Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Zeliha Yaman
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Mental Health and Disease Nursing .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
4232 .
Created
:
2015-09-03 13:17:21 .
Last Modification
:
2021-02-26 10:22:27 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE NURSING MERSIN UNIVERSITY 2012
MASTER NURSING MERSIN UNIVERSITY 2016
Master Thesis

1. The relationship between social supports and mental states of individuals with kidney transplantation, Supervisor: Dr. Mualla YILMAZ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Nursing Department, Mersin, Turkey, 2016.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

International - Covered by Other International Indexes 430
2019
3. Yılmaz, M.; Gün, M.; Yaman, Z. Emotions, Thoughts and Experiences of Diabetes Patients: A Qualitative Study . INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2019, 12, 1806-1814. 200 + 0
http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/54_yilmazmualla_original_12_3.pdf

Publications_002.pdf

2015
2. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTDAŞ, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING, 2015, 5, 57-66. 100 + 0
Publications_003.pdf

1. YILMAZ, M.; ALTIOK, M.; YAMAN, Z.; SEYREK, S.; SÜRMELİ, Y.; SUNGUR, M. Emotional intellengence in university students. GLOBAL JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING, 2015, 5, 67-71. 130 + 0
Publications_004.pdf

National - Covered by ULAKBIM 400
2020
2. Yaman, Z.; Yılmaz, M. Nursing Interventions Applied to Alcohol Dependent Individuals: A Systematic Review. PSIKIYATRIDE GUNCEL YAKLASIMLAR, 2020, 2, 100-116. 200 + 0
doi: 10.18863/pgy.524230

Publications_005.pdf

2017
1. Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Stressful situation in nursing students and the methods of coping with stress. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2017, 10, 83-99. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/334959

Publications_001.pdf

National - Other 145
2015
2. ALTIOK, M.; YILMAZ, M.; ÖZER, S.; NACAR, H.; YAMAN, Z.; SUNGUR, M. Emotional intelligence of clinic nurses: Mersin sample with qualitative and quantitative data. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI., 2015, 8, 48-59. 45 + 0
Publications_007.pdf

2014
1. Yaman, Z. Psychosocial Problems in Kidney Transplanted Indivudals and Nursing Approach. YOGUN BAKIM HEMSIRELIGI DERGISI , 2014, 18, 22-28. 100 + 0
Publications_006.pdf

International - Chapter(s) in Book 150
1. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; BOĞAHAN, M.; KARAGÖZ, S.; ÖRETEN, R. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Hemşirelik ve Ebelik, ISBN: 978-605-258-062-2, Akademisyen Yayınevi , Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 161 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 0
2. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; TEMEL ÖREKECİ, G.; ŞEYHO, A. Researchers on Science and Art in 21 st Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Publishing, Number of print: 500, Total Printing Number: 500, 3094 Page, English, ANKARA, Turkey, 2017. 100
3. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Atundal, H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece kitaplığı yayınevi, Number of print: 500, Total Printing Number: 500, 2016 Page, English, Ankara, Turkey, 2018. 50
International - Full text - Oral 320

2. YAMAN, Z.; YILMAZ, M., Madde Bağımlısı Olan Bireyleri İyileştirme Ve Güçlendirmede Psikiyatri Hemşireleri Neler Yapıyor?. 5.Uluslararası 9.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-21, 2018-11-23, Antalya, Turkey, . 200

1. Tekingündüz, S.; YILMAZ, M.; Bogahan, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H., Hemşirelikte Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri Ve Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU ve 1. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 120

International - Full text - Poster 365

3. YAMAN, Z.; YILMAZ, M., The Relationship Between Social Supports And Mental States Of Individuals Wıth Kidney Transplantation. 3rd icH&Hpsy International Conference on Health and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portugal, 2017. 100
http://www.futureacademy.org.uk/conference/icH&Hpsy/

2. ALTUNDAL, H.; YAMAN, Z.; YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S., Roles And Responsıbılıtıes Of Nurses Strugglıng Wıth Substance Abusers. 3rd International Conference on Health and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, PORTO, Portugal, . 85

1. Altundal, H.; Yaman, Z.; Yılmaz, M.; , S., ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NURSES STRUGGLING WITH SUBSTANCE ABUSERS. 3rd icH&Hpsy 2017 International Conference on Health, and Health Psychology , 2017-07-04, 2017-07-07, Porto, Portugal, 2017. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

International - Abstract - Oral 360

4. YILMAZ, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; ERDOĞAN, S., Eroin bağımlısı olan bireylerin umutsuzluk düzeyleri ile sosyal destekeleri arasındaki ilişki. 3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Turkey, 2018. 75

3. Boğahan, M.; Özaslan, M.; Çoşkunca, M.; İğci, E.; Yaman, Z.; Yılmaz, M., Öğrenci Hemşirelerin LGBTi'li Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi, . 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, , 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 45
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; TEMEL ÖREKECİ, G.; ŞEYHO, A., Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Turkey, 2017. 70
Scientific_Meetings_003.pdf

1. YILMAZ, M.; ALTIOK, M.; YAMAN, Z., Living with Diabetes Mellitus: An Analysis of Patients’ Perspectives. . 12th European Diabetes Congress., 2016-09-15, 2016-09-17, BERLİN, Germany, 2016. 100

International - Abstract - Poster 237

6. Yılmaz, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; Altundal, H.; Boğahan, M., Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmada Sağlık Eğitiminin Önemi. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, Ankara, Turkey, 2018. 35
http://traceproje.eu/Congress.Invitation

5. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Turkey, 2017. 35
Scientific_Meetings_004.pdf

4. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Turkey, . 35

3. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; YAMAN, Z., Kamp Dışında Yaşayan Suriye’lilerin Genel Sağlık Durumları. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2015-05-21, 2015-05-23, ÇANAKKALE, Turkey, 2015. 50

2. YILMAZ, M.; ALTIOK, M.; YAMAN, Z.; SEYREK, S.; SÜRMELİ, Y.; SUNGUR, M., Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka. 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresİ, 2012-04-26, 2012-04-28, BURSA, Turkey, 2012. 32

1. SEYREK, S.; ÇETİN, H.; YAMAN, Z., Anomalili Çocuğun Hemşirelik Bakımı ve Düşündürdükleri. 10. Uluslarası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, GAZİANTEP, Turkey, 2011. 50

National - Abstract - Oral 57

2. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTDAŞ, S., Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismara İlişkin Farkındalık Düzeyleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2015-09-10, 2015-09-12, ERZURUM, Turkey, 2015. 25

1. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KURTULDU, A.; EĞİLMEZ, Ç.; YAMAN, Z., Sosyal destek, işe yabancılaşma ve iş stresinin işgören performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi. 9. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2015-09-08, 2015-09-09, İstanbul, Turkey, 2015. 32

National - Abstract - Poster 25

1. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; ERDOĞAN, S., Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlar ve Başetme Yöntemleri. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2016-12-01, 2016-12-03, ANKARA, Turkey, 2016. 25

National - Researcher 50

1. THE EFFECT ON SOCIAL MEDIA ADDICTION ROY ADAPTATION MODEL BASED STRENGTHENING PROGRAM APPLIED TO NURSING STUDENTS, BAP, Project Number: 2021-1-TP3-4347, 4579 TL, Researcher, Continue... 50