Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Simge Yılmaz Uysal
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Pre - School Education .
BIRTH DATE
:
05 January 1985 .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-01-05 11:28:38 .
Last Modification
:
2020-09-16 21:45:06 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
NA
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
MERSIN UNIVERSITY 2007
MASTER ELEMENTARY EDUCATION MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2011
DOCTOR OF PHILOSOPHY ELEMENTARY EDUCATION MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Investigation of 5-year-old preschool children's biophilia and children's and their mothers’ outdoor setting preferences, Supervisor: Dr. Refika OLGAN, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Primary Department, Ankara, Turkey, .

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620809/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620809/index.pdf

Master Thesis

1. Pre-service and in-service preschool teachers’ views regarding creativity in early childhood education, Supervisor: Dr. Refika OLGAN, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Primary Department, Ankara, Turkey, 2011.

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613025/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613025/index.pdf

Title Institute Year
RES. ASSIST. DR. MERSIN UNIVERSITY 2017-05-02 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 0
2020
1. Yılmaz, S.; Sicim-Sevim, B. The examination of the differences in the motor proficiency skills of children practising gymnastics vs. non-sportive children. EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462. 0 + 4
Publications_006.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2014
1. Alkuş, S.; Olgan, R. Pre-service and in-service preschool teachers' views regarding creativity in early childhood education. EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919. 300 + 19
Publications_005.pdf

International - publications.sections.8 0
2020
6. Yılmaz, S.; Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G. Children's understanding of human–nature interaction after a folk storytelling session . APPLIED ENVIRONMENTAL EDUCATION AND COMMUNICATION, 2020, 19, 88-100. 0 + 5
Publications_009.pdf

5. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Yılmaz-Bolat, E. The impact of a short-term nature-based education program on young children’s biophilic tendencies. ELEMENTARY EDUCATION ONLINE , 2020, 19, 1729-1739. 0 + 1
Publications_011.pdf

4. Yılmaz, S. Preschool children's preferences to take risks in outdoor play: Turkish sample. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC RESEARCHES, 2020, 5, 580-595. 0 + 0
Publications_014.pdf

3. Yılmaz-Uysal, S. An Exploration of the Underlying Reasons of Preschool Children’s Biophilic Tendencies. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2020, 7, 114-140. 0 + 0
Publications_010.pdf

2018
2. Temiz, Z.; Yılmaz, S. Attention! School Bus. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES , 2018, 4, 276-288. 0 + 5
Publications_007.pdf

2016
1. YILMAZ, S.; OLGAN, R.; ÖZTÜRK-YILMAZTEKİN, E. Nature Connectedness and Landscape Preferences of Turkish Preservice Preschool Teachers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, 2016, 11, 8120-8142. 0 + 8
Publications_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 0
2020
5. Temiz, Z.; Ünlü-Çetin, Ş.; Yılmaz, S. Investigating Preschoolers’ Career Aspirations and Views of Their Genders. YYU EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 17, 318-350. 0 + 0
Publications_012.pdf

4. Yılmaz, S.; Yılmaz-Bolat, E.; Gölcük, İ. The Impact of an Early Childhood Environmental Education Program on Children’s Attitudes toward Environment. YYU EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 17, 557-578. 0 + 0
Publications_013.pdf

2017
3. Yılmaz, S.; Olgan, R. An Investigation of Preschool Children’s Affinity Towards Nature (Biophilia) . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 13, 1106-1129. 0 + 9
Publications_004.pdf

2016
2. Yılmaz, S. Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childhood Education. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2016, 12, 423-437. 0 + 18
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17399/182108

Publications_002.pdf

1. YILMAZ, S. The importance of listenning the voices of children from their immediate outdoor environments of their early childhood centers. KTU SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2016, 6, 187-207. 0 + 0
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/bitstream/123456789/227/1/Tam%20Metin.pdf

Publications_003.pdf

International - Chapter(s) in Book 83
1. Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G.; Yılmaz, S. Children and Mother Nature: Storytelling for a Glocalized Environmental Pedagogy, ISBN: 9789004399808, BRILL/SENSE , Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 120 Page, English, Leiden, Netherlands, 2019. 83
National - Chapter(s) in Book 375
1. Karaarslan-Semiz , G.; Yılmaz, S. Early Childhood Sience Education, ISBN: 9786052234877, Eğiten Kitap, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 534 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 125
https://www.egitenkitap.com/urun/erken-cocuklukta-fen-egitimi-ed-asiye-parlak-rakap
2. Yılmaz, S. Essential Subjects and Contemporary Issues in Early Childhood Science Education, ISBN: 9786050331332, Nobel akademik yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 336 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 250
International - Full text - Oral 0

