.; Aksoy, A., Postpartum Kanamayı Önlemede Fundus Kontrolü Ve Masajının Önemi. Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Turkey, 2016. 27

National - Abstract - Poster 12

1. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Aksu, A.; Aksoy, A.; Koptur, A., Gebelerin Prenatal Davranıslarının Degerlendirilmesi. Istanbul Üniversitesi 6. Kadın Dogum Günleri, 2016-12-09, 2016-12-11, İstanbul, Turkey, 2016. 12

National - Researcher 0

1. -, UNİCEF Mersin Şubesi, Project Number: 2696761, 0 TL, Researcher, 2017,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 5
1. ARCHIVES OF WOMEN'S MENTAL HEALTH , [ 2017 : 1 ] . 5
International
1. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Karma Sergiler, CNR EXPO MERSİN, European Commision, TUBİTAK, Mersin Üniversitesi, Mersin Kent konseyi,Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Toroslar Belediyesi , 2017-06-07-2017-06-08, 48 saat, MERSİN, Turkey
2. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, , , , 2017-06-07-2017-06-08, , MERSİN, Turkey
3. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, , , , 2018-09-29-2018-09-30, , MERSİN, Turkey