Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Ahmet Karaman
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Nursing/Department of Surgical Diseases Nursing .
Business Address
:
Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-361 00 01 .
Internal
:
14237 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2020-09-21 11:55:23 .
Last Modification
:
2021-08-09 09:43:31 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
1
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR NURSING ISTANBUL UNIVERSITY 2012
MASTER SURGICAL NURSING DEPARTMENT ISTANBUL UNIVERSITY 2015
PHD SURGICAL NURSING DEPARTMENT ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA 2019
Doctorate Thesis

1. The effect of acupressure on gastrointestinal functions after laparoscopic cholecystectomy, Supervisor: Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN, Others, Others, Other Department, İstanbul, Turkey, 2019.

Master Thesis

1. The role of the intensive care unit (ICU) nurses to direct the families/relatives of patients with brain death to organ donation, Supervisor: Dr. Neriman AKYOLCU, İstanbul University, Graduate School of Health Sciences, Surgical Nursing Department, İstanbul, Turkey, 2015.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2013-03-13 - 2014-06-03
RESEARCH ASSISTANT ISTANBUL UNIVERSITY 2014-06-03 - 2018-05-05
RESEARCH ASSISTANT ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA 2018-05-05 - 2019-12-17
RESEARCH ASSISTANT, PHD ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA 2019-12-17 - 2020-09-22
RESEARCH ASSISTANT, PHD MERSIN UNIVERSITY 2020-08-07 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 2600
2020
3. ÇAVDAR, İ.; KARAMAN, A.; ÖZHANLI, Y.; ÖZBAŞ, A. . PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2020, 36, 1291-1296. 850 + 0
10.12669/pjms.36.6.2836

2019
2. KARAMAN, A.; AKYOLCU, N. . PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2019, 35, 1115-1121. 1000 + 0
2013
1. UYSAL, H.; YEŞİM, C.; KARAMAN, A.; CANAN, T. . THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY,, 2013, 13, 728-731. 750 + 0
International - Other 80
2021
1. KARAMAN, A.; ÖZHANLI, Y.; SEYHAN AK, E.; ÖZTEKİN, S.; GÖKSOY, E.; SEYAHİ, N.; ŞENGÜL, E. . INTERNATIONAL ARCHIVES OF NURSING AND HEALTH CARE, 2021, 7, 157-157. 80 + 0
10.23937/2469-5823/1510157

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 340
2019
2. KARAMAN, A.; AYOĞLU, T.; Aydoğan, M.; Kuğu, E. Rational Drug Usage Status of Nursing Students. FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING, 2019, 27, 143-156. 285 + 0
10.26650/FNJN18021

2018
1. OSKAY, Ü.; BÜYÜKYILMAZ, F.; ÜNALDI BAYDIN, N.; KARAMAN, A.; YILMAZ, B.; AKYÜZ, F. Overview of International Council of Nurses 2017 Theme. FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING, 2018, 26, 69-79. 55 + 0
International - publications.sections.8 465
2021
5. SEYHAN AK, E.; KARAMAN, A.; KANAN, N. . AVRASYA SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2021, 4, 14-20. 100 + 0
2019
4. KARAMAN, A.; KANDEMİR, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AYOĞLU, T.; ARSLAN, D.; ÖZTEKİN, S. The Effects of Lab-assisted Training on the Gain of Surgical HandScrubbing Skill. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2019, 12, 340-347. 80 + 0
3. KANDEMİR, D.; KARAMAN, A.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S. Determination of Musculoskeletal System Pain in Operating Room Nurses. HEMSIRELIKTE EGITIM VE ARASTIRMA DERGISI, 2019, 16, 1-7. 85 + 0
http://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2019.001

