Slide background
Mersin Üniversitesi

  Diğdem Lafçı
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Fundamentals of Nursing .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-342-3606060/76766 .
Created
:
2015-06-18 10:03:03 .
Last Modification
:
2018-05-22 11:50:35 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2009
2014
Doctorate Thesis

1. The effect of aroma massage on constipation in elderly, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI, Atatürk University, Graduate School of Health Sciences, Fundamentals of Nursing Department, Erzurum, Turkey, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Master Thesis

1. Effect of the music on the sleeping quality of cancer patients, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Gürsel ÖZTUNÇ, Çukurova University, Graduate School of Health Sciences, Nursing Department, Adana, Turkey, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Title Institute Year
NURSE CUKUROVA UNIVERSITY BALCALI MEDICAL FACULTY HOSPITAL 2005-03-13 - 2007-01-01
RESEARCH ASSISTANT GAZIANTEP UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES 2007-01-10 - 2015-10-16
DR. OGR. UYESI MERSIN UNIVERSITY 2015-11-02 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ASSISTANT PROFESSOR NURSING PRINCIPLES HEAD OF DEPARTMENT MERSIN UNIVERSITY HEALTH HIGH SCHOOL 2017-03-26 - 2017-03-26
International - SCI/SCI-Expanded category 2300
2020
3. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N.; Yıldız, E. Relationship Between Death Anxiety of Turkish Nurses and Their Attitudes Toward the Dying Patients. OMEGA - JOURNAL OF DEATH AND DYING, 2020, 82, 128-140. 850 + 0
http://https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0030222819895122

Publications_010.pdf

2019
2. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; RAVLI BULUT, E.; PEKER, E. Comparison of Interactive Education Versus Fluorescent Concretization on Hand Hygiene Compliance Among Primary School Students: A Randomized Controlled Trial. THE JOURNAL OF SCHOOL NURSING, 2019, 35, 337-347. 700 + 0
http://https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059840518785447

2018
1. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; YILDIZ, E. An Evaluation of The Effectiveness of Nursing Students' Hand Hygiene Compliance: A Cross-Sectional Study. NURSE EDUCATION TODAY, 2018, 65, 218-224. 750 + 0
http://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0260691718300996?token=D3F9E9889A97A14684893AB8E190D5773843D7391C6B4FD5EBE5B3679E851B0F6EC2910465780222D6F2C4E8F37B345F

Publications_002.pdf

International - Covered by Other International Indexes 1000
2017
5. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N. Complementary and integrative care practices in symptom management in breast cancer patients. NURSING AND PALLIATIVE CARE, 2017, 2, 1-4. 200 + 0
http://http://www.oatext.com/pdf/NPC-2-150.pdf

Publications_001.pdf

2015
4. Lafçı, D.; Öztunç, G. The relationship between time management skills with the anxiety levels of nursing students. GAZIANTEP MEDICAL JOURNAL, 2015, 21(3), 164-171. 200 + 0
3. Lafçı, D.; Öztunç, G. The Effect of Music on The Sleep Quality of Breast Cancer Patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2015, 8(3), 633-640. 200 + 0
2014
2. Lafçı, D.; Erdem, E. Traditional practises regarding mother and infant care of 15-49 year old married women in the postpartum period. GAZIANTEP MEDICAL JOURNAL, 2014, 20(3), 226-236. 200 + 0
1. Pehlivan, S.; Lafçı, D. Altruism levels of nursing students. GAZIANTEP MEDICAL JOURNAL, 2014, 20(1), 29-34. 200 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 385
2020
2. LAfcı, D. Constipation and Aroma Massage in Elderly Individuals. BEZMIALEM SCIENCE, 2020, 8, 451-456. 100 + 0
http://http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_41742/BezmialemScience-8-451-En.pdf

Publications_005.pdf

1. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Akkaya, K.; Çolak, G. The Impact of Moral Sensitivities and Professional Values of Nursing Students on Care Perception. BEZMIALEM SCIENCE, 2020, 8, 344-356. 285 + 0
http://http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_41747/BezmialemScience-8-344-En.pdf

