Slide background
Mersin Üniversitesi

  Feride Ercan Yalman
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Science Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-3412815 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-09-09 14:34:26 .
Last Modification
:
2021-12-09 23:26:35 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2007
2013
Doctorate Thesis

1. Proposal for A Model Development in Dıagnosıng of Gifted Students in the Field of Science, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Salih Çepni, Abant İzzet Baysal University, Graduate School of Education Sciences, Primary Department, Bolu, Turkey, .

Master Thesis

1. VIEWS ON 2004 4TH AND 5TH GRADES SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE INSTRUCTION PROGRAM , Supervisor: Dr. Prof. Dr. Salih Ateş, Abant İzzet Baysal University, Graduate School of Social Sciences, Primary Department, Bolu, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
. . . 2014-09-05 - 2015-12-05
International - Covered by Other International Indexes 400
2020
4. ULUM, E. 7th Graders’ Experiences in Preparing Digital Stories on Science Issues. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SPECTRUM, 2020, 2, 1-24. 0 + 0
2019
3. CURA, G.; ERCAN YALMAN, F. Investigating Science Teacher Candidates’ Use of InterDisciplinary Instructional Approach. ONLINE FEN EGITIMI DERGISI, 2019, 4, 131-153. 200 + 0
2018
2. ULUM, E.; ERCAN YALMAN, F. Examining the Effects of Preparing Digital Storytelling in Science and Technology Course on the Academically Inadequate Students Spending Much Time on Computers . NECATIBEY EGITIM FAKULTESI ELEKTRONIK FEN VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2018, 12, 305-335. 200 + 0
http://http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/index.

2011
1. ERCAN, F. Identification of Teacher Candidates’ Skills In Designing Experiments with Various Assessment Tools. WESTERN ANATOLIA JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2011, Special Issue, 231-238. 0 + 0
Publications_002.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. BİÇER, A.; ERCAN YALMAN, F. Development of students’ views on the demarcation between science and pseudoscience . TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, 2021, 10, 211-236. 300 + 0
10.19128/turje.907117

National - Covered by ULAKBIM 600
2021
3. SAYGILI, P.; ERCAN YALMAN, F. Investigation of the Effect of Game-Based Learning Method on Scientific Process Skills in Preschool. MILLI EGITIM, 2021, 50, 7-26. 200 + 0
10.37669 milliegitim. 755100

Publications_006.pdf

2. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S. Self-Perception and Self-Awareness of Gifted Students in Scientific Creativity and Problem Solving. VAN YUZUNCU YIL EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2021, 18, 852-881. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/59626/938725

Publications_004.pdf

2020
1. ÖZYURT, Ö.; ERCAN YALMAN, F. Identifying Cognitive Structure Related to Renewable Energy Using Word Association Test: The Mersin Province Case . INONU UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 21, 1-19. 200 + 0
National - Other 175
4. TEKGÖZ, S. Science Teachers' Views on Nuclear Power Plants: Akkuyu Sample. MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 7, 144-158. 0 + 0
2019
3. ÇİMEN, R.; ERCAN YALMAN, F. Determination of Preservice Science Teachers’ Reasoning Skills By Means of TIMSS Questions. FEN BILIMLERI OGRETIMI DERGISI, 2019, 7, 27-50. 100 + 0
2016
2. OĞURLU, Ü.; KAYA, F.; ERCAN YALMAN, F.; AYVAZ, Ü. Üstün Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi. MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION, 2016, 12, 0-0. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.98468

Publications_003.pdf

2010
1. ERCAN, F. Observation of cognitive structure and conceptual changes through word associations tests. TURK FEN EGITIMI DERGISI, 2010, 7, 136-154. 0 + 134
Publications_001.pdf

International - Full text - Oral 800

8. KURŞUN, N.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Fen Eğitimi Dergilerinin 2014-2019 Yılları Arasındaki Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, 2019. 200

7. ÇİMEN, R.; ERCAN YALMAN, F., TIMSS Soruları ile Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Akıl Yürütme Becerilerinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2019-04-12, 2019-04-14, İzmir, Turkey, 2019. 200