2. ÖZHANLI, Y.; KARAMAN, A.; AKYÜZ, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2019, 12, 1926-1930. 100 + 0
1. KARAMAN, A.; DEMİR, M.; ÖZTEKİN, S. Chaos Theory and Nursing. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2019, 12, 1223-1227. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2018
1. BÜYÜKYILMAZ, F.; ÇULHA, Y.; KARAMAN, A. . JAREN, 2018, 4, 108-111. 200 + 0
National - Other 0
2017
1. KARAMAN, A.; TOHUMAT, Ş.; KANAN, N.; AKYOLCU, N. CİDDİ BEYİN YARALANMALARI SONRASI ORGAN VERİCİSİ OLABİLECEK HASTALARIN BAKIMI. TURK NOROSIRURJI DERGISI, 2017, 24, 334-334. 0 + 0
International - Chapter(s) in Book 125
1. KARAMAN, A.; ÖZBAŞ, A. PELVİK TABAN DİSFONKSİYONU TANI, TEDAVİ VE BAKIMDA HEMŞİRELERE YÖNELİK GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, ISBN: 9786053355007, Nobel tıp kitabevleri, Number of print: 2, Total Printing Number: 300, 405 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2019. 125
National - Chapter(s) in Book 125
1. KARAMAN, A.; AKYÜZ, N. AFET HEMŞİRELİĞİ, ISBN: 978-605-7505-50-7, Türkiye Klinikleri, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 120 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 125
International - Full text - Poster 300

3. KARAMAN, A.; TÜTÜNCÜ, Ş.; AKYÜZ, N., Perioperative care of patients with sepsis.. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2019-10-03, 2019-10-06, İZMİR, Turkey, 2019. 100

2. ÖZHANLI, Y.; KARAMAN, A.; AKYÜZ, N., Factors Affecting Surgical Fatigue. 8th EORNA Congress-The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, Rodos Adası, Greece, 2017. 100

1. KARAMAN, A.; ÖZTÜRK, D.; ÖZBAŞ, A., Nonpharmacological Methods For Postoperative Pain Management Systematic Review. 7th EORNA Congress, 2015-05-07, 2015-05-10, ROMA, Turkey, 2015. 100

International - Abstract - Oral 250

3. KARAMAN, A.; ÖZTEKİN, S., Akupresürün Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gastrointestinal Fonksiyonlara Etkisi. WFAS 2019, 2019-11-14, 2019-11-17, ANTALYA, Turkey, 2019. 100

2. KARAMAN, A.; ÖZHANLI, Y.; SEYHAN AK, E.; ÖZTEKİN, S.; GÖKSOY, E.; SEYAHİ, N.; Şengül, E., Böbrek Nakli Sonrası İmmunsupresif Tedaviye Uyum. 3. Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2019-10-03, 2019-10-06, ANTALYA, Turkey, 2019. 80

1. TEMİZ, Z.; TOHUMAT, G.; KARAMAN, A.; AYOĞLU, T.; ÖZTEKİN, S., Acil birimlerde çalışan sağlık bakım profesyonellerinin intihar girişiminde bulunan bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, ANKARA, Turkey, 2016. 70

International - Abstract - Poster 287

7. SEYHAN AK, E.; KARAMAN, A.; KANAN, N., Yaşlılarda Ameliyat Öncesi Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Yönteminin Kullanımı: Sistematik Literatür İncelemesi. 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, ANTALYA, Turkey, 2017. 50

6. KARAMAN, A.; TEMİZ, Z.; TOHUMAT, Ş.; AKYOLCU, N.; KANAN, N.; ÖZBAŞ, A.; AYDIN SAYILAN, A., Coping Strategies And Quality Of Life Of Individuals With Urinary Incontinence Problems Within The Post-Radical Prostatectomy Period. 8th Congressof the European Operating Room Nurses Association (EORNA), 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Greece, 2017. 40

5. KANDEMİR, D.; KARAMAN, A.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Musculoskeletal pain experienced by operating room nurses.. 8 th EORNA CONGRESS, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Greece, 2017. 42

4. ÇAVDAR, İ.; KARAMAN, A.; ÖZHANLI, Y.; ÖZBAŞ, A., Prevalence of Low Back Paın in Operatıng Room Nurses and Assocıated Factors. 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA), 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Greece, 2017. 42