Publications_007.pdf

National - Covered by ULAKBIM 1560
2020
8. Çeçen, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E. Investigation of the relationship between nursing department students’ professional personality types and attitudes towards profession. SAGLIK AKADEMISYENLERI DERGISI, 2020, 7, 169-174. 200 + 0
httphttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870708://

Publications_006.pdf

7. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Toru, F.; Karakaya, D. Care burden in cancer patients and its effect on caregivers. SAGLIK AKADEMISYENLERI DERGISI, 2020, 7, 105-113. 190 + 0
http://https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1189271

Publications_004.pdf

2018
6. LAFCI, D. Breast Cancer, Sleep and Music Therapy. ULUDAG UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2018, 44, 61-64. 200 + 0
Publications_003.pdf

2016
5. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Demiray, G. Viewpoints of Physicians and Nurses Working in Surgical Clinics on Teamwork. SAGLIK VE HEMSIRELIK YONETIM DERGISI, 2016, 2(3), 55-64. 200 + 0
2015
4. Karadağ, G.; Lafçı, D. SMOKING STATUS OF NURSING STUDENTS' AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS. ERCIYES UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI FAKULTESI DERGISI, 2015, 3(1), 1-15. 200 + 0
2014
3. Lafçı, D.; Öztunç, G.; Alparslan, Z. DETERMINING THE DIFFICULTIES THAT PARENTS OF MENTALLY RETARDED CHILDREN ENCOUNTER. GUMUSHANE UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , 2014, 3(2), 723-735. 200 + 0
2. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Demiray, G.; Yaman, M. How Nurses Working in the Surgery Clinic Perceive Organizational Culture?. SAGLIK VE HEMSIRELIK YONETIM DERGISI, 2014, 1(2), 13-24. 170 + 0
1. Lafçı, D. THE KNOWLEDGE LEVEL AND USING OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE THERAPIES OF THE HEALTH PERSONAL WHO WORKING AT HOSPITALS . GUMUSHANE UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , 2014, 3(4), 1-18. 200 + 0
International - Chapter(s) in Book 500
1. Lafcı, D.; Yıldız, E. Sağlık Profesyonelleri için İletişim, ISBN: 9786257795265, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 411 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2020. 500
https://www.akademisyen.com/tr/
International - Full text - Oral 600

1. LAFCI, D.; TORU, F.; YILDIZ, E., Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları, Empati Düzeyleri ve Arasındaki Ilişki. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Turkey, 2017. 200
http://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5054/2370

International - Abstract - Oral 840

7. TORU, F.; LAFCI, D., Meme kanserli hastalarda kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün anksiyete ve hasta memnuniyetine etkisi. 5. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Turkey, 2019. 100

6. TORU, F.; LAFCI, D., Meme kanserli hastalarda kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün anksiyete ve hasta memnuniyetine etkisi. 5. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Turkey, 2020. 100

5. YILDIZ, E.; TORU, F.; LAFCI, D., Kanser Hastalarında Ağrıya Yönelik Palyatif Yaklaşımlar. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 2018-05-11, 2018-05-13, Manisa, Turkey, 2018. 100
http://www.mcbu.edu.tr/x-9ec48546-2294-4ae7-96ba-a4102dba076b

4. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N.; Yıldız, E., Hemşirelerin Ölüm Kaygısı İle Ölümcül Hastaya Tutumu Arasındaki İlişki. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 2018-05-11, 2018-05-13, Manisa, Turkey, 2018. 85
http://www.mcbu.edu.tr/x-9ec48546-2294-4ae7-96ba-a4102dba076b

3. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Hayatın Anlamına ve Yönelik Görüşlerinin Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 85
http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Kanserli Hastalarda Bakım Yükü. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Turkey, 2018. 95
http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

1. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Akkaya, K.; Çolak, G., Hemşire Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlıklarının ve Profesyonel Değerlerin Bakım Algısına Etkisi. “ULUSLARARASI HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK KONGRESİ, 2017-09-11, 2017-09-12, İzmir, Turkey, 2017. 95
Scientific_Meetings_005.pdf

