Slide background
Mersin Üniversitesi

  Birgül Vural Doğru
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Medical Nursing .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2018-01-04 12:32:05 .
Last Modification
:
2018-12-21 14:53:53 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
GRADUATE NURSING DICLE UNIVERSITY 2005
POSTGRADUATE NURSING DEPARTMENT HARRAN UNIVERSITY 2009
PHD MEDICAL NURSING/DEPARTMENT EGE UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. EFFECTS OF REFLEXOLOGY APPLIED BEFORE INTERVENTIONAL CARDIOLOGY INTERVENTIONS ON THE PHYSIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF INDIVIDUALS, Supervisor: Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Others, Others, Other Department, İzmir, Turkey, .

Master Thesis

1. Changes and factors that influence the sexual lives of women with breast cancer, Supervisor: Dr. Figen GÖZ, Others, Others, Other Department, Şanlıurfa, Turkey, .

Title Institute Year
LECTURER HARRAN UNIVERSITY 2010-03-01 - 2010-07-01
RESEARCH ASSISTANT MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 2010-07-05 - 2011-09-10
RESEARCH ASSISTANT EGE UNIVERSITY 2011-10-01 - 2017-10-25
ASSISTANT PROFESSOR, MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 2017-10-05 - 2018-06-20
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2018-06-25 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ASSISTANT PROFESSOR. NURSING DEPARTMENT CHAIR MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH 2018-01-04 - 2018-01-05
International - SCI/SCI-Expanded category 2650
2020
3. VURAL DOĞRU, B.; ZENGİN AYDIN, L. . NURSE EDUCATION TODAY, 2020, , -. 1000 + 0
10.1016/j.nedt.2019.104216

2019
2. USTA YEŞİLBALKAN, Ö.; KARADAKOVAN, A.; VURAL DOĞRU, B.; Özel, E.; AKMAN, P.; BOZKURT, Y. . JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2019, 69, 1114-1118. 650 + 0
2011
1. VURAL DOĞRU, B.; ÖZCANARSLAN, F. . PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, , -. 1000 + 0
International - Other 145
2019
2. USTA YEŞİLBALKAN, Ö.; AKYOL, A.; ÖZEL, F.; KANKAYA, H.; VURAL DOĞRU, B.; ARGON, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2019, 12, 521-528. 45 + 0
2018
1. VURAL DOĞRU, B.; ZENGİN, L.; DAĞ, İ. . INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL STUDIES, 2018, , -. 100 + 0
International - publications.sections.8 185
2020
2. ÖZER, S.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, S.; FADILOĞLU, Z. . INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2020, 13, 1392-1401. 85 + 0
2019
1. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y. . AGRI - THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, 2019, , -. 100 + 0
10.5505/agri.2018.10437

International - publications.sections.51 80
2018
1. ATEŞ, M.; VURAL DOĞRU, B.; USTA YEŞİLBALKAN, Ö.; KARADAKOVAN, A.; AKMAN, P. Educational Needs of Caregivers Of Patients Hospitalized in a NeurologyClinic: Results of Questionnaire. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2018, 11, 968-976. 80 + 0
Publications_008.pdf

National - Covered by ULAKBIM 740
2018
4. UTLİ, H.; VURAL DOĞRU, B. . GUMUSHANE SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 7, 23-32. 200 + 0
2017
3. YILDIRIM, Y.; VURAL DOĞRU, B.; MEHREKULA, Z.; ŞENUZUN AYKAR, F. Peaceful end of Life Theory for the Care of the Patients at the Terminal Period. GUMUSHANE UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2017, (3), 195-202. 170 + 0
Publications_004.pdf

2016
2. VURAL DOĞRU, B.; KARADAKOVAN, A. Evaluation of The Correlation Between Quality of Life and Psychosocial Adaptation in Elderly Patients with Heart Failure. KARDIYOVASKULER HEMSIRELIK DERGISI, 2016, 7(13), 88-104. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. KANKAYA , H.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM , Y.; Fadıloğlu , Ç. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTION OF CAREGIVERS AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING OF PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS. GUMUSHANE UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2016, 5(1), 33-49. 170 + 0
Publications_001.pdf

National - Other 100
2017
1. VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y.; ŞENUZUN AYKAR, F. . KARDIYOVASKULER HEMSIRELIK DERGISI, 2017, 8, 77-85. 100 + 0
National - publications.sections.8 100
2018
1. VURAL DOĞRU, B.; AKYOL, A. EVALUATION OF NEEDLESTICK AND SHARP INSTRUMENT INJURIES IN NURSING STUDENTS. ACU SAGLIK BIL DERG 2018, 2018, 9, 59-66. 100 + 0
Publications_007.pdf