3. ÇAVDAR, İ.; ÖZHANLI, Y.; KARAMAN, A.; ÖZBAŞ, A.; DAŞTAN, Ç.; GÖKSOY, E., Protectıon Status of Healthcare Professıonals Workıng in the Operatıng Room from Surgical Smoke. 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA), 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Greece, 2017. 32

2. ÖZTÜRK, D.; KARAMAN, A.; ÖZTEKİN, S., Surgical Nurse s Role During A Disaster. 7th EORNA Congress, 2015-05-07, 2015-05-10, ROMA, Italy, 2015. 50

1. UYSAL, H.; ENÇ, N.; CENAL, Y.; KARAMAN, A.; TOPUZ, C., Awareness about Preventable Cardiovascular Risk Factors of Students of Faculty of Nursing and Letters. uroHeartCare2013, 2013-03-22, 2013-03-23, Glaskow, England / United Kingdom, 2013. 30

National - Abstract - Oral 190

4. Demir, M.; KARAMAN, A.; ÖZTEKİN, S., Kaos Teorisi ve Hemşirelik. 17. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi, 2018-04-04, 2018-04-06, , Turkey, 2018. 50

3. KARAMAN, A.; AKYOLCU, N., Yoğun bakım hemşirelerinin beyin ölümü gerçekleşen hasta ailelerini yakınlarını organ bağışına yönlendirmedeki rolü. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Turkey, 2016. 50

2. KARAMAN, A.; ÖZTÜRK, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AYOĞLU, T.; ARSLAN, D., Cerrahi El Yıkama Becerisinin Kazandırılmasında Laboratuvar Uygulamasının Etkisi Gözlemsel Çalışma. 15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Turkey, 2016. 42

1. KARAMAN, A.; ÖZTÜRK, A.; GÜMÜŞKAYA, O.; KANAN, N., Hemşirelik Öğrencilerinin Lisans Tamamlama Programlarına İlişkin Görüşleri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, GAZİANTEP, Turkey, 2011. 47

National - Abstract - Poster 92

4. demir, m.; KARAMAN, A.; KANAN, N., TÜRKİYE’DE ERKEK HEMŞİRELERE TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI: SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2018-04-04, 2018-04-06, Çanakkale, Turkey, 2018. 25

3. KARAMAN, A.; TÜTÜNCÜ, Ş.; KANAN, N.; AKYOLCU, N., Ciddi Beyin Yaralanmaları Sonrası Organ Vericisi Olabilecek Hastaların Bakımı. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi- 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, Antalya, Turkey, 2017. 23

2. AYDOĞAN, M.; KUĞU, E.; KARAMAN, A.; AYOĞLU, T., Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Durumları. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2016-04-28, 2016-04-29, ESKİŞEHİR, Turkey, 2016. 18

1. SEYHAN AK, E.; KARAMAN, A.; ÇAVDAR, İ., Gebelikte Akut Batın ve Hemşirelik Bakımı. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 2015-04-01, 2015-04-04, ANTALYA, Turkey, 2015. 25

National - Abstract - Davetli 0

2. KARAMAN, A., Böbrek Transplantasyonu Öncesi Bakım. 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 2017-10-13, 2017-10-14, GİRNE, Turkey, 2017. 0

1. KARAMAN, A., Beyin travmaları-tedavilerde güncellemeler. 13.Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, ANTALYA, Turkey, 2017. 0

National - Researcher 50

1. --, BAP, Project Number: BEK-2017-24927, 4400 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

International 0
1. FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 2687-6442, E-ISSN : 2687-6442, 2015-10-13 - 2020-07-22. 0
International Journal [Year, Count] 0
1. CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2021 : 200 ] . 0
2. FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING , [ 2021 : 150 ] . 0
1. TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ DERNEĞİ , Member No: 35-033-024, Turkey, 2017-11-09-Continue.
2. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ , Member No: 34-079-108, Turkey, 2015-12-30-Continue.
3. ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ , Member No: 34-130-007, Turkey, 2015-12-29-Continue.
4. NÖROŞİRURJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ , Member No: 34-095-033, Turkey, 2014-12-13-Continue.