International - Abstract - Poster 460

11. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E., Alzheimer Hastalarında Evde Bakım Hizmetinde Hemşirenin Rolü. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 50
http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

10. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; PEHLİVAN, S., Hemşirelerin Palyatif Bakım İle İlgili Görüş ve Uygulamaları. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Burdur, Turkey, 2018. 50
http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

9. PEVLİVAN, S.; LAFCI, D.; KARAKAYA, D., Diyabetik Ayak Yarasında Kullanılan Yara Bakım Ürünlerinin Yara İyileşmesine Etkisi. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Turkey, 2018. 50
http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

8. YILDIZ, E.; LAFCI, D.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Hemodiyalize Giren Hastalarda Semptom Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı ve Bütünleşik Terapi Yaklaşımları. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Turkey, 2018. 42
http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

7. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E.; KARAKAYA, D., Diyabet Hastalarında Özbakım Bilincinin Gelişmesi. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Turkey, 2018. 42
http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

6. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F., Kültürel Bakım ve Empati. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Turkey, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

5. Öncü, E.; Köksoy, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE EL HİJYENİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Turkey, 2017. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

4. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; YILDIZ, E., Hemşirelik öğrencilerinde el hijyeni uygulamlarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Turkey, . 37

3. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona aEtkisi. 2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-26, İstanbul, Turkey, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

2. Dağ, M.; Çuhadar, D.; Pehlivan, S.; Pehlivan, Y.; Kadayıfçı, A., Hopelessness, Loneliness, And Social Support In Patients With Chronic Hepatitis B And C. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, 2013-10-31, 2013-11-02, İstanbul, Turkey, 2013. 0

1. Karadağ, G.; Lafçı, D., Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 12th World Congress on Public Health, 2009-04-27, 2009-05-01, İstanbul, Turkey, 2009. 50

National - Full text - Oral 85

1. YILDIZ, E.; LAFCI, D.; TORU, F.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Bireylerin Yaşam Kaliteleri İle Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazır Oluşlukları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ / 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) , 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 85
http://ihslc.mehmetakif.edu.tr

National - Abstract - Oral 427

10. Lafçı, D.; Ünal, K.; Köçkar, Ç.; Ağaçdiken, S.; Çetinkaya, E., Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Empati Düzeyi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Turkey, 2014. 45

9. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Demiray, G., Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Turkey, 2011. 50

8. Kara Kaşıkçı, M.; Lafçı, D.; Ağaçdiken, S., Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Turkey, 2010. 50

7. Lafçı, D.; Öztunç, G.; Alparslan, Z., Zihinsel Engelli Çocukların (Mental Retardasyonlu Çocukların) Anne ve Babalarının Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2009-11-16, 2009-11-19, Ankara, Turkey, 2009. 50

6. Lafçı, D.; Erdem, E., 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Turkey, 2009. 50

5. Lafçı, D.; Kayaaslan, H., Entegre Programında Hemşirelik Esasları Dersi Alan Öğrencilerin Klinik Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Ulusal & Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2009-06-04, 2009-06-06, Ankara, Turkey, 2009. 50

4. Çuhadar, D.; Pehlivan, S.; Özlem, U.; Nimet, O.; Lafçı, D., Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Turkey, 2007. 25

3. Çuhadar, D.; Uçan, Ö.; Pehlivan, S.; Ovayolu, N.; Lafçı, D., Ameliyathanede ve Cerrahi Yoğun Bakımda Bulunan Hastaların Yakınlarının Kaygı Düzeyleri. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Turkey, 2007. 25

2. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Uçan, Ö.; Ovayolu, N.; Çuhadar, D., Hastanede Yatan Hastaların Ameliyat Sonrası Uyku Kalitesi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Turkey, 2007. 45

1. Demirel, M.; Nalbant, H.; Lafçı, D.; Çiplioğlu, P., Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslekleri İle İlgili Bilgi ve Tutumları. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2004-04-29, 2004-04-30, Edirne, Turkey, 2004. 37

National - Abstract - Poster 601

27. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Vatansever, N., Meme Kanserli Hastalarda Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım Uygulamaları. 5. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu, 2016-06-28, 2016-07-01, Bursa, Turkey, 2016. 25

