Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Efdal Oktay Gültekin
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Medical Sciences/Medical Microbiology Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7777 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-10-24 14:43:18 .
Last Modification
:
2018-03-01 16:01:44 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2008
MASTER DEGREE MEDICAL MICROBIOLOGY MERSIN UNIVERSITY 2010
Master Thesis

1. Investigatıng of Candida Straıns Isolated From Catheterized Patients in Terms of Possible Mini Epidemic, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Z. FEZA OTAĞ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Basic Medical Sciences Department, MERSİN, Turkey, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2011-09-26 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 350
2016
1. Direkel, .; çopur çiçek, .; Karagöz, A.; Aydoğan ejder, .; Oktay, E.; Delialioğlu, N.; özgümüş, O.; Durmaz, R. Antimicrobial Susceptibility and Molecular Characterization of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolated in an University Hospital. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2016, 50, 522-534. 350 + 0
hthttp://www.mikrobiyolbul.org/managete/fu_folder/2016-04/2016-50-4-522-534.pdftp://

Publications_003.pdf

National - Covered by ULAKBIM 370
2015
2. Kurnaz, N.; Oktay, E.; Tezcan ülger, S.; öztürk, C. Retrospective Evaluation of One-Year Results of the Toxoplasma gondii IgG Avidity in a University Hospital. TURK MIKROBIYOLOJI CEMIYET DERGISI, 2015, 45, 165-169. 170 + 0
Publications_002.pdf

1. Oktay, E.; Gülbudak, H. Investigating of Candida parapsilosis Strains Isolated from Blood Cultures of Patients in Intensive Care Unit in Terms of Mini-Epidemics. TURK MIKROBIYOLOJI CEMIYETI, 2015, 45(1), 41-47. 200 + 0
doi:10.5222/TMCD.2015.041

Publications_001.pdf

International - Abstract - Oral 30

1. Direkel, Ş.; Çiçek Çopur, A.; Karagöz, A.; Aydogan Ejder, N.; Oktay, E.; Sandallı, C.; Delialioglu, N., The Antimicrobial Susceptibility Profiles and Molecular Characterization of The Multiple Drug Resistant Acinetobacter Baumannii Isolates Isolated ın a University Hospital.. The 6th Eurasia Congress Of Infectious Diseases, 2014-09-24, 2014-09-27, ., Bosnia and Herzegovina, 2014. 30

International - Abstract - Poster 37

1. ÖZGÜR , D.; DİREKEL , Ş.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; OTAĞ, Z., Molecular Analysis By Diversilab And Antifungal Susceptibility By Yeastone Of Clinical Isolates Of Trichosporon Asahii From Turkey. 26. ECCMID, 2016-11-09, 2016-11-12, AMSTERDAM, Netherlands, 2016. 37

National - Abstract - Oral 70

2. DELİALİOĞLU , N.; GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; ÖZLEM KANDEMİR , F.; Kaya , A.; ASLAN, G., Kolistin Dirençli Klebsiella Pneumoniae Izolatlarin Klonal Ilişkisinin Rep-pcr Yöntemi Ile Belirlenmesi.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi., 2016-11-16, 2016-11-20, ANTALYA, Turkey, 2016. 32

1. GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; DİREKEL, Ş.; Elçi , K.; EMEKDAŞ , G.; OTAĞ, Z., Bir Üniversite Hastanesinde Mayaların 9 Yıllık Profili. I. Ulusal Mikoloji Günleri, 2014-09-01, 2014-09-04, ERZURUM, Turkey, 2014. 37

National - Abstract - Poster 117

8. GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN , E.; Soydan Çoban, G.; TEZCAN ÜLGER , S.; DELİALİOĞLU , N.; ASLAN, G., Acinetobacter Baumannii Izolatlarında Qace, Qace?1 Ve Cepa Antiseptik Direnç Genlerinin Araştırılması.. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, ANTALYA, Turkey, 2017. 0

7. TEZCAN ÜLGER, S.; Cordan Yazıcı , A.; ÜLGER, M.; , N.; , D.; , E.; , G., Psöriazisli Olgularda Human Papillomavirus Varlığının Araştırılması.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, ANTALYA, Turkey, 2016. 0

6. Oktay, E.; Kurnaz, N.; Çorabatır Di̇rim, C.; Delialioğlu, N., 3. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Turkey, 2015. 23

5. Otağ, Z.; Taşdemir, E.; Oktay, E.; Kuş, N.; Gürer Giray, B.; Emekdaş , G., NOCARDİA SERIOLAE ENDOFTALMİTİ. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Turkey, 2014. 16

4. Oktay , E.; Elçi , K.; Argın , A.; Otağ, Z., BİR ALTERNARİA ALTERNATA KERATİT OLGUSU. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Turkey, 2014. 23

3. Otağ , Z.; Ersöz, G.; Delialioğlu, N.; Taşdemir , E.; Gültekin, O.; Oktay, E.; Emekdaş , G., GÜVERCİNLER MASUM MU?. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Turkey, 2014. 7

2. OKTAY, E.; GÜLBUDAK, H., Rep-PCR ya da RAPD; Kateter idrar örneklerinden izole edilen C.glabrata ve C.tropicalis suşlarının klonal ilişkilerinin araştırılması çalışması. . 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, , 2013-11-09, 2013-11-13, ANTALYA, Turkey, 2013. 25

1. Otağ, Z.; Oktay , E.; Gülbudak , H.; Aslan, G.; , G., Yoğun Bakım Ünitesi hastaları hemokültürlerinden izole edilen Candida parapsilosis suşlarının hastane infeksiyonları bakımından değerlendirilmesi.. I. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İZMİR, Turkey, 2013. 21

National - Researcher 50

1. Investigation of virulence genes of Escherichia coli isolates causing urosepsis, BAP, Project Number: 2017-2-TP3-2638, 19992 TL, Researcher, 2018,Completed. 50