2. Özdemir, S.; Çığ, O.; Yılmaz, S., Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 0

1. Yılmaz, S.; Derr, V., Çocukların ve gençlerin şehirlerinde çevresel kararlar alabilmeleri için etkili iletişim araçları. 2015 İletişim ve Çevre Konferansı, 2015-06-11, 2015-06-14, Boulder , United States of America, 2015. 0
https://theieca.org/coce2015

International - Abstract - Oral 0

23. Yılmaz, S.; Eyüboğlu, S., Gelişmekte Olan Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 2020-01-03, 2020-01-05, Adana, Turkey, 2020. 0

22. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Yılmaz-Bolat, E., Doğa Temelli Eğitim Uygulamalarının Etkililiğinin Çocukların Biyofilik Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Turkey, 2019. 0

21. Yılmaz-Bolat, E.; Yılmaz, S.; Çığ, O., Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Ücretsiz Dağıtılan El Ele I-II-III Kitapları’nın Çocukların Gelişim Alanları Açısından İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Turkey, 2019. 0

20. Yılmaz, S.; Çığ, O., Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 6. Uluslararası Avrasyalı Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019-06-19, 2019-06-21, Ankara, Turkey, 2019. 0

19. Çığ, O.; Yılmaz, S., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Babalarının Riskli Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Avrasyalı Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, 2019. 0

18. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Oğuz, V., Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme motivasyonlarının araştırılması. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 0

17. YILMAZ, S., Okul öncesi dönem çocuklarının açık alanda risk alma tercihlerinin araştırılması. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Turkey, 2018. 0

16. Temiz, Z.; Yılmaz, S., İlkokulda bulunan anaokullarının ve okul öncesi eğitim kurumlarının dış ortamlarının araştırılması. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi: EJER 2018, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Turkey, 2018. 0

15. Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G.; Yılmaz, S., Hikayeler Ekolojik Bir Bakış Açısı Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olur? Türk Çocuklarıyla Yerli Bir Hikaye Anlatma Oturumu. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Turkey, 2018. 0

14. Yılmaz, S.; Şahin, V., Açık Alan Oyularının Çocuk Televizyon Kanallarındaki Yeri: Bir İçerik Analizi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Turkey, 2017. 0
https://okuloncesikongresi2017.org/

13. Yılmaz, S.; Olgan, R., 5 Yaşındaki Okul Öncesi Çocukların Açık Alan Tercihlerinin Araştırılması. 5. Uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Turkey, 2017. 0
https://okuloncesikongresi2017.org/

12. Çetinkaya-Aydın, G.; Sicim-Sevim, B.; Yılmaz, S., Erken Çocukluk Eğitiminde FeTeMM Öğretimi: Türkiye'den Bir Örnek. ECER 2017 Kopenhag, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Denmark, 2017. 0
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

11. YILMAZ, S.; Sicim, B.; Çetinkaya-Aydın, G., Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarının Bilgi, Tutum, Kaygı ve Sorumluluk Açısından Araştırılması. 2017 ERPA: Uluslararası Eğitim Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Budapest, Hungary, 2017. 0
http://www.erpacongress.com/

10. Alkuş (Yılmaz), S.; Öztürk-Yılmaztekin, E.; Olgan, R., Türk Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıkla İlgili İnançları. 2013 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Turkey, 2. 0

9. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Kirazcı, S., Jimnastik Yapan 5 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Motor Beceri Düzeylerinin Aynı Yaş Grubundaki Jimnastik Yapmayan Akranları ile Karşılaştırılması. 65. OMEP Dünya Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-15, Şangay, China, 2013. 0

8. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R.; Öztürk-Yılmaztekin, E., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Doğal Çevreye Bağlılıklarının ve Açık Alan Tercihlerinin Araştırılması: Türkiye Örneği. 65. OMEP Dünya Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-13, Şangay, China, 2013. 0

7. Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenleri için sınıf dışı aktivitelerin çocuk gelişimine etkisi ölçeği. 2012 ECER Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2012-09-17, 2012-09-21, Cadiz, Spain, 2012. 0

6. Sicim, B.; Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine ve bilimin doğasına yönelik tutumları. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Turkey, 2012. 0

5. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık ile Ilgili Görüşleri. Küçük Çocukların Eğitimi için Ulusal Kuruluş: NAEYC 2011 Yıllık Konferansı , 2011-11-02, 2011-11-05, Florida, United States of America, 2011. 0

4. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilime Karşı Tutumları ve Fen Aktiviteleri ile Ilgili Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 2011 ECER- Eğitim Araştırmaları ile ilgili Avrupa Konferansı, 2011-09-12, 2011-09-16, Berlin, Germany, 2011. 0

3. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim ile ilgili görüşleri. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, Konya, Turkey, 2010. 0

2. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Yaratıcılığa Karşı Tutumları. 2010 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finland, 2010. 0

1. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Yaratıcılığa Karşı Tutumları. 12. yıllık uluslararası eğitim konferansı, 2010-05-24, 2010-05-27, Atina, Greece, 2010. 0

International - Abstract - Poster 0

2. Temiz, Z.; Yılmaz, S., Dikkat! Okul Servisi. ECER 2017 Kopenhag, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Denmark, 2017. 0
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

1. YILMAZ, S.; OLGAN, R., Okul öncesi dönemdeki çocukların doğaya yakınlığının (doğa sevgisi) araştırılması: Türkiye örneklemi. 12. Nitel Araştırma Kongresi, 2016-05-18, 2016-05-21, Chicago, United States of America, 2016. 0
http://icqi.org/wp-content/uploads/2016/03/QI2016-Second-Preliminary-Program.pdf

National - Abstract - Oral 0

1. Kurt-Birel, G.; Gök, G.; Yılmaz, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın STEM Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, 2018. 0

National - projects.gorevler.8 0

1. My Best Teacher is Nature: Nature Based Early Childhood Education Practices, TÜBİTAK, Project Number: 399905, 0 TL, projects.gorevler.8, 2018,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 32
1. BARTıN ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
2. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
3. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 3 ] . 12
4. ULUSLARARASı ERKEN ÇOCUKLUK EğITIMI ÇALışMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
5. İLKöğRETIM ONLINE (ELEMENTARY EDUCATION ONLINE) , [ 2019 : 1 ] . 4
6. İLKöğRETIM ONLINE (ELEMENTARY EDUCATION ONLINE) , [ 2020 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 3
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. YUZUNCU YIL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
3. YUZUNCU YIL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 1
International
1. University of Colorado, Boulder , 2014-08-02 - 2015-07-01, Boulder, United States of America.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Fall OÖÖ409 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Fall OÖP409 Environmental Education Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OEB201 Science Education In Early Childhood Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ315 Environmental Education and Sustainabili... Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ315 Environmental Education and Sustainabili... Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖE 521 Open Space Education Models and Applicat... Institute of Educational Scien... Classroom Education ( Master ) 3-0-3
Fall OÖE 522 As An Alternative Educational Approach: ... Institute of Educational Scien... Classroom Education ( Master ) 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OÖÖ410 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Spring OÖÖ404 Research In Preschool Education - II Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Spring GKZ008 Community Service Practices Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Spring OÖÖ312 Practice For Service To Society Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Spring OÖÖ312 Practice For Service To Society Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Spring OÖP204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖÖ204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring OÖÖ204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖP204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring OÖÖ214 Art Activities In Preschool Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖÖ214 Art Activities In Preschool Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring OEB002 Children and Media Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖÖ404 Research In Preschool Education - II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Spring Scientific Research Methods Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 2-0-0
Fall OEB201 Science Education In Early Childhood Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ315 Environmental Education and Sustainabili... Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ315 Environmental Education and Sustainabili... Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OEB203 Mathematics Education In Early Childhood Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ409 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OEB002 Children and Media Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Fall Scientific Research Methods Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OÖP204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖP214 History of Culture and Art Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring OÖÖ204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring OÖÖ206 Mathematics Education In Preschool Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring OÖÖ404 Research In Preschool Education - II Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Spring OÖÖ410 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching 2-6-5
Spring OÖP206 Mathematic Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring OÖP214 History of Culture and Art Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring OÖÖ204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖÖ206 Mathematics Education In Preschool Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖÖ404 Research In Preschool Education - II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Spring OÖP204 Literature For Children Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖÖ209 School Experience Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-4-3
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2
Fall OÖÖ409 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP409 Environmental Education Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ205 Child and Media Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ209 School Experience Faculty of Education Pre - School Teaching 1-4-3
Fall OÖÖ315 Environmental Education and Sustainabili... Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP405 Research Project I Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Fall OÖÖ403 Research In Preschool Education - I Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Fall OÖÖ409 Practice For Teaching I Faculty of Education Pre - School Teaching 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring SNF410 Teaching Practice Faculty of Education Primary School Teaching 2-6-5
Spring OÖP404 Research Project II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 1-2-2