6. BİÇER, A.; ERCAN YALMAN, F.; ÇİMEN, R., 8. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerilerinin TIMSS Soruları Aracılığı İle İncelenmesi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi,, 2019-04-12, 2019-04-14, İzmir, Turkey, 2019. 200

5. KURŞUN, N.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konuları Algılama Biçimlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2019-04-02, 2019-05-04, İzmir, Turkey, 2019. 200

4. TAŞDERE, A.; ERCAN, F., Reflections of New Approaches Adopted in the Field of Assessment and Evaluation in Science and Technology Teaching Programs. 4th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, Barselona, Spain, . 0

3. ERCAN, F., School Administrators’ Views Regarding Science and Technology Teaching Programs. The International Conference on Measurement and Evaluation in Education, 2011-10-09, 2011-10-12, Penang, Malaysia, . 0

2. ERCAN, F., Student Perceptions and Solutions About the Matters of Environment. The 2nd International Geography Symposium, 2010-06-02, 2010-06-05, Antalya, Turkey, . 0

1. TAŞDERE, A.; ERCAN , F., Identiying the Skills of Classrom Teacher Candidates in Identification and Control of Variables by Using Various Assessment Tools. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, Girne, TRNC, 2009. 0

International - Full text - Poster 0

1. TAŞDERE, A.; ERCAN, F., The Effect of Laboratory Teaching Designed on Inquiry-Based Learning on The Views Regarding Science Process Skills: Turkey Sample. Science and Mathematics Education Conference, 2010-09-16, 2010-09-17, Dublin, Ireland, . 0

International - Abstract - Oral 400

6. KILIÇ, M.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Sosyobilimsel Konularin Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterliklerinin İncelenmesi . 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi,, 2020-11-19, 2020-11-22, Bursa, Turkey, 2020. 100

5. KILIÇ, M.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bir Literatür Taraması: Türkiye Örneklemi. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Turkey, 2017. 100

4. TEMEL, A.; ERCAN, F.; TAŞDERE, A., Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Fen Alanındaki Sosyobilimsel Konularla ilgili Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi. III. INES Education and Social Science Congress, 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Turkey, . 0

3. CENK, A.; TEMEL, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretm 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Konusunda İkilem Kartları ve Eğitsel Oyunlar Kullanılarak Kavramsal Değişimin Belirlenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi , 2017-09-14, 2017-09-16, Uşak, Turkey, 2017. 100

2. CENK, A.; TEMEL, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde İkilem Kartları ve Eğitsel Oyunlar Kullanılarak Kavramsal Değişimlerinin Belirlenmesi. 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2017-09-11, 2017-09-14, UŞAK, Turkey, 2017. 100
http://www.ertecongress.org/tr_TR/

1. Kılıç, M.; ERCAN, F.; TAŞDERE, A., Investigation How Science Teachers Perceive Socio-Scientific Issues. 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Turkey, . 0

National - Full text - Oral 0

1. ERCAN, F.; AKBABA ALTUN, S., İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, 2005-11-14, 2005-11-16, , Turkey, . 0

National - Abstract - Oral 192

11. DELEN, K.; CENK, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Karışımların Ayrıştırılması Konusunda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Ankara, Turkey, 2019. 50

10. ARI, B.; CENK, A.; ERCAN YALMAN, F., Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Kazalarına Karşı Alan Bilgisi Ve Müdahale Yeterliliğinin İncelenmesi. 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Ankara, Turkey, 2019. 50

9. CENK, A.; ERCAN, F., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konularda Mikro Öğretim Uygulaması ve Uygulama Süreci İle İlgili Görüşleri. XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, 2018. 0

8. ERCAN, F.; ÇİMEN, R.; İSTANBULLU, Y., Öğretmenlerin Kavram Yanılgılarını Gidermede Kullanılan Teknikler Hakkındaki Bilgilerin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, . 0

7. KILIÇ, M.; ERCAN, F., Heyelan ve Erozyon Konusunda Geliştirilen Rehber Materyallerin Öğrencilerin Bilişsel Yapılarına Etkisi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, . 0

