Slide background
Institute of Health Sciences

Meü

Institute of Medical Sciences

Enstitümüz 2547 sayılı Kanun çerçevesinde 2809 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 09.11.1999 tarihli toplantı kararı ile lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetine başlamıştır. İlk kez  1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

01Aralık 2014 tarihi itibariyle 22 Anabilim Dalında 22 yüksek lisans

Programı ile 15 doktora programı açıktır. Bu programlarda 240 yüksek lisans, 44 doktora olmak üzere toplam 284 öğrenci bulunmaktadır. Doktora öğrencilerinin %95’şi  yüksek lisans eğitimini Enstitümüzde tamamlamıştır.

45 öğrencimiz 2547 sayılı yasanın 50/d maddesi kapsamında araştırma

görevlisi kadrosunda olup,  lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra Üniversitemiz  Sağlık  Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar 292 yüksek lisans, 45 doktora olmak üzere toplam 337 öğrencimiz lisansüstü derslerini ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Çeşitli nedenlerle toplam 183 öğrencinin kaydı silinmiştir. Yurt içinde iki Üniversite ile ortak lisansüstü program yürütülmektedir.

Doktora programı olmayan Anabilim Dallarına doktora programı açma çalışmaları ile yurt içinde diğer Yükseköğretim  Kurumlarıyla ortak lisansüstü program sayısının arttırılması çalışmaları ve yurtdışı; yabancı Üniversitelerle ERASMUS kapsamında karşılıklı öğrenci hareketliliği çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.