Slide background
Mersin Üniversitesi

  Meryem Türkan Işık
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Fundamentals of Nursing .
BIRTH DATE
:
09 September 1977 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
14224 .
Fax
:
+90-324-3610571 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-06 15:48:14 .
Last Modification
:
2020-12-26 07:56:00 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2000
2004
2010
Doctorate Thesis

1. A, Supervisor: Dr. A A, Çukurova University, Graduate School of Health Sciences, Basic Medical Sciences Department, ADANA, Turkey, .

Master Thesis

1. Gebelerin Preeklampsi ve Bakımı İle İlgili Bilgi Düzeylerin Durumluluk Anksiyete Üzerine Etkisi, Supervisor: Dr. A A, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Basic Medical Sciences Department, MERSİN, Turkey, .

Title Institute Year
ASSIST.PROF.DR MERSIN UNIVERSITY HEALTH SCHOOL 2013-03-14 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2014-03-18 - 2017-03-18
2014-03-18 - 2017-03-18
2013-03-15 - 2016-03-15
International - SCI/SCI-Expanded category 1350
2020
2. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; IŞIK, M.; TAŞDELEN, B.; Doğan, H.; Mutluay, Ö. . NURSING IN CRITICAL CARE, 2020, , -. 650 + 0
2017
1. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; Kettaş, E.; Randa, S. . BARIATRIC SURGCIAL PRACTICE AND PATIENT CARE, 2017, 12, -. 700 + 0
10.1089/bari. 2017.0009

International - Covered by Other International Indexes 790
4. ERER, M.; Kanat , c.; Şahin , E.; Öger, Ö. Socıety’s Vıew Of Male Nurses: An Example From Mersın. ULUSLARARASI HAKEMLI HEMSIRELIK ARASTIRMALARI DERGISI (UHD), 2017, 11, 137-156. 190 + 0
2016
3. ERER, M.; ÇOBANER, A. Use of Internet and social media as a new communication medium among nurses. ULUSLARARASI INSAN BILIMLERI DERGISI, 2016, 13, 1084-1093. 200 + 0
2. Tekingündüz, S.; Kurtuldu, A.; ERER, M. Inequality and Ethics in Health Services. AKSARAY UNIVERSITESI IKDISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2016, 8/4, 32-43. 200 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. ERER, M.; AKÇINAR, M.; KADIOĞLU, S. traditional practices applied to mother and newborn during pregnancy, labor and postpartum periods in Mersin. ULUSLARARASI INSAN BILIMLERI DERGISI, 2010, 7, 63-84. 200 + 0
International - publications.sections.8 855
2020
9. IŞIK, M.; ÇAM YANIK, T. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2020, 10, 302-308. 100 + 0
10.31020/mutftd.742348

2019
8. CAN , R.; IŞIK , M.; ERENOĞLU , R.; TAMBAĞ, H.; HALIDI, G. Determination of Attitudes of Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students towards Elderly. TURKIYE BIYOETIK DERGISI, 2019, 6, 13-25. 80 + 0
Publications_004.pdf

7. CAN, R.; IŞIK, M.; ERENOĞLU, R.; TAMBAĞ, H.; HALİDİ, G. . TURKISH JOURNAL OF BIOETHICS, 2019, 6, 13-25. 80 + 0
10.5505/tjob.2019.30306

2018
6. ERER, M.; KADIOĞLU, N.; OREKİCİ TEMEL, G. . JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2018, 2, -. 100 + 0
2017
5. ERER, M.; CAN, D. A Woman Healer In Mersin. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, , 2017, 7, 82-90. 100 + 0
4. ERER, M.; CAN, D. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2017, 7, 82-90. 100 + 0
3. IŞIK, M.; KANAT, C.; Şahin, E.; Öğer, Ö. . ULUSLARARASI HAKEMLI HEMSIRELIK ARASTIRMALARI DERGISI (UHD), 2017, 11, 137-156. 95 + 0
2. ERER, M.; AKBAŞ, M.; YILDIRIM, G. Evolutionary Development Of Nursing Process. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2017, 7, 1-5. 100 + 0
2016
1. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KURTULDU, A.; ERER, M. . AKSARAY UNIVERSITESI IKDISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2016, 8, 32-43. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1100
2019
6. Işık, M.; Altun Uğraş, G.; Usanmaz, Z. Are Nurses Biased Against Obese Patients?. VAN TIP DERGISI, 2019, 26(4), 491-497. 200 + 0
10.5505/vtd.2019.82435

