Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Tuğba Çam Yanık
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Surgical Diseases Nursing .
BIRTH DATE
:
24 November 1992 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Internal
:
14238 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-05-23 15:25:00 .
Last Modification
:
2021-08-31 01:35:07 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2015
YL SURGICAL ISTANBUL UNIVERSITY 2016
MASTER DEGREE SURGICAL NURSING MERSIN UNIVERSITY 2018
- - - 2020
- - - 2022
DOCTORA SURGICAL NURSING MERSIN UNIVERSITY 2022
- - 2023
- - - 2024
Doctorate Thesis

1. Acupressure, Supervisor: Dr. Gülay ALTUN UĞRAŞ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Nursing Department, Mersin, Turkey, Continue.

Master Thesis

1. The effects of the methods used in endotracheal tube fixation in cardiovascular surgical intensive care patients with hemodynamic variables during aspiration, Supervisor: Dr. Gülay ALTUN UĞRAŞ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Surgical Nursing Department, Mersin, Turkey, .

Title Institute Year
NURSE MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 2012-07-01 - 2012-09-30
CVS SURGICAL NURSE ANATOLIAN HEALTH CENTER 2015-07-01 - 2016-02-25
INTORNSHIP CARE MALTA 2019-07-01 - 2019-08-31
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2016-03-03 - Continue
SUPERVISORY BOARD MEMBER THD 2021-10-17 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
SEMPOZYUM SEM SEM 2019-11-01 - 2019-11-02
COMMUNITY CONSULTANT CONSULTANT YOUNG RED-CRESCENT COMMUNITY 2017-12-01 - 2021-10-17
KURS UYE NURSING 2017-01-26 - 2017-01-27
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2021
1. ÇAM YANIK, T.; ALTUN UĞRAŞ, G. Effects of endotracheal tube fixation methods on haemodynamic parameters during endotracheal suction: A single‐blind non‐randomized clinical trial study. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, 2021, e13007, 1-10. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ijn.13007

International - Covered by Other International Indexes 600
2020
3. IŞIK, M.; ÇAM YANIK, T. The Effect of Ethnicity Differences on Pain Sensitivity and Nursing Care Process. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2020, 10, 302-308. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/56853/742348

Publications_004.pdf

2019
2. GÜRDİL YILMAZ, S.; ÇAM, T. VENTİLATÖR BAKIM PAKETİ KULLANIMININ ETKİLERİ: LİTERATÜR TARAMASI. JOURNAL OF ANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES, 2019, 22, 313-318. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17049/ataunihem.473448

2018
1. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÇAM, T. Yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal tüp tespitinde kullanılan yöntemler. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 11, 226-225. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.341866

National - Covered by ULAKBIM 500
2020
3. SOYDAN, D.; ÇAM YANIK, T.; ÇELEBİOĞLU, A. Nursing Care By Individual-Self-Treatment Model of Multi and Pneumonia in Lungs: Case Report. BALIKESIR SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2020, 9, 127-132. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/56047/746330

Publications_002.pdf

2. ÇAM YANIK, T.; ALTUN UĞRAŞ, G. The Effect of Using Acupressure on Sleep Quality After Surgery. SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITESI HEMSIRELIK DERGISI, 2020, 2, 105-112. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1057052

Publications_003.pdf

2019
1. ÇAM YANIK, T.; GÜRDİL YILMAZ, S. Problems after Kardiovascular Surgery in Intensive Care and Nursing Care. SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITESI HEMSIRELIK DERGISI, 2019, 1, 122-127. 200 + 0
http://dergipark.org.tr/sbuhemsirelik/issue/48017/520725

Publications_001.pdf

International - Full text - Oral 800

4. ÇAM YANIK, T., Kanıta Dayalı Uygulamanın Tarihçesi, Kanıta Dayalı Uygulama ve Kanıta Dayalı Hemşirelik. 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 2020-08-28, 2020-08-30, ANKARA, Turkey, 2020. 200
http://www.kongre2019.com/site.php?https://www.zaferkongresi.org