26. Lafçı, D.; Çuhadar, D.; Pehlivan, S., Bakımda Tele Hemşirelik Uygulaması. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, 2015-11-05, 2015-11-06, Bursa, Turkey, 2015. 25

25. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Çuhadar, D., Hemşirelerde İş Doyumu. III. Hemşirelikte Güncel sorunlar ve Yaklaşımı, 2015-11-05, 2015-11-06, Bursa, Turkey, 2015. 25

24. Ağaçdiken, S.; Mumcu Boğa, N.; Özdelikara, A.; Ünal, K.; Lafçı, D., Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engellerin Değerlendirilmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Turkey, 2014. 12

23. Ağaçdiken, S.; Ünal, K.; Lafçı, D.; Özdelikara, a.; Mumcu Boğa, N., Hemşirelerde Özgecilik ve Tükenmişlik. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Turkey, 2014. 17

22. Ünal, K.; Ağaçdiken, S.; Lafçı, D.; Özdelikara, A.; Mumcu Boğa, N., Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Turkey, 2014. 17

21. Lafçı, D.; Ağaçdiken, S.; Ünal, K.; Özsoy, E.; Seçkin, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Sorumluluk Tutum Bilinci, Problem Çözme Becerisi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2014-05-01, 2014-05-03, Trabzon, Turkey, 2014. 22

20. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Etik Hakkındaki Bilgi ve Deneyimleri. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-27, 2012-09-29, İstanbul, Turkey, 2012. 25

19. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Yataklı Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Personelinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-27, 2012-09-29, İstanbul, Turkey, 2012. 25

18. Gürdil, S.; Bilsin, e.; Lafçı, D., Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğinin Güçlü Yanları Hakkındaki Düşüncelerinin Saptanması. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Turkey, 2012. 25

17. Bilsi, E.; Gürdil, S.; Lafçı, D., Hemşirelerin Hemşirelik Yönetmeliği Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Bakış Açılarının İncelenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Turkey, 2012. 25

16. Lafçı, D.; Bilsin, E.; Gürdil, s., İlaç Hatalarına ve Hataların Raporlanmasına Yönelik Hemşirelerin Alışkanlıklarının Tanımlanması. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Turkey, 2012. 25

15. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Demiray, G.; Yaman, M., Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Turkey, 2011. 21

14. Lafçı, D.; Pehlivan, S., Hemşirelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Turkey, 2011. 25

13. Pehlivan, S.; Lafçı, D., Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı", 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Turkey, 2011. 25

12. Lafçı, D.; Erdem, E.; Bayat, M., İnvaziv İşlem Uygulanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Ağrı Değerlendirmesi ve Ebeveynlerin Kaygı Düzeyleri. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Turkey, 2010. 25

11. Lafçı, D.; Pehlivan, s., Klinik Hemşirelerin Hasta Eğitimi İle İlgili Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, izmir, Turkey, 2010. 25

10. Lafçı, D.; Ergin, S.; Yaman, A., Kolostomili Hastaların Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Turkey, 2010. 25

9. Lafçı, D.; Ergin, S.; Yaman, A., Hemoroidli Hastalarda Yaşam Kalitesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Turkey, 2010. 25

8. Lafçı, D.; Güdücü Tüfekçi, F.; Ağaçdiken, S., Hemşirelerin Ağrıyı Gidermede Nonfarmakolojik Yöntemleri Kullanma Durumları. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-09-21, 2010-10-23, izmir, Turkey, 2010. 25

7. Lafçı, D.; Erdem, E.; Bayat, M., Kemoterapi Alan Kanserli Çocuk Hastaların Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal 1. Uluslararası Katılımlı Pediatri Kongresi, 2009-11-16, 2009-11-19, Ankara, Turkey, 2009. 25

6. Pehlivan, S.; Lafçı, D., Hastanede Çalışan Hemşirelerin Araştırma İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2009-10-20, 2009-10-24, Sivas, Turkey, 2009. 25

5. Lafçı, D.; Öztunç, G., Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı, 2009-10-20, 2009-10-24, Sivas, Turkey, 2009. 25