Publications_003.pdf

5. IŞIK, M.; ALTUN UĞRAŞ, G.; USANMAZ, Z. . VAN MEDICAL JOURNAL, 2019, 26, 491-497. 200 + 0
10.5505/vtd.2019.82435

2014
4. YILDIRIM, G.; ERER, M. A. FOLKLOR EDEBIYATI DERGISI, 2014, A, 239-252. 200 + 0
2010
3. KOCAMAN, G.; SEREN, Ş.; KURT, S.; DANIŞ, B.; ERER, M. A. HEMSIRELIKTE EGITIM VE ARASTIRMA DERGISI, 2010, A, 34-38. 100 + 0
2009
2. ERER, M. A. CUKUROVA UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2009, A, 23-38. 200 + 0
2008
1. ERER, M. Effect of pregnant women’s knowledge about care and ınformation about peeclampsia on their level of state anxiety. ATATURK UNIVERSITESI HEMSIRELIK YUKSEKOKULU DERGISI, 2008, 11, 51-58. 200 + 0
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/viewFile/1025000671/1025000663

Publications_001.pdf

National - Other 0
2014
2. ARDIÇ ÇOBANER, A.; IŞIK, T. DİSCUSSİNG THE BENEFİTS AND RİSKS OF SOCİAL MEDİA USE AMONG NURSES İNTHE CONTEXT OF MEDİCAL ETHİCS. TURKIYE BIYOETIK DERGISI, 2014, 1, 137-148. 0 + 0
2005
1. YURDAKUL, M.; ERER, T. A. HEMSIRELIK FORUMU DERGISI, 2005, 5, 12-16. 0 + 0
National - publications.sections.8 195
2018
2. ERER, M.; CAN, D.; AKBAŞ, M.; CAN, R. . LOKMAN HEKIM, 2018, , -. 95 + 0
2017
1. ERER, M.; Akbaş, M.; YILDIRIM, G. . LOKMAN HEKIM DERGISI, 2017, , -. 100 + 0
International - Research Book (Excluded Thesis) 3500
1. IŞIK ERER, M. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-288-391-4, Gece Kitaplığı , Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 17 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 3500
http://gecekitapligi.com
International - Full text - Oral 2000

8. Can , R.; Işık , M., Hemşirelik Hizmetlerinde Malpraktis. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, II. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 200

7. IŞIK, M.; CAN, R., YAŞLILARIN SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ETİK SORUNLAR. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 200

6. Işık , M.; Can , R., YAŞLILARIN SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ETİK SORUNLAR. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 200

5. CAN, R.; IŞIK, M., Hemşirelik Hizmetlerinde Malpraktis. Uluslararası Mersin Sempozyumu, II. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 200

4. ÇAM YANIK, T.; IŞIK, M., Sağlık Turizmi Ve Hemşirelik Bakımı. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, II. International mediternial Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 200

3. Çam Yanık, T.; Işık , M., SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, II. International mediternial Symposium , 2019-05-23, 2019-05-25, Meryem , Turkey, 2019. 200

2. Çobaner, A.; Erer, M., Hemşirelik Öğrencilerinin sorumlu ve Etik Sosyal Medya Kullanımı Hakkındaki Görüşleri.. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017) , 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Turkey, 2017. 200

1. ERER, M.; TUNCER, İ.; KADIOĞLU, S., The Process of Putting an End to Late Pregnancy Because of Fetal Anomaly as an Ethical Dilemma. 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Hukuku, 2007-10-17, 2007-10-20, ANTALYA, Turkey, 2007. 200

International - Abstract - Oral 1410

16. IŞIK, M.; Duman, S., Yaşlı Ayrımcılığının Topluma ve Hemşirelik Bakımına Yansıması. 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Turkey, . 100

