Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Hilal Altundal Duru
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Mental Health and Disease Nursing .
BIRTH DATE
:
05 October 1992 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Internal
:
14238 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-05-23 15:26:57 .
Last Modification
:
2021-10-06 19:07:37 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
913

Degree Department/Program Institute Year
2015
MASTER MENTAL HEALTH AND ILLNESS NURSING MERSIN UNIVERSITY 2018
Master Thesis

1. EXPERIENCE AND AWARENESS ABOUT MALPRACTICE RELATED TO NURSING PRACTICES OF NURSES WORKING IN PSYCHIATRY CLINIC, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Mualla YILMAZ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Nursing Department, Mersin, Turkey, 2018.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2016-04-01 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
COMMISSION VICE PRESIDENT VICE PRESIDENT ASSOCIATION OF PSYCHIATRIC NURSES 2021-07-01 - Continue
DISABLED STUDENT ADVISOR DISABLED STUDENT ADVISOR MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF NURSING 2020-08-01 - Continue
COMMUNITY ADVISOR COMMUNITY ADVISOR MERSIN UNIVERSITY 2020-02-26 - Continue
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2021
1. Tekingündüz, S.; Yılmaz, M.; Altundal, H. Living As Immigrant In Germany: An Analysis Of Civil Society Organizations Leaders' Perspectives. INTERNATIONAL JOURNAL OF MIGRATION, HEALTH AND SOCIAL CARE , 2021, 18, 1-16. 0 + 0
https://doi.org/10.1108/IJMHSC-10-2020-0099

International - Chapter(s) in Book 733
1. Altundal, H.; Yılmaz, M. Clinics Turkey-Public Health Nursing Practice and Ethics Special Topics, ISBN: 978-625-401-180-1, Türkiye Klinikleri, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 110 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 125
https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/halk-sagligi-hemsireligi-ozel/2149-4118/tr-index.html
2. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece kitaplığı yayınevi, Number of print: 500, Total Printing Number: 500, 2106 Page, English, Ankara, Turkey, 2018. 100
3. ÜNAL, E.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M. Academic Research Book 2018 Nursing and Midwifery, ISBN: 1100-1125, Akademisyen Yayınevi , Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 170 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 83
https://www.akademisyen.com
4. ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M. Communication for Healthcare Professionals, ISBN: 978-625-7795-26-5, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 450 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 125
5. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; ÜNAL ALAÇAM, E.; BOĞAHAN, M.; ALTUNDAL, H. Current in Psychiatric Nursing Approaches, ISBN: 978-625-7795-52-4 , Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 250 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 50
6. ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M. Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN: 978-1-5275-1171-2, Cambridge Scholars Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 639 Page, English, Newcastle upon Tyne, England / United Kingdom, 2018. 250
https://www.cambridgescholars.com/recent-developments-in-nursing-and-midwifery
International - Full text - Oral 0

3. TEKİNGÜNDÜZ, S.; YILMAZ, M.; BOĞAHAN, M.; YAMAN , Z.; ALTUNDAL , H., HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN EĞİLİMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ . I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 0
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

2. Altundal, H.; Yılmaz, M., Lisansüstü Eğitim Alan Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Turkey, 2018. 0
http://www.ejercongress.org/

1. ALTUNDAL, H.; YAMAN, Z.; YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S., Roles And Responsibilities of Nurses Struggling With Substance Abusers. 3rd icH&Hpsy 2017 International Conference on Health, and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portugal, 2017. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

International - Abstract - Oral 0

4. Dudaklı, N.; Altundal, H.; Türkleş, S.; Yılmaz, M., Türkiye'de COVID-19 Servisinde Çalışan Hemşire ve Hasta Arasındaki Etkileşim ve Yaşam Deneyimleri: Kalitatif Bir İkili Yaklaşım. Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, 2021-06-24, 2021-06-25, Erzurum, Turkey, 2021. 0

3. ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S., PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MALPRAKTİS KONUSUNDAKİ DENEYİM VE FARKINDALIKLARI. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, ANTALYA, Turkey, 2018. 0
https://www.phdernegi.org/wp-content/uploads/2019/01/UPHK_Kongre-Kitabi-2018-pdf.pdf