4. Diğdem, L.; Uçan, Ö.; Ovayolu, N., Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Uyku Kalitesi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2008-10-15, 2008-10-19, Antalya, Turkey, 2008. 0

3. Lafçı, D.; Uçan, Ö.; Pehlivan, S.; Ovayolu, N., Kemoterapi Alan Kanserli Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-09, Antalya, Turkey, 2007. 23

2. Orak, S.; Yavuz, D.; Adagide, S.; Lafçı, D.; Barışkan, A., Burdur Şehrindeki Lise Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Alışkanlıkları Yönünden Araştırılması. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2004-04-29, 2004-04-30, Edirne, Turkey, 2004. 15

1. Çetinkaya, M.; Lafçı, D.; Dericioğlu, A.; Doğan, Ş., AIDS İle Yaşam ve Bu Yaşam Sürecinde Hemşirenin Rolü. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2003-06-08, 2003-06-09, İzmir, Turkey, 2003. 21

International - Manager 0

2. Sınav Relaxing Videos With Test Anxiety, TUBİTAK, Project Number: 218B594, 100 TL, Manager, 2019,Completed. 0

1. Sınav Relaxing Videos With Test Anxiety, projects.kurumlar.29, Project Number: 818725, 100 TL, Manager, 2019,Completed. 0

National - Researcher 50

1. TThe Effect of a See-and-Do Method Applied in the Laboratory in Nursing Education on Psychomotor Skill Development, BAP, Project Number: 2021-1-AP5-4288, 49972 TL, Researcher, Continue... 50

Supervised Master Theses 800

4. Hatice ŞEN, IMPACT OF VIRTUAL REALITY HEADSET GLASSES USED IN THE ARTERIOVENOUS FISTULE CANNULATION PROCESSON PAIN AND PATIENT SATISFACTION, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Sultan ÇEÇEN, The Effect of Hand and Foot Massage on Fatigue in Hemodialysis Patients, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Fadime TORU, The effect of virtual reality glasses applied during chemotherapy treatment on anxiety and patient satisfaction in patients with breast cancer, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Fahri AŞKAN, The effect of hand massage applied to pre-operative children on anxiety level and in hemodynami̇c vari̇ables, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 0
1. BEZMIALEM SCIENCE , [ 2020 : 1 ] . 0
2. BEZMIALEM SCIENCE , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 9
1. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , [ 2020 : 3 ] . 3
2. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2017 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 2
3. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 1
4. PAMUKKALE TIP DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
5. SAGLIK AKADEMISYENLERI DERGISI , [ 2020 : 2 ] . 2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall HEM 233 Nursing Process Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 553 Fundamentals of Nursing I Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 639 Advanced of Principles Nursing Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 552 Fundamentals of Nursing Education Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Spring HEM 640 Advanced Nursing Principles II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Spring HEM 641 Nursing Process Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 233 Nursing Process Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall HEM 552 Fundamentals of Nursing Education Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 639 Advanced of Principles Nursing Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Spring OÖÖ410 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Spring HEM 641 Nursing Process Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Spring HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 554 Fundamentals of Nursing II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 640 Advanced Nursing Principles II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 233 Nursing Process Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 553 Fundamentals of Nursing I Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 552 Fundamentals of Nursing Education Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 639 Advanced of Principles Nursing Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing II College of Icel Health Nursing 6-12-12
Spring HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 0-0-0
Spring HEM 554 Fundamentals of Nursing II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 233 Nursing Process College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall HEM 103 Fundamentals of Nursing I College of Icel Health Nursing 2-4-4
Fall HEM 553 Fundamentals of Nursing I Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 552 Fundamentals of Nursing Education Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing II College of Icel Health Nursing 6-12-9
Spring HEM 244 Complementary Medicine and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 554 Fundamentals of Nursing II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 103 Fundamentals of Nursing I College of Icel Health Nursing 2-4-3
Fall HEM 233 Nursing Process College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall HEM 552 Fundamentals of Nursing Education Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 553 Fundamentals of Nursing I Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EB128 Fundamental Principles of Midvifery Prac... College of Icel Health Midwifery 6-16-10
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing II College of Icel Health Nursing 6-12-9