15. IŞIK, M.; ÇEÇEN, S.; şen, h.; Yeşil, F.; Ürün, M., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılık Düzeylerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Üzerine Etkisi. 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Turkey, . 90

14. Toru , F.; Işık , M., KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE İLETİŞİM. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, 2019. 100

13. Işık , M.; Kanat, C., İNOVATİF YARA BAKIM ÜRÜNLERİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANIMI. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 100

12. IŞIK, M.; KANAT, C., İnovatif Yara Bakim Ürünlerinin Hemşirelik Bakiminda Kullanimi. II.Uluslararası Mersin Sempozyumu, II. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 100

11. ALTUN UĞRAŞ, G.; ERER, M.; Serinol, H., The effect of methods used in hair care of intensive care patients on hemodynamic parameters. 13th WFCCN 10th UINARS Congress, 2018-10-25, 2018-10-28, Belgrad, Serbia, . 100

10. ERER, M.; YILDIRIM, G., Attıtudes Of Health Professıonals Agaınst Obese Patıents And The Relevant Ethıcal Problems. IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (Soby), 2018-07-06, 2018-07-07, Tallinn, Estonia, 2018. 100

9. CAN, D.; ERER, M.; ERGENOĞLU, M.; TAMBAĞ, H.; HALİDİ, G., Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlilara Yönelik Tutumlarinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 80

8. Erer , m., Are Nurses Bıased Agaınst Obese Patıents? . Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons , 2017-09-11, 2017-09-12, izmir, Turkey, 2017. 100

7. ERER, M.; ALTUN UĞRAŞ, G.; USANMAZ, Z., Are nurses biased against obese patients?. International Congress on Ethics in Nursing Applications, 2017-09-11, 2017-09-12, İZMİR, Turkey, . 100

6. TEKİNGÜNDÜZ, S.; ZEKİOĞLU, A.; ERER, M., Sağlıkta Eşitsizlik ve Etik. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Istanbul, Turkey, 2017. 100

5. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KURTULDU, A.; ERER, M., INEQUALITY IN HEALTH AND ETHICS . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD, 2017-04-20, 2017-04-23, ISTANBUL., Turkey, 2017. 100

4. Can, R.; Kadıoğlu , S.; Öztürk , M.; İnce , S.; Erer , M.; Tambağ, H., Nursıng Students’ Interest In Medıcal Ethıcs Topıcs. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 2016-02-04, 2016-02-06, Madrid , Spain, 2016. 45

3. ERER, M.; AKBAŞ, M.; YILDIRIM, G., Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 2014-09-23, 2014-09-26, VAN, Turkey, 2014. 100

2. KOCAMAN, G.; SEREN, Ş.; KURT, S.; DANİS, B.; ERER, M., Turnover Among Nurses at Three University Hospitals in Turkey,” 4th International Nursing Management Conference. International Nursing Management Conference, 2008-01-12, 2008-01-12, ANTALYA, Turkey, 2008. 50

1. AKAN, N.; ALTIOK, M.; TÜRKLEŞ, Ş.; ERER, M.; KETTAŞ, E.; ALACA, Ç.; YILMAZ, G., Klinisyen ebe ve hemşirelerin öğrenci eğitimine katkılarının incelenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, ANKARA, Turkey, 2007. 45

International - Abstract - Poster 150

2. AKBAŞ, M.; ÖZTÜRK, N.; ERER, M., An Analysis On History Of Feding Bottle Use. 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Kongresi, 2017-09-20, 2017-09-22, İSTANBUL, Turkey, 2017. 50

1. ERER, M.; CAN, D., Mersin İlinde Bir Kadın Şifacı. 3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri, Kongresine, 2016-04-26, 2016-04-29, MERSİN, Turkey, 2016. 50

National - Abstract - Oral 830

18. Işık , M., ŞANLIURFA İLİNDE BİR HALK ŞİFACISI Meryem Türkan Işık. XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2019-06-19, 2019-06-21, Kırşehir, Turkey, 2019. 50

17. IŞIK, M., Şanlıurfa İlinde Bir Halk Şifacısı.. XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2019-06-18, 2019-06-21, Kırşehir, Turkey, . 50

16. ERER, M.; AKBAŞ, M., Bebek Arabasının Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme.. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Turkey, . 50