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. VURAL DOĞRU, B. GERİATRİYE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM, ISBN: 978-605-7594-23-5, Güven Plus Grup Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2019. 0
National - Book 416
1. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F. Yatağa Bağımlı Yaşlı Bireylerde Ev Güvenliği El Kitabı, ISBN: ISBN978-605-82558-1-4, izmir Büyükşehir Belediyesi, Number of print: 200, Total Printing Number: 200, 32 Page, Turkish, izmir , Turkey, 2017. 167
http://izmir.bel.tr
2. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F. Yatağa Bağımlı Yaşlı Hastada Hijyen El Kitabı, ISBN: ISBN978-605-67238-6-5, izmir Büyükşehir Belediyesi, Number of print: 200, Total Printing Number: 200, 32 Page, Turkish, izmir , Turkey, 2017. 167
National - Chapter(s) in Book 416
1. VURAL DOĞRU, B.; FADILOĞLU, Ç.; ŞENUZUN AYKAR, F. Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, ISBN: ISBN:978-605-921-547-3 , Nobel Tıp Kitapevleri, Number of print: 300, Total Printing Number: 300, 728 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 83
http://ankaranobel.com/index.php?route=common/home
National - Course Book 416
1. ÖZEL, F.; VURAL DOĞRU, B.; ÖZER, S.; ÇIRAY, N. ”Olgu Senaryolarıyla” İç Hastalıkları Hemşireliği, ISBN: , İstanbul Tıp Kitabevleri, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2019. 0
International - Full text - Oral 1770

6. ÇAVUŞOĞLU, E.; VURAL DOĞRU, B., ÜREMİK KAŞINTI VE DERİ KURULUĞUNDA AROMATERAPİ UYGULAMASI. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Turkey, 2019. 200

5. ÇAVUŞOĞLU, E.; VURAL DOĞRU, B., Diyabet Yönetiminde Reiki Uygulaması. Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Turkey, 2019. 200

4. VURAL DOĞRU, B.; SAYIN KASAR, K., Diyabetik Periferal Nöropatide Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıp Kullanımı. Akdeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-03-01, 2019-03-03, Mersin, Turkey, . 200

3. SAYIN KASAR, K.; VURAL DOĞRU, B., Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bir Yaklaşım Terapötik Dokunma. Akdeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-03-01, 2019-03-03, Mersin, Turkey, . 200

2. UTLİ, H.; VURAL DOĞRU, B., Kardiyovasküler Hastalıklarda Reikinin Kullanımı. 1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-03-01, 2019-03-03, Mersin, Turkey, 2019. 200

1. VURAL DOĞRU, B.; Şenuzun Aykar , Ş.; Yıldırım, Y.; Yavuzgil, O.; Sözmen, E.; Memmedow, H., ‘‘The Effect of Reflexology Applied before Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty On İndividuals’ Anxiety, Stress And Cortisol Levels. 1.Uluslararasi ve 3. Ulusal Tamamlayici Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-26, Antalya, Turkey, 2016. 170

International - Abstract - Oral 1885

5. VURAL DOĞRU, B.; UTLİ, H.; ZENGİN, L., Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Teknoloji Yönelik Tutumları İle Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Turkey, . 100

4. UTLİ, H.; VURAL DOĞRU, B., Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Turkey, . 100

3. VURAL DOĞRU, B.; UTLİ, H., Ülkemizde hemşirelik bakım ve yenilik. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Turkey, . 100

2. VURAL DOĞRU, B.; SAYIN KASAR, K.; KANKAYA, H.; KARAMAN, E.; KARADAKOVAN, A.; YILDIRIM, Y., Sağlık Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algı Ve Tutumlarının İncelenmesi’’. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-30, 2017-07-01, Aydın, Turkey, 2017. 85

1. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Kalp Yetersizliği Olan Yaşlılarda Kırılganlık’. , I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Turkey, 2017. 100

International - Abstract - Poster 977

9. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlı Bireylerde Kanıta Dayalı Bir Uygulama: Terapötik Dokunuş. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-30, 2017-07-01, Aydın, Turkey, 2017. 50

8. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Düşmelerin Önlenmesinde Giyilebilir Teknolojinin Kullanımı. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-05-30, 2017-06-30, Aydın, Turkey, 2017. 50

7. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlılık ve Aktif Yaşam. , Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-13, izmir , Turkey, 2017. 50

6. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlı Bireylerde Gizli Tehlike: Tamamlayıcı ve İntegratif Tedaviler. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Turkey, 2017. 50

5. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., İnternet, Sosyal Medya ve Yaşlılık. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Turkey, 2017. 50

4. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlılık Ve Sosyal Yaşam. , I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Turkey, 2017. 50

3. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., İnternet, Sosyal Medya ve Yaşlılık. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, İZMİR, Turkey, . 50

2. USTA YESİLBALKAN, O.; VURAL DOĞRU, B.; KARADAKOVAN, A.; OZEL, E.; AKMAN, P.; BOZTURK, Y., Awareness of risk factors and warning signs of stroke among caregivers of patient with and not with stroke. 9th World Stroke Congress, 2014-10-22, 2014-10-25, İSTANBUL, Turkey, 2014. 37

1. ATEŞ, M.; VURAL DOĞRU, B.; USTA YEŞILBALKAN, O.; KARADAKOVAN, A.; AKMAN, P., Needs of Caregivers of Patients Hospitalized in a Neurology Clinic’’. 9th World Stroke Congress, 2014-10-22, 2014-10-25, İSTANBUL, Turkey, 2014. 40

National - Full text - Oral 85

1. ÖZER, S.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, S.; FADILOĞLU, Ç., ’Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Sosyal Destek ile Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 6. Akademik Geriatri Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-26, izmir , Turkey, 2013. 85

National - Full text - Poster 50

1. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Hemşirelik Bakımında Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Etkisi. 4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-18, izmir , Turkey, 2016. 50

National - Abstract - Oral 50

1. VURAL DOĞRU, B.; GÖZ, F., ’Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Değişiklikleri Ve Etkileyen Faktörler’’. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , 2010-10-06, 2010-10-10, Antalya, Turkey, 2010. 50

National - Abstract - Poster 88

4. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Akciğer Kanserinde Semptom Yönetiminde Refleksolojinin Yeri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-16, Antalya, Turkey, 2016. 25

3. PALA, E.; ŞENUZUN AYKAR, F.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y.; USLU, R., ’Onkoloji Hastalarında D Tipi Kişilik Özelliğinin Semptomlara Etkisi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-18, Antalya, Turkey, 2015. 17

2. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., ’Girişimsel Kardiyolojide Stres İle Başa Çıkmada Yeni Yöntem: Refleksoloji. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-18, Antalya, Turkey, 2015. 25

1. KANKAYA, H.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y.; FADILOĞLU, Ç., ’Multiple Skleroz’lu Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Düzeyleri İle Bakım Verenlerin Gösterdiği Tepkiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2014-11-15, 2014-11-18, Antalya, Turkey, 2014. 21

International Journal [Year, Count] 5
1. CONTEMPORARY NURSE , [ 2017 : 1 ] . 5
International 50
1. Antalya University, 0201-11-26, Antalya, Turkey. 50
National 0
1. Ege Unıversity, 2014-03-09, izmir , Turkey. 0
1. Geriatri Hemşireliği Derneği , Member No: 12000, Turkey, 2014-02-16-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall HEM 219 Medical Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Fall HEM 223 Geriatric Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall EBE 504 Physiopathology I Institute of Health Sciences Midwifery 2-0-2
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 402 Internal Medicine Nursing Internship Faculty of Nursing Nursing 1-16-9
Spring HEM 426 Clinical Practice In Medical Nursing College of Icel Health Nursing 0-16-8
Spring HEM 801 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Spring HEM 619 Institute of Health Sciences Nursing 2-2-3
Fall HEM 223 Geriatric Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall HEM 219 Medical Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-12-10
Fall HEM 566 Physiopathology I Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Fall SEM YL Seminar Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 0-0-0
Fall HEM 655 Institute of Health Sciences Nursing 2-2-3
Fall HEM 654 Institute of Health Sciences Nursing 2-2-3
Fall HEM 523 Medical Nursing II Institute of Health Sciences Nursing 2-4-4
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HEM 524 Medical Nursing Teaching Institute of Health Sciences Nursing 2-0-2
Spring HEM 621 Medical Nursing II Institute of Health Sciences Nursing 2-2-3
Spring HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4
Fall HEM 223 Geriatric Nursing Faculty of Nursing Nursing 2-0-2
Fall HEM 219 Medical Nursing Faculty of Nursing Nursing 4-10-9
Fall HEM 802 Specialty Area Institute of Health Sciences Department of Nursing 4-0-4