3. ÇAM YANIK, T.; IŞIK, M., Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Bakımı. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin/Erdemli, Turkey, 2019. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

2. ÇAM YANIK, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Robotik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı. 2.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin/Erdemli, Turkey, 2019. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. ÇAM YANIK, T.; GÜRDİL YILMAZ, S., Hemşirelerde Oksidatif Stres. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-08, 2018-11-10, Mersin, Turkey, 2018. 200

International - Abstract - Oral 200

2. ÇAM YANIK, T., Hastada ve Sağlık Profesyonelinde Sağlık Okuryazarlığı. 2.Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 2020-08-28, 2020-08-30, ANKARA, Turkey, 2020. 100
http://www.kongre2019.com/site.php?https://www.zaferkongresi.org

1. Çam, T.; Uğraş, G., Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Endotrakeal Tüp Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Aspirasyon Sırasındaki Hemodinamik Değişkenlere Etkisi. 2. Uluslararası 8.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2018-10-10, 2018-10-13, Marmaris, Turkey, 2018. 100
http://www.tybhd.org.tr

International - Abstract - Poster 200

4. Soydan, D.; Çam Yanık, T.; Çelebioğlu, A., Pnömoni ve Akciğerde Kitle Tanılı Torokotomi Yapılan Hastanın "Bakım-Öz-Tedavi" Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. 3.Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2019-10-03, 2019-10-05, İzmir/Çeşme, Turkey, 2019. 50
http://www.kongreuzmani.com

3. Çam, T.; Uğraş, G., Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Yoğun Bakımda Yaşanan Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2018-10-10, 2018-10-13, Marmaris, Turkey, 2018. 50
http://www.tybhd.org.tr

2. Çam, T.; Kanat, C.; Uğraş, G., Cerrahi Kliniklerde Hasta Güvenliği. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, Antalya, Turkey, 2017. 50
http://tcahd2017.com/

1. ÇAM, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Used safe endotracheal tube fixed methods in intensive care unit. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Greece, . 50

National - Abstract - Poster 90

4. Ünaldı, S.; Ayyıldız, A.; Cura, M.; Çam, T.; Gürdil Yılmaz, S., Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. 18.Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi, 2019-04-26, 2019-04-28, Afyonkarahisar, Turkey, 2019. 15
http://www.kongreuzmani.com

3. Çam, T.; Uğraş, G., Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hastalarında endotrakeal tüp tespitinde kullanılan yöntemlerin aspirasyon sırasındaki hemodinamik değişkenlere etkisi. MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10, 2017-10-11, Mersin, Turkey, 2017. 25
http://www.mersin.edu.tr/idari/teknoloji-transfer-ofisi-koordinatorlugu/proje-pazari

2. Çam, T.; Uğraş, G., Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda Açık ve Kapalı Sistem Endotrakeal Aspirasyonun Hemodinamik Değişkenlere Etkisi. 14.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-11-03, 2016-11-06, Antalya, Turkey, 2016. 25
http://tkdcd2016.org/

1. Çam, T., Hemşirelerin Çalışma Koşulları. 12.Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi, 2013-04-19, 2013-04-21, Konya, Turkey, 2013. 25
http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimleri_fakultesi/hemsirelik/Web/Sayfa/Ayrinti/27509/tr

National - Researcher 50

1. Effect on hemodynamic variables of the methods using to fix the endotracheal tube in cardiovascular surgical intensive care patients during endotracheal suction , BAP, Project Number: 2017-1-TP2-2241, 4752 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

National - projects.gorevler.8 0

1. Elderly, Hacettepe Üniversitesi, Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEBAM), Project Number: 1, 0 TL, projects.gorevler.8, 2014,Completed. 0

1. Turkish , Member No: 1, Turkey, 2017-10-05-Continue.
3. THD , Member No: 1, Turkey, 2017-01-01-Continue.
2. Kızılay , Member No: 2, Turkey, 2013-01-01-Continue.