15. ERER, M.; CAN, D.; AKBAŞ, M.; CAN, R., MERSİN’DE BİR KADIN SINIKÇININ UYGULAMALARI. X. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, 2017-05-15, 2017-05-18, , Turkey, . 47

14. AKBAŞ, M.; ERER, M., Emzik Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, ADANA, Turkey, . 50

13. UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; KETTAŞ, E.; RANDA, S., Obez Hasta Bireylerin Bakımında Cerrahi Hemşirelerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Turkey, 2016. 35

12. UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; TAŞDELEN, B.; DOĞAN, H.; MUTLUAY, Ö., Kraniyal Cerrahi Sonrası Abdominal Masajın Bağırsak Alışkanlığına Etkisi. Nöroşirürji Hemşireliği Derneği Kongresi , 2016-01-01, 2016-01-01, Antalya, Turkey, 2016. 32

11. ERER, M.; ULULSOY, Ö.; SARIKAYA, K.; ŞAHİN, S., Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, KAYSERİ, Turkey, 2015. 47

10. ERER, M.; AVŞAR, Y.; ÖĞER, Ö.; ŞAHİN, E.; YILDIRIM, C.; SOMAZ, C., Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, KAYSERİ, Turkey, 2015. 42

9. AKBAŞ, N.; ÖZTÜRK, N.; ERER, M., Dünyada ve Ülkemizde Biberon Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2017-11-22, ANTALYA, Turkey, 2014. 50

8. CAN, R.; KADIOĞLU, S.; ÖZTÜRK, M.; İNCE, S.; ERER, M., Hemşirelik Son sınıf Öğrencilerinin Tıp Etiği Konularına ilgisi. II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 2014-04-10, 2014-04-12, ÇANAKKALE, Turkey, 2014. 25

7. ERER, M.; KADIOĞLU, S., Gebe Özerkliği ve Gebe Takibinde Özerkliğe Saygı. Multidisipliner Etik Kongresi, 2012-05-28, 2012-05-31, NİĞDE, Turkey, 2012. 50

6. ERER, M.; KADIOĞLU, S.; OREKİCİ, G., Bir Grup Hastanın Hasta Hakları Konusundaki Görüşleri. Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, 2010-11-25, 2010-11-26, İSTANBUL, Turkey, 2010. 50

5. ERER, M.; RANDA, S.; AKTAŞ, H., Yara Bakım Ünitesine Başvuran Hastaların Yanıkta Geleneksel Uygulamalar Konusundaki Bilgi, Tutumları ve Davranışları. V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2009-05-24, 2009-05-26, HATAY, Turkey, 2009. 50

4. ERER, M.; KADIOĞLU, S.; TUNCER, İ., Tıp Etiği Çerçevesinde Gebeliğe Yönelik Tıbbi Aydınlatma. V. Tıp Etiği Kongresi Tıp Etiğinden Biyoetiğe (Uluslararası Katılımlı, 2008-11-13, 2008-11-15, ANKARA, Turkey, 2008. 50

3. ERER, M.; AKÇINAR, M., Mersin İlinde Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Anne ve Yenidoğana Uygulanan Geleneksel Yöntemler. V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2007-05-24, 2007-05-26, DENİZLİ, Turkey, 2007. 50

2. ERER, M.; AKAN, N., Preekla Gebelerin Hastalık ve Öz Bakım Bilgilerinin Durumluk Anksiyetelerine Etkisimpsili. 1. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 2007-05-03, 2007-05-04, İZMİR, Turkey, 2007. 50

1. ERER, M.; YURTSEVER, S.; DEMİRKEN, F., Redüksiyon Mammaplasti Yapılan Kadınların Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2005-09-14, 2005-09-17, KONYA, Turkey, 2005. 50

National - Abstract - Poster 73

4. ERER, M.; YURTSEVER, S.; ÖZ, B.; KALE, C., Yaşlıların Tedavi Hizmeti Alımı Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-19, ANTALYA, Turkey, 2014. 23

3. ERER, M.; ÇOBANER, A., Hemşireler Arasında Bir Mizah Paylaşım Alanı Olarak Sosyal Medya: Facebook ‘ta Sağlık ve Mizah Sayfalarının İncelenmesi. . TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-15, ANKARA, Turkey, 2014. 25