2. Tekingündüz, S.; Yılmaz, M.; Altundal, H., Almanya’da Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi Olan Bireylerin Almanya’daki Türklerin Yaşantılarına İlişkin Görüşleri. 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-06, Aydın, Turkey, 2018. 0
http://turkeyhealth2018.org/tr/ana-sayfa/

1. Altundal, H.; Türkleş, S.; Çiçek, E.; Sayın, T.; Kuş, M., Üniversitelerde Cinsel Şiddet. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 0
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

International - Abstract - Poster 0

6. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; PAÇAL, A.; PAÇAL, A.; YÜRÜK, B.; SEYRAN, M.; KOÇYİĞİT, S., Hemsirelik Eğitiminde Teori Ve Uygulama Arasindaki Bosluk. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

5. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; ÇİÇEK, E.; SAYIN, T.; KUŞ, M., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasının Öğrenci Hemşireler Üzerinde Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 0
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Altundal, H.; Türkleş, S.; Paçal, A.; Doğanay, B.; Yürük, B.; Seyran, M.; Koçyiğit, S., Psikiyatri Kliniklerinde Malpraktis ve Hemşirenin Rolü. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Turkey, 2018. 0
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

3. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; PAÇAL, A.; PAÇAL, A.; ÇİÇEK, E.; SAYIN, T.; KUŞ, M., Sağlıklı Yaşlanma ve Hemşirenin Rolü. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, ANKARA, Turkey, 2018. 0
http://traceproje.eu/Congress.Invitation/

2. YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; BOĞAHAN, M., Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmada Sağlık Eğitiminin Önemi. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, ANKARA, Turkey, 2018. 0
http://traceproje.eu/Congress.Invitation

1. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Turkey, 2017. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Abstract - Oral 0

3. Altundal, H.; Denizhan, N.; Güneşli, G.; Yağtu, L.; Yılmaz, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Terapötik İletişim Becerileri Nasıldır?. 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESi, 2021-06-03, 2021-06-04, Edirne, Turkey, 2021. 0
https://www.uhok2020.com/gorseller/files/uhok2021(1).pdf

2. Altundal, H.; Yağtu, L.; Denizhan, N.; Güneşli, G.; Yılmaz, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri. 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 2021-06-03, 2021-06-04, Edirne, Turkey, 2021. 0
https://www.uhok2020.com/gorseller/files/uhok2021(1).pdf

1. TOPTAŞ, S.; ALTUNDAL, H.; GÜVEN, E.; UÇAR, S., Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, Kayseri, Turkey, 2015. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

National - Abstract - Poster 0

1. Altundal, H.; Güneşli, G.; Yağtu, L.; Denizhan, N.; Yılmaz, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar: Sistematik Bir Derleme. 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESi, 2021-06-03, 2021-06-04, Edirne, Turkey, 2021. 0
https://www.uhok2020.com/gorseller/files/uhok2021(1).pdf

National - Manager 100

1. EXPERIENCE AND AWARENESS ABOUT MALPRACTICE RELATED TO NURSING PRACTICES OF NURSES WORKING IN PSYCHIATRY CLINIC , BAP, Project Number: 2018-2-TP2-2990, 7400 TL, Manager, Continue... 100

International Journal [Year, Count] 30
1. AVRASYA SAğLıK BILIMLERI DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 8
2. MERIT RESEARCH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES , [ 2021 : 2 ] . 8
3. PERSPECTIVE IN PSYCHIATRIC CARE , [ 2020 : 1 ] . 5
4. RACE AND SOCIAL PROBLEMS , [ 2021 : 1 ] . 5
5. SAğLıK AKADEMISI KASTAMONU , [ 2021 : 1 ] . 4
International 50
1. Oral Presentation Achievement Award International Congress Reflections of Pandemic on Mental Health and Psychosocial Care , 2021-06-25, Erzurum, Turkey. 50
2. Turkish Nurses Association , Member No: 66, Turkey, 2020-12-20-Continue.
1. Turkish Green Crescent Society , Member No: 258, Turkey, 2020-01-01-Continue.
3. Oncology Nursing Association , Member No: 487, Turkey, 2018-06-20-Continue.
4. Psychiatric Nursing Association , Member No: 880, Turkey, 2018-03-03-Continue.