6. GÜÇLÜ ÖNEL, S.; ERCAN, F., Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında FETEMM ile Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, 2018. 0

5. KAVACIK, İ.; ERCAN, F.; ÖZDEMİR, H.; ÇİMEN, R., Fen Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları ile İlgili 2000 2016 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bir Literatür Taraması. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Turkey, 2016. 0

4. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Alanındaki Yeteneklerini Belirleme Testinin Geliştirilmesi. XII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Turkey, 2016. 50

3. ERCAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Alanında Yeteneklerini Belirleme Testinin Geliştirilmesi. XII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, , Turkey, . 0

2. KAVACIK, İ.; ERCAN YALMAN, F.; ÇİMEN, R.; ÖZDEMİR, H., Fen Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları ile İlgili 2000-2016 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Literatür Taraması . XII.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Turkey, 2016. 42

1. ERCAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları. XI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi., 2014-09-11, 1914-09-14, ADANA, Turkey, . 0

National - Researcher 50

1. ., TÜBİTAK, Project Number: 4004, 508 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

Supervised Master Theses 1000

6. Aybike Gökçehan CENK, The Examinatıon of Pre-Service Science Teacher’s Argumentation Skills in Socioscientific Subjects: The influence of the Context, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Pınar SAYGILI, Investıgatıon of The Effect Of Game-Based Learning Method on Scientific Process Skills in Preschool, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Mürşide KILIÇ, Science Teachers' Views on How to Teach Socioscientific Issues and Investigating How These Subjects are Taught in Educational Setting, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

3. Rabia ÇİMEN, Identifying Science Teacher Candidates’ Logical Thinking (Reasoning) Skills Through Tımss Items, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Emel ULUM, The Experiences of the 7th Grade Students in Preparing Digital Stories in Science Courses, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Özge Gül ELMAS, ., Graduate School of Education Sciences, Mersin University, 2018, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 8
1. TURKISH SCIENCE EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 4
2. TURKISH SCIENCE EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 6
1. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 3
2. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 1
3. MILLI EGITIM DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
4. ULUDAG UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
1. , Member No: ., Turkey, 2014-06-19-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall FBA201 Science and Learning Approaches Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall FBS003 Misconceptions In Science Teaching Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall FBA301 Science Teaching I Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall FEN405 Specific Instruction Methods II Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FBA201 Science and Learning Approaches Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FBS003 Misconceptions In Science Teaching Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring GKZ008 Community Service Applications Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN422 Special Topics In Science Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN314 Specific Instruction Methods I Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall FBA201 Science and Learning Approaches Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall FEN405 Specific Instruction Methods II Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN314 Specific Instruction Methods I Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Spring FEN422 Special Topics In Science Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 538 Mixed Research Methods In Science Educat... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall FEN405 Specific Instruction Methods II Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN314 Specific Instruction Methods I Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring FEN422 Special Topics In Science Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN405 Specific Instruction Methods II Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FEN409 Scientific Research Methods Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEN422 Special Topics In Science Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Fall FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN422 Special Topics In Science Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring SNF302 Instruction of Science and Technology I Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring FEN 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FEN 528 Misconception In Science Education and S... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Institute of Educational Scien... Science Education 3-0-3
Spring FEN 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring TEZ Thesis Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall SNF301 Instruction of Science and Technology I Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SNF302 Instruction of Science and Technology I Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring FEN310 Practise For Service To Society Faculty of Education Science Teaching 1-2-2
Spring FEN408 Teaching Practise Faculty of Education Science Teaching 2-6-5
Spring FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Spring FEN 528 Misconception In Science Education and S... Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall SNF301 Instruction of Science and Technology I Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall SNF301 Instruction of Scicence and Technology I Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Fall FEN407 School Experience Faculty of Education Science Teaching 1-4-3
Fall OÖP307 Science Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Science Teaching 1-0-1
Fall FEN 529 Qualitative Research In Science Educatio... Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall FEN 528 Misconception In Science Education and S... Graduate School of Educational... Primary Education 3-0-3
Fall FEN 581 Seminar Graduate School of Educational... Primary Education 1-0-1
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5