2. E, M.; KÖKSOY, S., Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Çalışan Sağlık Personellerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, 2013-11-18, 2013-11-18, ANKARA, Turkey, 2013. 0

1. ERER, M., Mersin’de Halk Tıbbı Uygulayıcısı. VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2013-05-24, 2016-05-26, GAZİANTEP, Turkey, 2013. 25

International - Manager 0

2. 4th International Science Festival, Tübitak, Project Number: 218B595, 1000 TL, Manager, 2019,Completed. 0

1. international Mersin Science Night (Merscin), projects.kurumlar.29, Project Number: 818725, 1000 TL, Manager, 2019,Completed. 0

International - Researcher 0

1. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, projects.kurumlar.29, Project Number: 2837377, 0 TL, Researcher, Continue... 0

Supervised Master Theses 200

1. Seda Kar, DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY SURGICAL NURSES IN ELDERLY PATIENT CARE ON AGEISM, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200

National 0
1. MERSIN UNIVERSITESI, LOKMAN HEKIM DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, - Continue. 0
International Journal [Year, Count] 5
1. CUKUROVA MEDİKAL , [ 2018 : 4 ] . 0
2. MERSIN ÜNIVERSITESI LOKMAN HAKIM DERGISI , [ 2019 : 4 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] . 0
3. NURSING ETHICS , [ 2018 : 1 ] . 5
4. çUKUROVA üNIVERSITESI TıP FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 10
1. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2018 : 5 ] . 5
2. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2017 : 4 ] . 4
3. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
National 0
1. Nöroşirürji Hemşireliği Derneği, 2016-04-04, Antalya, Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 638 Current Approaches In Nursing Care Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 324 Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 324 Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 244 Complementary Medicine and Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 148 Care Technology of Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Spring HEM 627 Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 638 Current Approaches In Nursing Care Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 560 Complementary Treatment and Care Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 244 Complementary Medicine and Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring OÖÖ410 Practice For Teaching II Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-6-5
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Spring HEM 148 Care Technology of Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 324 Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 324 Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Spring HEM 638 Current Approaches In Nursing Care Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Spring HEM 642 Intercultural Nursing and Values Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 105 Nursing Philosophy and Basic Concepts Faculty of Nursing Nursing 4-0-4
Fall HEM 560 Complementary Treatment and Care Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 0-0-0
Fall HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 146 Care Technology of Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing II College of Icel Health Nursing 6-12-12
Spring HEM 244 Complementary Medicine and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall EB423 Ethics In Health Siences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Fall HEM 103 Fundamentals of Nursing I College of Icel Health Nursing 2-4-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing II College of Icel Health Nursing 6-12-9
Spring HEM 146 Care Technology of Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring SEM YL Seminar Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 0-0-0
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 103 Fundamentals of Nursing I College of Icel Health Nursing 2-4-3
Fall HEM 518 Ethics In Health Services Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 244 Complementary Medicine and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM122 Fundamental Principles of Nursing Practi... College of Icel Health Nursing 6-8-12
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing College of Icel Health Nursing 7-16-11
Spring EB128 Fundamental Principles of Midvifery Prac... College of Icel Health Midwifery 6-16-10
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall HEM319 Medical Ethics and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall EB419 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Fall EB423 Ethics In Health Siences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Fall HEM 221 Physical Examination College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall HEM213 Physical Examination College of Icel Health Nursing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM122 Fundamental Principles of Nursing Practi... College of Icel Health Nursing 6-8-12
Spring HEM 326 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Nursing 2-0-2
Spring HEM 120 Fundamentals of Nursing College of Icel Health Nursing 7-16-11
Spring EB128 Fundamental Principles of Midvifery Prac... College of Icel Health Midwifery 6-16-10
Fall HEM319 Medical Ethics and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall EB419 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Fall ÜYG101 Introduction To University Life College of Icel Health Nursing 1-0-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EB419 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EB419 Ethics In Health Sciences College of Icel Health Midwifery 2-0-2
Fall HEM319 Medical Ethics and Nursing College of Icel Health Nursing 2-0-2